ROM FOR REFLEKSJON: Tapt tillit

I juni la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram rapporten om uretten som Norge har begått mot samer og andre urfolksgrupper i landet. Mange bærer på traumatiske historier. Samtidig preges nyhetene av demonstrasjoner og diskusjoner om vindkraft og reindrift, og mange hevder det viser at overgrepene fortsetter. Er det mulig å bygge tillit til storsamfunnet?  

Deltagere:  

  • Ella-Marie Hætta Isaksen, musiker og aksjonist 
  • Rolf Steffensen, sokneprest i lulesamisk område 
  • Heidi Greni, stortingsrepresentant Sp

«Rom for refleksjon» er Den norske kirkes samtaleprogram under Olavsfest, og finner sted i Kirkehagen ved Waisenhuset.