BRUDD – frihet er et lite ord

Rått, sterkt og sårbart danseteater, basert på innsattes erfaringer.

Dette danseteateret er en del av prosjektet Pust meg fram!, der innsatte ved Trondheim fengsel har skapt fotokunst og poetiske tekster sammen med kunstner Lise Linnert og forfatter og prest Elisabeth Thorsen.

Pust meg fram! er en fortelling fra fengselet om sårbarhet og kraft – og om hvordan alle kan vokse når vi får og gir tillit. Under Olavsfest får prosjektet form av en utstilling og et danseteater.

Danseteateret har fått tittelen «BRUDD – frihet er et lite ord» og tolker eksistensielle følelser i møte med isolasjon og angst, skam og avvisning, søvnløshet og motløshet. Den uttrykker savn og sorg, men også protest og sinne.

Stykket er skapt på bakgrunn av innsattes erfaringer og beskrivelser av fengselssituasjonen. Like fullt har det en dyp, allmenn appell.

Det er en sammenheng mellom danseteateret og den store utstillingen som finnes i kirkerommet under hele Olavsfest.

Composer and Performers

Idè: Lise Linnert og Biniam A. Gezai

Koreografi/regi/kjerneteam: Biniam A. Gezai, Hege Gabrielsen og Øyvind Jørgensen

Utøvere: Biniam A. Gezai, Hege Gabrielsen, Øyvind Jørgensen, Enya Maria Oshaug Weibell, Guillermo John Magno, Erik Rulin, Jørgen Fenstad Kottum, Michael Aspli, Marie Rechsteiner, Kamilla Moen og Emily Daisy Colton.

Tekster: Basert på råmateriale utarbeidet av innsatte ved Ullersmo og Trondheim fengsel sammen med Elisabeth Thorsen. 

Prosjektkoordinator: Øyvind Jørgensen.

Støttet av E C Dahls stiftelse, Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere and DansiT.