Tilgjengelighet

Olavsfest er en del av «Tilgjengelighet Kultur – Norge» og har fått tildelt «Tilgjengelighetsmerke». Merket tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement og arenaer.

Ledsagerbevis

Olavsfest aksepterer ledsagerbevis på alle sine arrangement. For konserter med nummererte plasser må du oppgi at du skal ha med ledsager ved bestilling av billett hos Ticketmaster. Du betaler da kun billettavgift for ledsagerbilletten. På konserter uten nummererte plasser møter du opp og framviser ledsagerbeviset sammen med din egen billett.

Teleslynge

Det finnes teleslynge på de fleste av våre arrangement. Les mer under den konkrete arena.

Tegnspråktolk

Det er tegnspråktolk under åpningsseremonien samt alle Vestfrontmøtene. 

Våre arenaer:

Borggården

Her finnes det oppbygde handikapplasser med tilhørende HC – toalett. Disse plassene ligger som egen billettkategori hos Ticketmaster. Plassene har også egen servering på kveldskonsertene. Handikapplassene er forbeholdt rullestolbruker og andre med nedsatt funksjonsevne. Har du behov for å sitte litt i løpet av konserten kan vi tilby stoler, men da på bakkenivå med redusert sikt. Begrenset antall plasser.

Borggården har teleslynge som dekker den høyre delen av området sett fra publikumsplassene.

Nidaros Cathedral

Nidarosdomen har trinnfri adgang både til vest – og østskipet. Det er egne rullestolplasser og egen rullestolheis til toaletter i kjelleren. Nidarosdomen har teleslynge som dekker hele katedralen.

The West Front Square

Det er reserverte plasser for rullestol. Nærmeste HC-toalett er i Nidarosdomens besøkssenter. Det er teleslynge på tribunen.

Byscenen  

Byscenen har trinnfri adkomst, heis og HC-toalett. Det er plass for rullestol på både sittende og stående konserter. Byscenen har ikke teleslynge.

Vår frue kirke

Her er det trinnfri adgang og egne rullestolplasser. Det finnes teleslynge som dekker hele kirken.

Olavsmarked

Olavsmarked foregår utendørs på Ytre Kongsgård. Nærmeste HC-toalett er Nidarosdomens besøkssenter eller utplasserte festivaltoalett.

Kollektivtransport og parkering:

De fleste av Olavsfest sine arrangement foregår i sentrum av Trondheim, og er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Nærmeste bussholdeplass til Borggården, Nidarosdomen, Erkebispegården, Vestfrontplassen og Olavs marked er «Prinsen kinosenter» ca. 100 m fra holdeplassen.

Olavs marked er «Prinsen kinosenter». Det er ca. 100 m fra holdeplassen.

Nærmeste holdeplass til Byscenen er «Prinsen P1 / P2», med en avstand på ca. 100 m. «Munkegata» er nærmeste holdeplass til Vår frue kirke. Avstand er ca. 250 m.

Det finnes parkeringsplasser i sentrum, men ingen spesielt reservert for Olavsfest. Du finner mer informasjon på www.trondheimparkering.no Her er det også egen oversikt over HC-plasser.

Ta gjerne kontakt med tilgjengelighetsansvarlig hos Olavsfest på e-post: tilgjengelighet@olavsfestdagene.no

en_USEN
nb_NONO en_USEN