Tilgjengelighet

Olavsfest er en del av «Tilgjengelighet Kultur – Norge» og har fått tildelt «Tilgjengelighetsmerke». Merket tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement og arenaer.

Ledsagerbevis

Olavsfest aksepterer ledsagerbevis på alle sine arrangement. Ledsager med gyldig ledsagerbevis betaler kun billettavgift. Billettene kan kjøpes på utsalgssted og på nett.

Teleslynge

Det finnes teleslynge på de fleste av våre arrangement. Les mer under den konkrete arena.

Tegnspråktolk

Våre arenaer:

Borggården

Nidarosdomen

Nidarosdomen har trinnfri adgang både til vest – og østskipet. Det er egne rullestolplasser og egen rullestolheis til toaletter i kjelleren. Nidarosdomen har teleslynge som dekker hele katedralen.

Vestfrontplassen

Det er reserverte plasser for rullestol. Nærmeste HC-toalett er i Nidarosdomens besøkssenter. Det er teleslynge på tribunen.

Byscenen  

Byscenen har trinnfri adkomst, heis og HC-toalett. Det er plass for rullestol på både sittende og stående konserter. Byscenen har ikke teleslynge.

Vår frue kirke

Her er det trinnfri adgang og egne rullestolplasser. Det finnes teleslynge som dekker hele kirken.

Olavsmarked

Markedet flyttes nærmere Nidarosdomen og Bryggeri- og matfestivalen, til området ved Besøkssenteret og To tårn, Ni muser og Trondheim kunstmuseum. Nærmeste HC-toalett er Nidarosdomens besøkssenter. 

Kollektivtransport og parkering:

De fleste av Olavsfest sine arrangement foregår i sentrum av Trondheim, og er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Nærmeste bussholdeplass til Borggården, Nidarosdomen, Erkebispegården, Vestfrontplassen og Olavs marked er «Nidarosdomen».

Olavs marked er «Nidarosdomen». Det er ca. 100 m fra holdeplassen.

Nærmeste holdeplass til Byscenen er «Prinsen P1 / P2», med en avstand på ca. 100 m. «Munkegata» er nærmeste holdeplass til Vår frue kirke. Avstand er ca. 250 m.

Det finnes parkeringsplasser i sentrum, men ingen spesielt reservert for Olavsfest. Du finner mer informasjon på www.trondheimparkering.no Her er det også egen oversikt over HC-plasser.

Ta gjerne kontakt med tilgjengelighetsansvarlig hos Olavsfest på e-post: tilgjengelighet@olavsfestdagene.no

- KUNST OG KULTUR SOM GJØR VÅR FORESTILLINGSVERDEN STØRRE.