Rettferdighet er tema for 2021

EN ANNEN VERDEN ER MULIG

Vi lever i en urettferdig verden. Noen er fattige, noen er rike. Noen er svarte, noen er hvite. Noen er kvinner, noen er menn.

Praktisk talt alle mennesker – uansett nasjonalitet eller kulturbakgrunn – har det til felles at vi vil ha rettferdighet. Men vi er rykende uenige om hva det er som er rettferdig.

Noen mener det er rettferdig at små jenter blir kjønnslemlestet. Noen mener det er rettferdig at at barn som er født og oppvokst i Norge skal kastes ut herfra fordi foreldrene snakket usant om sitt opprinnelsesland.

Noen mener det er rettferdig at alle mennesker skal dømmes etter døden. At noen får oppleve evig salighet, mens andre skal pines i evighet.  

Ingen mener det er rettferdig at vi ødelegger kloden vår for alle framtidige generasjoner – likevel er det det vi er i ferd med å gjøre.

Vi lever i en urettferdig verden. Den rikeste prosenten eier mer enn dobbelt så mye som verdens øvrige 6,9 milliarder mennesker. Halvparten av verdens befolkning lever på 50 kroner dagen

Også i Norge har forskjellene økt kontinuerlig siden midten av åtti-tallet, uavhengig av hvilken regjering som har vært ansvarlig for politikken. En fersk rapport fra SSB viser at inntektsulikheten i Norge er mye større enn man tidli­g­ere hadde trodd.

Vi lever i en urettferdig verden, der fattige har mindre muligheter enn rike, der kvinner har mindre mulig­heter enn menn, der funksjonshemmede har mindre muligheter enn funksjonsfriske, der LHBTQI-personer har mindre muligheter enn heterofile, der melaninrike mennesker har mindre muligheter enn hvite.

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

En annen og mer rettferdig verden er mulig. Det vi trenger er en politisk vilje til å skape den.

Petter Myhr

Direktør for Olavsfest