Byvandringer 2021

Fortidsminneforeningen gjør med sine vandringer et dypdykk inn i middelalderens Trondheim, til tiden da pilegrimer fra nord og sør strømmet til byen for å ære Olav den hellige.

I de siste årene har utgravinger i Midtbyen gjort funn som gjør at byens historie må skrives om. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men foreningens dyktige guider levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap.

Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige.

Årets festivaltema “rettferdighet” belyses i vandringene Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim og En rettferdig konge? En vandring i middelalderkongen Sverres fotspor. Kom og bli med på vandring!

Oppmøtested for alle byvandringene er ved bønnekorset på Ytre Kongsgård (sør for Waisenhuset). Møt opp ti minutter før vandringen starter.

Pris: 200,- inkl. billettavgift.

Onsdag 28.juli

14:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim.
18:00: Skipakrok- gammel havn på ny plass. En vandring i middelalderbyen.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn- pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Torsdag 29.juli

14:00: En rettferdig konge? En vandring i middelalderkongen Sverres fotspor.
18:00: Maktens sentrum. Kongens og erkebiskopens område i middelalderens Nidaros.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn- pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Fredag 30.juli

14:00: Helter og skurker i Nidaros – en vandring blant kjente og ukjente navn i middelalderbyen.
18:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Lørdag 31.juli

14:00: Dragedrepere og hodeløse treller – en familievandring i middelalderens Trondheim.
18:00: En rettferdig konge? En vandring i middelalderkongen Sverres fotspor.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Søndag 1.august

14:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim.
18:00: Maktens sentrum. Kongens og erkebiskopens område i middelalderens Nidaros.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Mandag 2.august

14:00: Helter og skurker i Nidaros – en vandring blant kjente og ukjente navn i middelalderbyen.
18:00: Skipakrok – gammel havn på ny plass. En vandring i middelalderbyen.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Tirsdag 3.august

14:00: Dragedrepere og hodeløse treller – en familevandring i middelalderens Trondheim
18:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim

Byvandringene blir ledet av:

Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og en av Norges fremste eksperter på steinbygninger fra norsk middelalder.

Terje Bratberg er byhistoriker og forfatter av blant annet Trondheim Byleksikon. Til daglig er Bratberg konservator ved Sverresborg folkemuseum.

Line Rogstad Wikan er kunsthistoriker og lektor. Hun er levende opptatt av formidling og til daglig lektor ved Birralee International School Trondheim

Aslak Draveng Røkke skriver mastergrad i historie og driver med byguiding ved siden av.

Fortidsminneforeningen er verdens eldste frivillige organisasjon innen kulturminnevern. Siden 1844 har vi jobbet for bevaring og formidling av vår kulturarv.  Den trønderske avdeling (DTA) er den eldste av foreningens avdelinger, stiftet i 1849. DTA er en svært aktiv avdeling og har et bredt tilbud til våre medlemmer, med foredrag, ekskursjoner, vandringer, debattmøter og ulike kurs i praktisk bygningsvern. Som medlem blir du medeier i foreningen har 42 unike eiendommer i Norge, hvorav 11 ligger i Trøndelag, blant annet Reinskloster og Steinvikholm slott, og du hjelper oss i vårt arbeid for å ta vare på kulturarven. Du melder deg enkelt inn her.

Følg dem på Facebook