Fanget av kunsten: Samtale med Solveig Birna Stefansdottir

Solveig Birna Stefansdottir deler med oss hvordan hun kom frem til at å bruke kunst var en måte å nå ut til andre, og hjelpe dem å uttrykke seg på i en terapeutisk setting.

Ting som kan være vanskelig å uttrykke med ord, kan plutselig komme til uttrykk i form av bilder og figurer, og det å oppleve mestringsfølelse gir så mye selvtillit og glede at det i seg selv er terapeutisk.

Å studere kunst kan gi oss innsikt og tid til å reflektere over vårt eget indre liv, og å bearbeide tanker og følelser på en visuell fortolkende og symbolsk måte.

Solveig Birna utdannet seg først som billedkunstner, nå har hun nettopp avsluttet den toårige videreutdanningen som kunstterapeut.

Samtalen ledes av Terje Wiik, styret i kunstforeningen, og foregår i 2. etasje i Kunstforeningens lokaler. 

Arrangør: Trondhjems Kunstforening