Fanget av kunsten: Samtale med Kari Kristine Engan og Knut Loe Dønnesen

«Blikket» er et velkjent begrep når vi snakker om kunst. Kunst er jo noe vi gjerne inntar aller først på avstand, med synet. Men hvordan oppleves et verk som henvender seg til en sans man ikke har? Vi inviterer til en samtale om å oppleve kunst med ulike sanser.

Kari Kristine Engan opplevde å bli døvblind i voksen alder, noe som var en stor omveltning. Hun lot seg derimot ikke stoppe, men fortsetter å leve aktivt og engasjerer seg på forskjellige arenaer. Og Kari Kristine kan fortsatt oppleve kunst, som hun gjerne gjør.

Knut Loe Dønnessen er aktiv i Hørselsrådet, som tilrettelegger tilpasningskurs for personer med syns- og hørselsvansker, og har blitt svært engasjert i kunstens potensiale for å nå ut til personer med sansetap.

Samtalen ledes av Inge Fottland, styret i kunstforeningen og foregår i 2. etasje i Kunstforeningens lokaler. 

Arrangør: Trondhjems Kunstforening