Fanget av kunsten: Samtale med Anders Strugstad Køhl og Juni Pape Skjærvold

Kulturskolen er et kommunalt tilbud hvor barn og unge får lære seg kunstneriske uttrykk sammen med kunstnere, lærere og andre elever med samme interesse. De siste to årene har verk som elevene har arbeidet med i løpet av skoleåret blitt vist på kulturskolens sommerutstilling i Trondhjems Kunstforening, og mange kulturskoleelever har besøkt utstillinger i foreningen opp gjennom årene.

Vi inviterer i til en kunstnersamtale med Anders Strugstad Køhl fra Steinkjer og Juni Pape Skjærvold fra Trondheim, to av elevene som bruker hver lørdag på kulturskolens Lørdagsskole til å jobbe med billedkunst. De har også sine verk representert under utstillingen «Fanget av kunsten»

Hvordan er det å bli fanget av kunsten som ung? Hvordan tar de unge kunstnerne med seg den kreative hobbyen videre i livet? Kan kreative uttrykk være verdifullt i andre områder enn som hobby?

Samtalen ledes av Kristina C. Karlsen, avdelingsleder ved Kulturskolen, og foregår i 2. etasje i Kunstforeningens lokaler. 

Arrangør: Trondhjems Kunstforening