Olavsmarked

I århundrer har pilegrimer kommet til Trondheim og Nidaros. Omkring pilegrimsmålet, katedralen kunne pilegrimene handle varer fra kjøpmenn som samlet seg rundt med sine salgsboder. Her kunne man få kjøpt håndverk av høy kvalitet. Olavsfest tar vare på denne tradisjonen og skal under festivalen fylle området rundt Nidarosdomen med salgsboder, kultur og opplevelser.

Olavsmarked ønsker å tilby varer av høy kvalitet til byens innbyggere og tilreisende. I utvelgelsen av selgere ser vi på følgende begreper: kvalitet, håndverk, bærekraft, lokalt og innovativt. Trondheim er en historisk by og en kunnskapshovedstad, dette ønsker vi skal gjenspeile seg i markedet.

Velkommen til Olavsmarked, hver dag under Olavsfest.

Ønsker du å være utstiller ved
Olavsmarkeded 2019?

Kjære utstiller!

Årets festivaltema er forvandling.

Planlegging av årets marked er i gang, og vi er stolte av å kunne presentere noen nyheter. Markedet under Olavsfest, som frem til nå har vært kjent som Historisk marked vil gå gjennom en forvandling. Historisk marked har vært et flott arrangement under Olavsfestdagene siden tidlig på 90-tallet, og har siden den gang vært kjent som et marked som har tilbudt kvalitetshåndverk. Markedet skal fortsatt ta vare på det historiske, men løsrive seg fra navnet og middelalderen. Navnet på markedet vil derfor bli Olavsmarked. Der Historisk marked har sett tilbake i tid, vil Olavsmarked prøve å integrere fortid-nåtid og framtid. Olavsmarked skal ivareta det som handelsmarkedene rundt pilgrimsmålet Nidaros var og er for pilgrimmer og tilreisende. Det skal understrekes at Olavsmarkedet fortsatt skal holde høy kvalitet på håndverk, produkter, underholdning og aktiviteter.

Kjerneverdier for Olavsmarkedet vil være dette:

Håndverk – Høy kvalitet – Bærekratig – Lokalt – Innovativt

Trondheim er en historisk by og en teknologihovedstad, dette ønsker vi skal gjenspeile seg i markedet. Overordnede punkter vil benyttes i utvelgelse av bodselgere for 2019.

Hva er endret?

Markedet flyttes trolig nærmere Nidarosdomen, samt Bryggeri- og Matfestivalen, til området ved Besøkssenteret/To tårn og i området ved 9 muser og kunstmuseet.

Flytting av bodene vil trekke mer publikum, siden markedet blir mer synlig og nærmere Munkegata/sentrum.(kart vil komme senere her)

Mange har fine tradisjonsrike drakter og bekledning, dette er dere velkommen til å benytte, men vi vil liberalisere bekledningen slik at dere har klær som passer produktene, håndverket og skaper en bra helhetsopplevelse for de besøkende.
Olavsmarkedet ønsker å bli bedre på å bruke den ressursen håndverkerne og utstillerne innehar gjennom formidling og deling av håndverkstradisjoner. Vi ønsker derfor å stimulere til mer aktivitet og læring. Det vil vi gjøre gjennom daglige fremvisninger som korte foredrag, opplæring, demonstrasjoner av håndverk osv. Utstillerene/bedriftene søker om å få demonstrere/holde foredrag ved å beskrive aktiviteten i søknadskjema under kommentarer. De som velges ut til dette, får kr 1000.- i reduksjon i bodleie.

SØK HER