Vestfrontmøtet: HÅP I EN KRIGSTID

Vestfrontplassen 

Tirsdag 2. august 
Free 

Er det håp for Ukraina? Er det håp for Afghanistan? Er det håp for Syria? På dette Vestfrontmøtet skal vi reflekterte over hva håp kan være i de områdene av vår verden hvor alt virker fullstendig håpløst.  

Yama Wolasmal 
Utenrikskorrespondent i NRK, født i Kabul i Afghanistan.  

Tayebe Abbasi 
Student. Familien Abbasi fikk inndratt sin oppholdstillatelse til å bo i Norge i 2014. Siden da har de kjempet i årevis for å få bli i landet. I 2020 fikk Tayebe oppholdstillatelse, sammen med sine to søsken. Nå har også moren endelig fått oppholdstillatelse. 

Julie Wilhelmsen
Seniorforsker ved NUPI, Russland-ekspert.

Irina Reitan
Spesialpedagog/lærer med ukrainsk bakgrunn.

 

Se tema for alle Vestfrontmøtene