Seminar

Den norske kirke arrangerer en rekke seminarer under Olavsfest. Alle finner sted på Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek.

Er det kristne Europa truet? 

Det påstås at Europa er truet av innvandring og religiøst mangfold. Hvilke roller spiller kirkene i et Europa i rask endring? Vebjørn Horsfjord, Une Bratberg og Berit Hagen Agøy.
Tirsdag 30.07 kl. 11:00-12:00

Misjon – utgått på dato? 

Hva er misjon anno 2019? Hvordan bidrar dagens misjon til å forvandle enkeltmennesker og forandre samfunn? Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit, misjonær Marit Breen fra NMS sokneprest på Røros Harald Hauge, koret LOVA fra Madagaskar m. fl. 
Onsdag 31.07 kl. 11:00-12:00

Forvandling – Veien til tilgivelse og forsoning 

Hun ble dømt til evig fortapelse. Han fikk i voksen alder kunnskap om sine foreldres NS-tilknytning.
Hvordan komme til rette med krevende spor i eget liv – spor satt av andre?Skuespillerne Wenche Strømdahl og Hallbjørn Rønning i samtale med biskop Herborg Finnset. Refleksjon etter samtalen ved biskop emeritus Tor Singsaas.
Torsdag 1. august kl. 11:00-12:00

Forvandling – På vei mot klimarettferdighet

Klimaendringene kan gi katastrofale følger. Hva er Norges rettferdige klimaansvar? Hva kan lokalsamfunn og menigheter gjøre for å bidra til endring? Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten, statssekretær Sveinung Rotevatn m.fl.
Fredag 02.08 kl. 11:00-12:00  

Forvandling – Om Gud faktisk er her

Charlotte Rørth (bildet) fikk et fysisk møte med Jesus. Hva skjer med et menneske som motvillig begynner å tro? Hva med en tro uten ekstraordinære opplevelser? Charlotte Rørth.
Lørdag 03.08 kl. 11:00-12:00