Tema for 2023: TILLIT

Tillit er selve limet i samfunnet. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Derfor har vi valgt det som tema for Olavsfest 2023.

Under Olavsfest 2022 framførte Kae Tempest sangen «Grace» i Nidarosdomen. En av linjene i teksten går slik: «I´ve stopped hoping, I´m learning to trust». Denne setningen bygger bro mellom årets tema – «Håp» og tema for 2023 – «Tillit».

Festivalens tema skal ha relevans i både religiøs og ikke-religiøs sammenheng og temaet skal ha en motpol, som åpner opp for debatt og ettertanke. Festivalen har valgt Tillit fordi det er et grunnleggende fundament i alle folks liv. Det har betydning på individnivå og samfunnsnivå. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Du både gir og mottar tillit. Tillit har stor betydning for at vi kan ha et velfungerende samfunn.

De fleste av samfunnsområdene hvor vi har utfordringer i dag, dreier seg om tap av eller mangel på tillit – i større eller mindre grad. De mest tydelige eksemplene er Russlands angrepskrig i Ukraina, med drap på sivile og trussel om bruk av atomvåpen, og skytingen ved London pub i Oslo under Pride-feiringen, samt et økende omfang av konspirasjonsteorier. Det som er felles blant disse, er at alle bidrar til å skape ustabilitet og utrygghet i folks liv.

I Norge har vi høy tillit til myndighetene generelt, også i pressede situasjoner. Ipsos omdømmemåling, som ble offentliggjort rett før helga, viser at FHI og Helsedirektoratet har opplevd økende tillit gjennom pandemien, noe som ikke er tilfelle i alle deler av verden. OECD-rapporten fra tidligere i år viser at Norge scorer høyest av alle når det gjelder tillit til myndighetene. Samtidig sier rapporten at offentlig sektor ikke gjør nok for å møte framtidige samfunnsutfordringer og at tilliten til politikere har falt – spesielt i bygdene. By og land skiller seg altså klart her. Mediene i Norge opplever på sin side en økt tillit, i motsetning til i andre land hvor vi ser at tilliten trues og at den politiske debatten og befolkningen polariseres.

I USA deles folket i to, der sidene verken klarer å snakke sammen eller enes om felles mål eller sannheter. I stedet lager man seg egne virkelighetsbilder, der motparten beskyldes for å lyve og desinformere, og der mediene trekkes ut mot hver sin fløy. Tilliten som skapes av felles erfaringer, felles verdensbilde og felles referansegrunnlag, faller bort. Fiendebilder dyrkes i stadig større grad, på bekostning av tradisjonelle interessefellesskap, som eksempelvis klasse, yrke og familie. Utenforskap gir grobunn for mistillit og veien viser seg kort til at ytterliggående krefter skaffer seg fotfeste.

Olavsfest skal gjennom kunst- og kulturopplevelser, men også gjennom et stadig større og viktigere program med samtaler og debatter, by på opplevelser som både engasjerer, utfordrer og kanskje åpner sider av deg selv du ikke visste fantes. Jeg mener at Olavsfest er den viktigste festivalen for refleksjon rundt verdispørsmål i vår tid, hvor festivalen har gjennomgått en gradvis endring som følge av dristige valg av festivalen og aktører Olavsfest samarbeider med. Olavsfest har utfordret og satt dagsorden for både viktige og vanskelige spørsmål som har betydning i folks liv.

Det skal vi fortsette med i 2023 – med TILLIT som utgangspunkt.

Steinar Larsen
Director, Trondheim International Olavsfest