Om festivalen

TRONDHEIM INTERNASJONALE OLAVSFEST er en verdibasert festival som arrangeres årlig mellom 28. juli og 3. august. Ei uke fylt med fest og folkeliv, med kvalitetskonserter og samtaler, med mangfoldige kunst- og kulturuttrykk. Olavsfest er en inkluderende arena for refleksjon rundt verdispørsmål og menneskerettigheter som er relevante for alle mennesker, uavhengig av hva du tror på. Olavsfest er knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen.

Foto: Ole Martin Wold
Formålsparagraf for Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim

Olavsfestdagene i Trondheim skal være en arena for refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, nært knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen.

I et flerreligiøst samfunn skal Olavsfestdagene by på kunst og kulturaktiviteter som anerkjenner troens og tvilens betydning for mennesker til alle tider.

Hvert år ved olsok skal Olavsfestdagene arrangere en festival som er relevant i samtiden og trekker historiske linjer, med en kvalitet som evner å nå et bredt publikum nasjonalt og internasjonalt.

- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.