Påfyll i Kirkehagen: Å være håpsbærer

Hvordan kan det ha seg at noen ordvekslinger kan skape håp som bærer? Hvor viktig er håp – ved sykesenga, rundt bålpanna, i sosiale medier og via telefon? Hvordan kan vi være håpsbærere i møte med andre mennesker?

Samtale med generalsekretær Lasse Heimdahl fra Kirkens SOS, gateprest Odd Halvor Moen fra Kirkens bymisjon, sykehusprest Ingvild Knudsen Hammernes, snapchatprest Christine Josephine Andreassen. Samtalen ledes av Øyvind Andre Haram.

Arrangør: Den norske kirke