STL Dialogcafe

Velkommen til samtale om årets tema TILLIT.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL, arrangerer dialogcafe 29. juli-2. august, rett etter Vestfrontmøtet.

Tid: 14.15-15.30

Sted: Frelsesarmeen, Prinsensgt. 2.