- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.