Tilgjengelighet

Olavsfest har fått tildelt «Tilgjengelighetsmerke». Merket tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement og arenaer.

LEDSAGERBEVIS

Olavsfest aksepterer ledsagerbevis på alle sine arrangement. Ledsager med gyldig ledsagerbevis betaler kun billettavgift for ledsagerbilletten.

Billettene kan kjøpes på Ticketmaster.no og infoskranken på Trondheim Torg. Under festivalen vil man også kunne kjøpe billetter i Olavsfests salgsbod. På Ticketmaster sin nettside, velg først ditt arrangement. Om du må velge billetter fra salkart, trykk på «informasjon». Du vil få opp kun HC-billetter/ledsager via egen lenke.

På konsertene på Festningen trenger ledsager ikke egen billett. Fremvisning av gyldig ledsagerbevis fungerer som ledsagers billett.

TEGNSPRÅKTOLK

Det vil dessverre ikke være tegnspråktolk under årets arrangement.

TELESLYNGE

Se informasjon under den enkelte arena.

VÅRE ARENAER:

BORGGÅRDEN

Her finnes et tilrettelagt området / HC-område med tilhørende HC-toalett. Disse plassene ligger som egen billettkategori hos Ticketmaster. HC-plassene er forbeholdt rullestolbrukere, og andre med nedsatt funksjonsevne. Skulle du ha behov for å ha ledsager, men ikke har behov for tilgang til HC-området, trenger du ikke kjøpe HC-billett, og fremvisning av gyldig ledsagerbevis fungerer da som billett for din ledsager.

I Borggården finnes det teleslynge i et avgrenset området. Området er skiltet. Det er trinnfri adgang inn til Borggården.

Konsertene i Borggården er stående, men unntak av «Allsang i Borggården» og «Carola: Maria Magdalena».

Nærmeste kollektivholdeplass er Nidarosdomen, ca. 200 meter fra Borggården.

FESTNINGEN

Her finnes et tilrettelagt område/HC-område med tilhørende HC-toalett. Disse plassene ligger som egen billettkategori hos Ticketmaster. HC-plassene er forbeholdt rullestolbrukere, og andre med nedsatt funksjonsevne.

Alle konserter på Festningen er stående. Det er trinnfri adgang.

Det er HC-parkering ved Festningen. Denne finner du på toppen av Kristianstensbakken. Det er ca. 150 meter å gå fra parkering til HC-området. Nærmeste kollektivholdeplass er Festningsgata, ca. 200 meter fra arena.

NIDAROSDOMEN

Nidarosdomen har trinnfri adgang både til vest- og østskipet. Det er egne rullestolplasser og egen rullestolheis til toaletter i kjelleren. Nidarosdomen har teleslynge som dekker hele katedralen.

Nærmeste kollektivholdeplass er Nidarosdomen, ca. 200 meter fra arena.

VESTFRONTPLASSEN

Under Vestfrontmøtene finnes det sitteplasser. Det vil være teleslynge i et avgrenset område. Området er skiltet. Det er trinnfri adgang til Vestfrontplassen.

Nærmeste kollektivholdeplass er Nidarosdomen, ca. 100 meter fra Vestfrontplassen.

VÅR FRUE KIRKE

Her er det trinnfri adgang og egne rullestolplasser. Det finnes teleslynge som dekker hele kirken.

Nærmeste kollektivholdeplass er Prinsen P1/P2, ca. 150 meter fra Vår Frue kirke.

BYSCENEN

Byscenen har trinnfri adkomst, heis og HC-toalett. Det er plass for rullestol på både sittende og stående konserter. Disse er ikke egen billettkategori, så det kan lønne seg å være ute i god tid. Ta gjerne kontakt med vaktene for bistand. Byscenen har ikke teleslynge.

Nærmeste kollektivholdeplass er Prinsen P1/P2, ca. 100 meter fra Byscenen.

OLAVSMARKED

Olavsmarkedet er utendørs og befinner seg i området rundt Nidarosdomen. Nærmeste kollektivholdeplass er Nidarosdomen, ca. 100 meter fra arena.

YTRE KONGSGÅRD

Under arrangementene til NRK Superbuss vil det være noen benker å sitte på for de som har behov. På andre arrangement her er det kun ståplasser. Det er ikke teleslynge. Området er lett tilgjengelig med rullestol. Nærmeste kollektivholdeplass er Nidarosdomen, 50 meter fra Ytre Kongsgård.

KIRKEHAGEN

Her vil det være sitteplasser. Det er finnes ikke teleslynge. Nærmeste kollektivholdeplass er Nidarosdomen, ca. 50 meter fra Kirkehagen.

PARKSCENEN

Parkscenen ligger i Domkirkeparken. Nærmeste kollektivholdeplass er «Nidarosdomen», ca. 100 meter fra Parkscenen.

OLAVSKINO

Olavskino foregår på Prinsen kino og Cinemateket. Ta kontakt direkte for spørsmål om tilgjengelighet og tilrettelegging.

Prinsen kino: https://www.trondheimkino.no/ledsagerbevis

Cinemateket: https://cinemateket-trondheim.no/om-cinemateket-trondheim/#kontakt

ANDRE ARENAER

For arrangement i regi av samarbeidspartner med Olavsfest som ikke er nevnt her, ta direkte kontakt med arrangør.

KOLLEKTIVTRANSPORT OG PARKERING I SENTRUM

De fleste av Olavsfest sine arrangement foregår i sentrum av Trondheim, og er lett tilgjengelig med kollektivtransport.

Det finnes parkeringsplasser i sentrum, men ingen er spesielt reservert for Olavsfest. Du finner mer informasjon på www.trondheimparkering.no  Her er det også egen oversikt over HC-plasser.

For mer informasjon om holdeplasser og bussruter se www.atb.no

Ta gjerne kontakt med tilgjengelighetsansvarlig hos Olavsfest på e-post: tilgjengelighet@olavsfest.no

- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.