Samarbeid mot 2030

Olavsfest er stolte av å inngå et formelt samarbeid med Britannia Hotel, Posten Moderne og Nye Hjorten Teater.

Olavsfest ønsker å være en sentral aktør i å utvikle Trondheim fram mot Nasjonaljubileet i 2030. Når vi kommer til 2030 er målet at Olavsfest skal ha tatt betydelige sted videre – både som Trondheims store byfestival og som en verdibasert festival som er relevant for alle mennesker, uavhengig av hvem du er eller hvor du kommer fra.

Britannia Hotel, kunstmuseet Posten Moderne og Nye Hjorten Teater er sentrale og innflytelsesrike aktører som jobber aktivt med byutvikling, samtidig har de kraft til å trekke folk til regionen vår.

Vi ønsker å utvikle byen gjennom et positivt motiverende og solid samarbeid der vi vil inspirere hverandre. Vi utvikler byen sammen, med Olavsfests verdiplattform som et viktig grunnlag.

Samarbeidet vil også gi åpenbare kunstneriske synergieffekter – både når det gjelder lokaler og innhold. Vi har forventninger om at det vil gi et enda sterkere og bredere kunstnerisk program for alle parter.

– Vi har allerede et godt samarbeid med E C Dahls Eiendom. Nå får vi en kraftfull utvidelse gjennom Posten Moderne, Nye Hjorten og Britannia som festivalhotell, sier Olavsfest-direktør Steinar Larsen. 


– Potensialet er naturligvis på innholdssiden, men ikke minst gjennom mulighetene som ligger i de nye byggene og Britannia, sier Larsen.

– For oss er dette fantastisk, og det er naturlig at Britannia tar en rolle i byen, historisk og kulturelt, som et «House of Celebration», sier Arild Sjødin, direktør ved Britannia.

Marit Album Kvernmo, direktør for Posten Moderne, er opptatt av å gjøre kunsten mer tilgjengelig i offentlige rom, og sier til Adresseavisen at dette er noe av det de i første omgang ønsker å samarbeide med Olavsfest om.

– Posten Moderne blir en bygning, vi får et hus, men vi kan også ta med kunsten ut, sette kunsten i en annen sammenheng og bruke den som et verktøy og et virkemiddel. Og vi ønsker å være med i samtalene, i debattene og i dialogene, og tilføre noe til Olavsfest-konseptene der kunsten står i sentrum, sier Kvernmo.

– Er det noe en festival gjør så er det å fargelegge byen. Det er så mye gøy et teater og en festival kan gjøre sammen. Og vi har allerede en rekke ideer, men de er ikke så klare at de kan presenteres riktig ennå, sier Mads Bones, sjef for Nye Hjorten Teater.På bildet, fra venstre: Joakim Grøtte (markedsansvarlig/bærekraftsansvarlig, EC Dahls Eiendom), Marit Album Kvernmo (direktør, Posten Moderne), Arild Sjødin (administrerende direktør, Britannia Hotel), Steinar Larsen (direktør, Olavsfest), Joakim Weibull (arrangements- og markedssjef, Olavsfest) og Kenneth Enæs-Hanssen (kommersiell direktør, Britannia Hotel).