Byvandringer 2022

Fortidsminneforeningen gjør med sine vandringer et dypdykk inn i middelalderens Trondheim, til tiden da pilegrimer fra nord og sør strømmet til byen for å ære Olav den hellige.

I de siste årene har utgravinger i Midtbyen gjort funn som gjør at byens historie må skrives om. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men dyktige guider fra Fortidsminneforeningen levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap. Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige. Årets festivaltema “håp” belyses i vandringen «La alt håp fare, dere som går inn her!» 
Kom og bli med oss på vandring!

Oppmøte: Bønnekorset ved Ytre Kongsgård (sør for Waisenhuset).
NB! På pub og kirkegårdsvandringene er det max 20 pers.

Byvandringene blir ledet av:

Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og en av Norges fremste eksperter på steinbygninger fra norsk middelalder.
Thina Andresen er historiker ansatt på Austrått og Hannah Ryggen-senteret
Merethe Skjelfjord Krstiansen er kunsthistoriker og daglig leder i Fortidsminneforeningen DTA
Aslak Draveng Røkke skriver mastergrad i historie og driver med byguiding ved siden av.


Tema for årets vandringer (trykk på dato for billetter):

La alt håp fare, dere som går inn her!
Årets festivalvandring.

Torsdag 28.07 kl. 14:00
Fredag 29.07 kl. 20:00
Mandag 01.08 kl. 18:00
Onsdag 03.08 kl. 14:00

Kirker, kloster og katedral
En vandring i middelalderbyen Nidaros

Torsdag 28.07 kl. 18:00
Lørdag 30.07 kl. 14:00
Søndag 31.07 kl. 18:00
Tirsdag 02.08 kl. 14:00

Vi drikker på vigslet grunn
Pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Torsdag 28.07 kl. 20:00
Fredag 29.08 kl. 18:00
Lørdag 30.07 kl. 18:00
Mandag 01.08 kl. 20:00
Tirsdag 02.08 kl. 20:00
Onsdag 03.08 kl. 20:00

Maktens sentrum
Kongen og erkebiskopens område i middelalderens Nidaros

Fredag 29.07 kl. 14:00

Konger, geistlige og vanlige dødelige
En vandring på Domkirkegården

Lørdag 30.07 kl. 20:00
Søndag 31.07 kl. 20:00

Bøddel og galgefugler
Lov og rett i det gamle Trondheim

Søndag 31.07 kl. 14:00

Helter og skurker i Nidaros
En vandring blant kjente og ukjente navn i middelalderbyen

Mandag 01.08 kl. 14:00
Tirsdag 02.08 kl. 18:00

Passio et miraculi beati Olavi
I hellige Olavs fotefar

Onsdag 03.08 kl. 18:00