Miljø

Som en stor kulturfestival med mange besøkende, har vi et betydelig miljøansvar. Dette tar vi på alvor, og vi jobber systematisk med å gjøre festivalen så bærekraftig som mulig. Olavsfest er siden 2010 sertifisert Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte sertifikat for dokumentert miljøinnsats.

Grønn transport

Det er begrenset parkering i Trondheim sentrum, og vi oppfordrer alle til å bruke alternative transportmidler.

Sykkelparkering

Vi tilbyr gratis sykkelparkering på Ytre Kongsgård. Bruk gjerne sykkelstiene i Trondheim og Trondheim bysykkel.
På sykledit.no kan du beregne hvor lang tid det tar å sykle til festivalområdet.

Buss

Busstoppene Nidarosdomen, Studentersamfundet, Prinsens gate, Dronningens gate og Kongens gate ligger innen fem minutters gange fra festivalområdet. Rutetider finner du på på atb.no eller ring ruteopplysningen 177 / 02820.

Tog

Trondheim sentralstasjon ligger 15 minutters gange fra festivalområdet. Rutetider og billetter finner du på entur.no

Kulturarv, avfall og kildesortering

Olavsfests kjerneområde er området ved Nidarosdomen og Erkebispegården, et område med en særdeles rik kulturarv. Det påhviler derfor festivalen et stort ansvar når det gjelder å holde området rent og ryddig.

Under Olavsfest blir alt avfall kildesortert i ni fraksjoner under produksjon for å sikre at mest mulig resirkuleres og gjenvinnes:

 • Papp/papir
 • Glass/metall
 • Restavfall
 • Pant
 • Plastfolie
 • Elektrisk
  og elektronisk avfall
 • Farlig avfall
 • Trevirke
 • Hestemøkk

Publikumsavfallet sorteres i tre fraksjoner:

 • Restavfall
 • Pant
 • Glass

Olavsfest tar det globale plastproblemet på alvor, og kuttet i 2018 og 2019 bruk av plastglass til øl under alle våre konserter. Vi serverer øl og mineralvann direkte i bokser og flasker, som deretter blir resirkulert i det norske pantesystemet.

Støy

Vi følger strenge regler for å gi en best mulig lydopplevelse, samtidig som vi gjør det vi kan for å unngå unødvendig støy for nærområdet.

Miljøfyrtårn

Festivalen er siden 2010 sertifisert Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte sertifikat for dokumentert miljøinnsats. Se mer her: www.miljofyrtarn.no

Olavsfestdagenes årlige klima- og miljørapporter kan fåes ved henvendelse

73 841450/info@olavsfest.no

- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.