Olavsmarkedet blir større!

Det nye Olavsmarkedet blir kraftig utvidet, og skal bli en møteplass for ideer og tanker i skjæringspunktet mellom tro og samfunn.

-Det blir fortsatt ett sammenhengende marked, men kraftig utvidet og med to ulike funksjoner. Vi beholder markedet slik publikum kjenner det fra før, men utvider både området og typen innhold, forklarer direktør Petter Myhr og prosjektleder for Olavsmarkedet, Sølvi Rotås Stokkeland.

Tidligere har markedet vært forbeholdt utstillere og selgere av tradisjonelt håndverk, men nå åpnes markedet også for organisasjoner, institusjoner og virksomheter. Målet er å skape et rom som, i tråd med festivalens formål, bidrar til refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn.

-Vi merker at stadig flere aktører ønsker å være tilstede på Olavsfest, men vi har ikke hatt et sted å tilby dem. Det i seg selv er et tegn på at Olavsfest får stadig større nasjonal betydning, mener Myhr.

Praktisk info og søknadsskjema finner du her.

Har funnet sin plass

I 2019 ble markedet flyttet fra Ytre Kongsgård til parken mellom besøkssenteret og Bispegata, og skiftet samtidig navn fra Historisk marked til Olavsmarkedet.

-Begge deler ble veldig godt mottatt, og vi kan konstatere at markedet har funnet sin endelige plass. Samtidig var navneskiftet en tydeliggjøring av at det ikke er det historiske, men snarere relevansen og refleksjonen, som er kjernen, mener Myhr.

Olavsmarkedet fortsetter derfor i parken, men utvides med grøntområdet mellom Waisenhuset og Trondheim Kunstmuseum, og fortsetter bak Ni Muser og ut mot Prinsens gate.

Skal bidra til refleksjon

Hit vil festivalen invitere ulike aktører – organisasjoner, forlag og andre som kjenner seg igjen i Olavsfests visjon og formålsparagraf – til å synliggjøre seg og samtidig bidra til refleksjonen under festivalen.

-Det skal ikke være et sted der aktørene bare skal dele ute flyere, verve eller selge noe, men der publikum kan stoppe opp, oppleve noe og bli invitert til en prat. Vi håper det vil bli en møteplass og et rom for dialog, sier Myhr. 

Under Olavsfest 2019 hadde Litteraturhuset for første gang et boktelt, som både tilbød aktuelle bøker fra festivalens gjester, boksigneringer og forfattermøter. Ordningen blir videreført og utvidet, og trekkes fram som et eksempel på hva det nye Olavsmarkedet kan inneholde. I fjor var også barne- og familieprogrammet en viktig del av Olavsmarkedet, dette vil bli ytterligere styrket i 2020.

Søknadsfrist for å være med på nye Olavsmarked er 29. februar. Praktisk info og søknadsskjema finner du her.