Tro, tvil og tillit

Prest Petter Dille inviterer – med utgangspunkt i en bibeltekst – biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg og publikum i hagen til samtale rundt temaet tro, tvil og tillit. har har du også muligheten til å komme med innspill og stille spørsmål til biskopen.

Sted: Kirkehagen ved Waisenhuset

Arrangeres av Den norske kirke