Olavsmarked

I århundrer har pilegrimer kommet til Trondheim og Nidaros. Omkring pilegrimsmålet, katedralen, kunne pilegrimene handle varer fra kjøpmenn som samlet seg med sine salgsboder. Her kunne de få kjøpt håndverksvarer av høy kvalitet. Olavsfest tar vare på denne tradisjonen og skal under festivalen fylle området rundt Nidarosdomen med salgsboder, kultur og opplevelser.

Olavsmarked ønsker å tilby varer av høy kvalitet til byens innbyggere og tilreisende. Vi velger ut selgere ut fra stikkordene kvalitet, håndverk, bærekraft, lokalt og innovativt. Trondheim er en historisk by og en kunnskapshovedstad, dette ønsker vi skal gjenspeile seg i markedet.

Velkommen til Olavsmarked, hver dag under Olavsfest.

Ønsker du å være utstiller ved
Olavsmarkeded 2019?

Kjære utstiller!

Årets festivaltema er FORVANDLING.

Planlegging av årets marked er i gang, og vi er stolte av å kunne presentere noen nyheter. Markedet under Olavsfest, som frem til nå har vært kjent som Historisk marked, vil gå gjennom en forvandling. Historisk marked har vært et flott arrangement under Olavsfestdagene siden tidlig på 90-tallet, og har siden den gang vært kjent som et marked som har tilbudt kvalitetshåndverk. Markedet skal fortsatt ta vare på det historiske, men løsrive seg fra navnet og middelalderen. Navnet på markedet vil derfor bli Olavsmarked. Der Historisk marked har sett tilbake i tid, vil Olavsmarked prøve å integrere fortid, nåtid og framtid. Olavsmarkedet skal ivareta det som handelsmarkedene rundt pilegrimsmålet Nidaros var og er for pilegrimer og andre tilreisende. Olavsmarkedet skal holde høy kvalitet på håndverk, produkter, underholdning og aktiviteter.

Kjerneverdier for Olavsmarkedet:

Håndverk – Høy kvalitet – Bærekraft – Lokalt – Innovativt

Trondheim er en historisk by og kjent som Norges teknologihovedstad, og dette ønsker vi skal gjenspeile seg i markedet. Kjerneverdiene vil ligge til grunn når vi velger ut bodselgere for 2019.

Hva er endret?

Markedet flyttes trolig nærmere Nidarosdomen og Bryggeri- og matfestivalen, til området ved Besøkssenteret og To tårn og området ved Ni muser og Trondheim kunstmuseum.

Flytting av bodene vil trekke mer publikum, siden markedet blir mer synlig og vil ligge nærmere Munkegata og sentrum.(kart vil komme senere)

Olavsmarkedet ønsker å bli bedre når det gjelder å bruke den ressursen håndverkerne og utstillerne representerer gjennom formidling av håndverkstradisjoner. Vi ønsker derfor å stimulere til mer aktivitet og læring. Det vil vi gjøre gjennom daglige presentasjoner i form av korte foredrag, opplæring, demonstrasjoner av håndverk osv. Utstillere eller bedrifter søker om å få demonstrere eller holde foredrag ved å beskrive aktiviteten som kommentar i søknadsskjemaet. De som velges ut til dette, får redusert bodleien med 1000 kroner.

SØK HER

nb_NONO
en_USEN nb_NONO