Tro, tvil og tillit

Daniel Skjevik-Aasberg er advokat og bruker sin kunnskap om teksttolkning når han leser Bibelen. Nå møter han flere biskoper for å lese bibeltekster sammen med dem. Det blir samtale rundt temaet tro, tvil og tillit – både fra scenen og over kaffekoppen. Her har du også muligheten til å komme med innspill og stille spørsmål til biskopene.

Sted: Kirkehagen ved Waisenhuset.

Tid: Mandag 31. juli og tirsdag 1. august kl. 11.00-12.00

Arrangeres av Den norske kirke.