Gudstjenester Olavsfest 2021

Årets tema for Olavsfest, «Rettferdighet», vil også være en tråd gjennom gudstjenestene i Nidaros domkirke under festivalen. Det vil si: Er det ikke alltid det i vår gudstjenester?

Her finner du oversikt over alle gudstjenestene under Olavsfest 2021.

Onsdag 28. juli

12:05 Middagsmesse
18:00 1. Vesper
23:00 Olavsvaka
00:00 Våkenatt

Torsdag 29. juli (olsok)

07:30 Laudes
11:00 Olsokhøymesse
12:40 Non
14:30 Pontifikalmesse (katolsk)
18:00 Økumenisk, 2. Vesper
21:30 Kompletorium

Fredag 30. juli

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
12:05 Middagsbønn
15:00 Pilegrimsmesse
18:00 Vesper

Lørdag 31. juli

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
13:30 Orgelmeditasjon
15:00 Familiemesse

Søndag 1. august

11:00 Høymesse
18:00 Kveldsmesse

Mandag 2. august

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
12:05 Middagsbønn
15:00 Pilegrimsmesse

Tirsdag 3. august

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
12:05 Middagsbønn
15:00 Pilegrimsmessse med olsok-ilden
19:00 Messe for heling og trøst

Vår frue kirke

14:00 Hverdagsbønn 28.-30 juli og 2.-3. august.