Tema for Olavsfest 2024 er MAKT

Vi omgir oss med makt. Utøvelse av makt er nødvendig, men samtidig komplekst.

Makt må vi alle forholde oss til, i samfunnslivet og privat – både som unike enkeltmennesker og som innbyggere i en stadig mer kompleks verden. Ulike samfunn bygges på ulike grader av politisk, religiøs, økonomisk eller militær makt. Makt er et komplekst begrep og gir rom for en rekke tanker og fortolkninger, derfor er det tema for Olavsfest 2024.

Vi er i en periode hvor Israel siden 1967, har okkupert et naboland, bygd separasjonsmurer og utøvet systematisk vold og trakassering. Akkurat nå, altså etter 56 år folkerettsstridig okkupasjon, tar de livene av mennesker som ikke har mulighet til å slippe unna i fengselet de befinner seg i på Vestbredden og i Gaza. Aftenposten melder at «89 FN-medarbeidere er drept og antallet drepte barn i Gaza overskrider det meste vi har sett i nyere tid». VG har gjort en oppsummering, og skriver at «ingen aldersgruppe på listen over drepte er oftere representert enn femåringene». Fem år gamle barn drepes for fote mens verdenssamfunnet lar dette skje. Folk i området kjenner på en fullstendig avmakt, og i våre naboland Tyskland og Frankrike, sendes folk i fengsel når de demonstrerer for å få slutt på slaktingen.

Russland fortsetter krigen i Ukraina, de utøver en makt som tvinger folk til å forlate landet sitt for å overleve. Vi opplever systematisk maktmisbruk.

Olavsfest skal bidra til å skape refleksjon rundt menneskerettigheter og verdispørsmål som er relevant for alle mennesker, helt uavhengig av bakgrunn og hvem du er. Når vi velger tema, er det viktig at det bidrar til å sette i gang tankene til publikum som besøker oss, leser om oss, lytter til oss på radio, eller følger oss i sosiale medier.

I Norge er vi så heldige at vi bor i en rettsstat og i et land hvor demokratiske prinsipper står høyt. Vi kan uttrykke oss som vi vil, og vi har tillit til at andre kan ta beslutninger på våre vegne. Demokrati er den mest omfattende institueringen av maktforhold i moderne samfunn. Det setter grenser for hva slags maktutøvelse som er tillatt og det danner rammene for vår frihet og utfoldelse.    

Vi har nylig vært gjennom et lokalvalg hvor vi har stemt fram enkeltmennesker og partigrupper som skal representere oss i spørsmål som gjelder hver eneste av oss. I arbeidslivet har vi ledere som er ansvarlig for å drifte selskapene vi har forpliktet oss til å arbeide for, og i organisasjonslivet har vi frivillige som skal utøve og ta imot makt. I familien, på skolen, på fotballbanen, på konserten og over alt ellers, må vi forholde oss til et stort sett av synlige og usynlige regler.

Samtidig ser vi at avmakt – følelsen av å ikke bli sett og hørt, følelsen av å mangle innflytelse over egne liv, er en økende kraft også i vesten. Mange nye sosiale og politiske protestbevegelser bunner i et opprør mot det som gjerne kalles «eliten», mennesker som innehar makt først og fremst på bakgrunn av sin status.

Ungdommens bystyre representerer våre kommende folkevalgte. Her finner vi engasjerte unge mennesker, som helt sikkert føler på avmakt og mismot. Samtidig representerer de fornyelse, og velger å stå opp og kjempe for at verden skal bli et bedre sted. Et mindretall av våre politikere har misbrukt den tilliten vi har gitt de og flere har forlatt sine verv. De absolutt fleste fortsetter å bidra på vegne av oss alle, og sammen med nye generasjoner vil de utøve makt og prege samfunnsdebatten i en krevende periode. Makt er nødvendig, og legitim makt er helt avgjørende for at samfunnet skal bestå.

I sommer besøkte Little Amal Olavsfest. I skrivende stund, vandrer hun i Mexico etter å ha besøkt 35 byer i USA. Den tre og en halv meter lange flyktningjenta fra Syria, fortsetter sin utrettelige kamp for menneskerettigheter og mot maktmisbruk. Grunnlaget til Amal er de veldig enkle menneskerettighetene: «Alle mennesker er født frie og er like mye verdt. Derfor har vi de samme rettighetene».

Forrige uke forlot Russland den siste av tre store avtaler om nedrustning og våpenbegrensning mellom øst og vest. Verden er utrygg, og misbruk av makt bryter ned menneskerettighetene. Vi mener at Olavsfest er viktigere enn noen gang. Vi skal utvikle oss videre, og gjennom gode samarbeid skal vi fortsette å sette dagsorden og vektlegge verdispørsmålene som er så viktige for oss alle.

Steinar Larsen
Direktør, Olavsfest