ROM FOR REFLEKSJON: Grenseløs tillit

Er det mulig å skape varig tillit over kulturelle, religiøse og geografiske grenser? I idrett, kirke og bistand kommer disse utfordringene tett på. Hvordan legge grunnlaget for respekt og forståelse?

Deltagere:  

  • Rune Edvardsen, daglig leder Troens Bevis 
  • Terje Svendsen, tidligere president i Norges Fotballforbund 
  • Benedicte Næss Hafskjold, landdirektør Syria og Libanon, Kirkens Nødhjelp 
  • Petter Skauen, fredsarbeider 

«Rom for refleksjon» er Den norske kirkes samtaleprogram under Olavsfest, og finner sted i Kirkehagen ved Waisenhuset.