Tilgjengelighet

Olavsfest er en del av «Tilgjengelighet Kultur – Norge» og har fått tildelt «Tilgjengelighetsmerke». Merket tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement og arenaer.

LEDSAGERBEVIS

Olavsfest aksepterer ledsagerbevis på alle sine arrangement. Ledsager med gyldig ledsagerbevis betaler kun billettavgift for ledsagerbilletten. Billettene kan kjøpes på utsalgssted og på nett. Det er viktig at både du og ledsager har billett til arrangement på grunn av smittevern og antallsbegrensninger.

KOLLEKTIVTRANSPORT OG PARKERING I SENTRUM

De fleste av Olavsfest sine arrangement foregår i sentrum av Trondheim, og er lett tilgjengelig med kollektivtransport.

Det finnes parkeringsplasser i sentrum, men ingen spesielt reservert for Olavsfest. Du finner mer informasjon på www.trondheimparkering.no Her er det også egen oversikt over HC-plasser.

For mer informasjon om holdeplasser og bussruter se www.atb.no

Ta gjerne kontakt med tilgjengelighetsansvarlig hos Olavsfest på e-post: tilgjengelighet@olavsfest.no

- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.