Gudstjenester under Olavsfest

Se oversikten over alle gudstjenester i løpet av festivaluka her.

Under ser du tid og sted for gudstjenester i løpet av Olavsfestuka fra 28.07 til 03.08. Noen gudstjenester strømmes direkte på Adressa.no/olavsfest, disse er merket i programmet.

Endringer kan forekomme, programmet oppdateres fortløpende. Utfyllende informasjon finnes på Nidarosdomens hjemmesider.

TIRSDAG 28.07:

12.05: Middagsbønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
18.00: Olsokvesper/tidebønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
20.00: Vandregudstjeneste til Olavsvaka – Fra Lade kirke/Sverresborg kirkesenter til Vår Frue kirke (21.30) og videre til Nidarosdomen (sendes direkte på adressa.no/olavsfest fra 21.30)
23.00: Olavsvaka, våkenatt – Nidarosdomen (sendes direkte på adressa.no/olavsfest)

ONSDAG 29.07:

07.30: Laudes – Nidarosdomen
10.00: Russisk-ortodoks gudstjeneste – Kapittelhuset, Nidarosdomen
11.00: Olsokhøymesse – Nidarosdomen (sendes direkte på adressa.no/olavsfest)
13.30: Non/tidebønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
14.30: Katolsk pontifikalmesse – Nidarosdomen
18.00: Olsokvesper/tidebønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
21.00: Completorium/tidebønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen

TORSDAG 30.07:

09.30: Pilegrimsgudstjeneste – Kapittelhuset, Nidarosdomen
12.05: Middagsbønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
16.00: Pilegrimsmesse – Kapittelhuset, Nidarosdomen

FREDAG 31.07

09.30: Pilegrimsgudstjeneste – Kapittelhuset, Nidarosdomen
12.05: Middagsbønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
16.00: Pilegrimsmesse – Kapittelhuset, Nidarosdomen
18.00: Vesper – Kapittelhuset, Nidarosdomen

LØRDAG 01.08:

09.30: Pilegrimsgudstjeneste – Kapittelhuset, Nidarosdomen
12.05: Middagsbønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
13.30: Orgelmeditasjon – Nidarsodomen
15.00: Familiemesse – Nidarosdomen

SØNDAG 02.08:

11.00: Høymesse – Nidarosdomen
18.00: Kveldsmess – Kapittelhuset, Nidarosdomen
18.00: Anglican Holy Communion – Erkebispegårdens kapell

MANDAG 03.08:

09.30: Pilegrimsgudstjeneste – Kapittelhuset, Nidarosdomen
12.05: Middagsbønn – Kapittelhuset, Nidarosdomen
14.00: Hverdagsbønn – Vår Frue kirke
15.00: Anglican Afternoon Reflection – Erkebispegårdens kapell
16.00: Pilegrimsmesse – Kapittelhuset, Nidarosdomen
19.00: Messe for verdighet – Nidarosdomen