ROM FOR REFLEKSJON: Fra Nidaros til Bjørgvin

Ragnhild Jepsen ble i år utnevnt til biskop i Bjørgvin. Hun har vært prest og prost i Nidaros domkirke i 20 år. Hva er viktig for henne for å skape tillit til et kirkerom som Nidarosdomen? Hva tar hun med seg fra nasjonalkatedralen til Bergen?

Deltager: 

  • Ragnhild Jepsen, biskop i Bjørgvin 

«Rom for refleksjon» er Den norske kirkes samtaleprogram under Olavsfest, og finner sted i Kirkehagen ved Waisenhuset.