ROM FOR REFLEKSJON: Tillit og uenighet i folkekirka

Hvordan påvirker konflikter og debatter kirka? Hvordan skape tillit til en kirke med ulike overbevisninger og motsetninger? Hvordan skape tillitt til en kirke der folk har ulike overbevisninger og motsetninger?

Deltagere: 

  • Randi Sollie Denstad, toppkandidat Nominasjonskomitéens liste i Nidaros 
  • Kjersti Ngozi Furuseth, toppkandidat Bønnelista i Nidaros 
  • Ole Andreas Grøtte Børnes, toppkandidat Frimodig kirke i Nidaros
  • Gunnar Winther, toppkandidat Åpen Folkekirke Nidaros 

«Rom for refleksjon» er Den norske kirkes samtaleprogram under Olavsfest, og finner sted i Kirkehagen ved Waisenhuset.