Velkommen til årets byvandringer

Tradisjonen tro arrangerer Olavsfest i samarbeid med Fortidsminneforeningen historiske byvandringer hver dag under festivalen.

Fortidsminneforeningen gjør med sine vandringer et dypdykk inn i middelalderens Trondheim, til tiden da pilegrimer fra nord og sør strømmet til byen for å ære Olav den hellige. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men foreningens dyktige guider levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap. Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige.

På årets festivalvandring vil vi med ulike stoppested i middelalderbyen forsøke å belyse årets tema «makt» med utgangspunkt i Magnus Lagabøtes landslov som i år feirer 750 år. Hvem hadde egentlig makten i erkebiskopens by og hvordan var dette regulert?

Årets byvandringer blir ledet av:

Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og en av Norges fremste eksperter på steinbygninger fra norsk middelalder. Leder vandringene «Konger, geistlige og andre dødelige» og «Kirker, kloster og katedral»

Merethe Skjelfjord Kristiansen er kunsthistoriker og daglig leder i Fortidsminneforeningen DTA. Leder vandringene «Passio et miraculi beati Olavi» og «Makt i erkebiskopens by – Magnus Lagabøtes landslov 750 år».

Aslak Draveng Røkke er historiker, korist og byguide. Leder vandringen «Vi drikker på vigslet grunn».

Oppmøte: Bønnekorset ved Ytre Kongsgård (sør for Waisenhuset).
NB! På pub og kirkegårdsvandringene er det makskapasitet på 20 pers. Pris på drikke kommer i tillegg.

BYVANDRINGER 2024 – trykk på lenken for å kjøpe billetter:

Søndag 28. juli:

Kl. 14.00 – Makt i erkebiskopens by -Magnus Lagabøtes landslov 750 år (årets festivalvandring)
Kl. 17.00 – Passio et miraculi beati Olavi – en vandring i hellige Olavs fotefar
Kl. 19.00 – Konger, geistlige og andre dødelige – en vandring på domkirkegården

Mandag 29. juli:

Kl. 14.00 – Kirker, kloster og katedral – en vandring i middelalderbyen Nidaros
Kl. 17.00 – Makt i erkebiskopens by -Magnus Lagabøtes landslov 750 år (årets festivalvandring)
Kl. 19.00 – Vi drikker på vigslet grunn – pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Tirsdag 30. juli:

Kl. 14.00 – Konger, geistlige og andre dødelige – en vandring på domkirkegården
Kl. 17.00 – Kirker, kloster og katedral – en vandring i middelalderbyen Nidaros
Kl. 19.00 – Vi drikker på vigslet grunn – pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Onsdag 31. juli:

Kl. 14.00 – Kirker, kloster og katedral – en vandring i middelalderbyen Nidaros
Kl. 17.00 – Makt i erkebiskopens by -Magnus Lagabøtes landslov 750 år (årets festivalvandring)
Kl. 19.00 – Vi drikker på vigslet grunn – pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Torsdag 1. august:

Kl. 14.00 – Makt i erkebiskopens by -Magnus Lagabøtes landslov 750 år (årets festivalvandring)
Kl. 17.00 – Konger, geistlige og andre dødelige – en vandring på domkirkegården
Kl. 19.00 – Vi drikker på vigslet grunn – pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Fredag 2. august:


Kl. 14.00 – Kirker, kloster og katedral – en vandring i middelalderbyen Nidaros
Kl. 17.00 – Makt i erkebiskopens by -Magnus Lagabøtes landslov 750 år (årets festivalvandring)
Kl. 19.00 – Vi drikker på vigslet grunn – pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Lørdag 3. august:

Kl. 14.00 – Makt i erkebiskopens by -Magnus Lagabøtes landslov 750 år (årets festivalvandring)
Kl. 17.00 – Passio et miraculi beati Olavi – en vandring i hellige Olavs fotefar
Kl. 19.00 – Vi drikker på vigslet grunn – pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder