Om festivalen

TRONDHEIM INTERNASJONALE OLAVSFEST er en uke i månedsskiftet juli/august fylt av fest og folkeliv, av kvalitetskonserter og samtaler, av pilegrimsvandringer og gudstjenesteliv, av kultur­uttrykk med farge og smak, rytme og stillhet, til glede og ettertanke – kort sagt, opplevelser som berører. Og som i noen tilfeller beveger. Som gjør noe med oss. Gir oss erfaringer som vi tar med oss videre i livene våre, som utvider horisonten og styrker oss i trua – om det er på Gud eller mennesker, eller på verden som et sted der vi kan finne mening, på hver vår måte, på hvert vårt vis. En verdi­basert møteplass som omfavner, i stedet for å ekskludere, og som løfter fram betydningen av både tro, håp og rettferdighet, ved hjelp av kunst og kultur som gjør vår fore­stillingsverden større.

Foto: Ole Martin Wold
Visjon

Kultur som gjør vår forestillingsverden større.

Verdier

Tro, Håp og Rettferdighet.

Formålsparagraf for Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim

Olavsfestdagene i Trondheim skal være en arena for refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, nært knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen.

I et flerreligiøst samfunn skal Olavsfestdagene by på kunst og kulturaktiviteter som anerkjenner troens og tvilens betydning for mennesker til alle tider.

Hvert år ved olsok skal Olavsfestdagene arrangere en festival som er relevant i samtiden og trekker historiske linjer, med en kvalitet som evner å nå et bredt publikum nasjonalt og internasjonalt.

- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.