Tema 2019

Vi lever i forvandlingens tid

Det gjelder for klimaet på kloden. Det gjelder for måten vi lever på. Og det gjelder for måten vi forstår verden på – eller snarere ikke forstår den.

Vi lever i forvandlingens tid. Der felles møteplasser forvandles til ekkokammer. Der venneflokker forvandles til nettverk. Der ensomhet er blitt en folkesykdom.

Vi lever i forvandlingens tid. Ikke på grunn av demokratiske valg eller politiske visjoner, men på grunn av utilsiktede sideeffekter av den teknologiske utviklingen. Sideeffekter som tiltar i en nesten ubegripelig akselererende hastighet. Det som var utenkelig i går, er virkelighet i dag. Det som er utenkelig i dag, blir virkelighet i morgen.

I forvandlingens tid trenger vi kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større. Som får oss til å se bortenfor gamle kategorier, som evner å finne nye sammenhenger og som gir oss håp om at forvandling ikke bare er noe som rammer oss, men også noe vi kan bidra til. For det må vi.

Petter Fiskum Myhr
direktør
Trondheim Internasjonale Olavsfest

- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.