A World of Daughters

Kvinnens rolle som kreativ og bærende kraft gjennom historien danner grunnlaget når Trondheim Voices, Jon Balke og TrondheimSolistene lydlegger ordene fra dikteren Yusef Komunyakaa.

«A World of Daughters» hadde urpremiere i fjor, som et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Voices, Jon Balke og München Kammerorkester. Basert på diktet ved samme navn av Yusef Komunyakaa, har Balke komponert en konsert for strykere, stemmer og elektronikk som belyser diktet fra flere vinkler.

Diktet er skrevet i en halv-abstrakt tradisjon, med bruk av bilder for å beskrive kvinnenes rolle som kreativ kraft gjennom menneskets historie. Pulitzerprisvinner Komunyakaa er, med sin afroamerikanske bakgrunn, en særegent musikalsk og rytmisk dikter som skriver i et pulserende språk. Verket er skrevet som en ramme for dialogen mellom strykeensemblet og sangerne, og gir rom for Trondheim Voices’ unike evner som improvisatører og klangmalere.

I konsertens første del inkluderes også en «remikset» versjon av det forrige samarbeidet mellom Balke og Trondheim Voices: «On Anodyne». På samme måte var dette samarbeidet basert på et dikt av Komunyakaa, men da skrevet for perkusjon og stemmer. Dette verket blir her presentert i en ny versjon for strykere, stemmer og elektronikk, som til sammen utgjør en rik presentasjon av Komunyakaas musikalske poesi.

Trondheim Voices, Asle Karstad og Jon Balke får med seg TrondheimSolistene og dirigent Christian Eggen på «A World of Daughters».

Trondheim Voices har gjennom de siste 10 år satt nye standarder for hva et vokalensemble kan være. I samarbeid med nyskapende komponister, med bruk av ny teknologi, og gjennom en rekke tverrkunstneriske prosjekter, har ensemblet vært banebrytende for utviklingen av kollektiv vokal-improvisasjon.  
Trondheim Voices improviserer gjennom lyd, bevegelse, rom og tid, og har også utviklet en unik evne til kollektivt å forme og farge komponert musikk.

Gjennom sitt mangeårige samarbeid med Trondheim Voices, har lyddesigner Asle Karstad designet og skreddersydd den trådløse effektkontrolleren «Maccatrol» til ensemblet. Dette er små effektbokser som bæres på kroppen og lar sangerne manipulere stemmene sine elektronisk og trådløst. Stemmene er den eneste lydkilden, og storslåtte ambiente landskaper, dype droner, overjordiske klanger og abstrakte lydbilder improviseres fram i øyeblikket.

Jon Balke (komponist og elektronikk) – En av Norges mest markante improvisasjonsmusikere og komponister. Siden 70-tallet har han samarbeidet med musikere som Radka Toneff, Arild Andersen, Karin Krog og Sidsel Endresen, samt vært en sentral del av ensembler som blant andre Masqualero, JøKleba, Magnetic North Orchestra og Batagraf. Han er nominert til Spellemannpris flere ganger, sist i 2017 for Trondheim Voices-samarbeidet «On Anodyne».

TrondheimSolistene er et dynamisk kvalitetsensemble av musikere tilknyttet Trondheim. Orkesteret ble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn.  Dagens kunstneriske leder, Geir Inge Lotsberg, viderefører utviklingen som et topp profesjonelt ensemble med stor internasjonal anerkjennelse.

Christian Eggen (dirigent) – Pianist, komponist og dirigent som har gjort seg internasjonalt bemerket, spesielt som dirigent av samtidsmusikk. Han har ledet Ny Musikk Ensemble, Cikada Ensemble og vært kunsterisk leder for Oslo Sinfonietta. Som dirigent har han jobbet med ensembler som Royal Philharmonic Orchestra og Ensemble Intercontemporain i Paris. Han er slått til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk og internasjonal samtidsmusikk.  


Medvirkende:

Jon Balke, komponist og elektronikk

Trondheim Voices: 
Sissel Vera Pettersen (kunstnerisk leder)
Siri Gjære
Tone Åse
Live Maria Roggen
Kari Eskild Havenstrøm
Anita Kaasbøll
Torunn Sævik
Heidi Skjerve

TrondheimSolistene:
Fioliner: Viktor Stenhjem, Anna Vestad, Stefan Penjin, Eira Foss, Ivan Penjin, Åse Våg Aaknes, Anna Sonstad, Rannveig Ryeng, Tora Stølan Ness
Bratsj: Anne Våg Aaknes, Bergmund Waal Skaslien, Kirsten Næss
Cello: Marit Aspås, Karoline Brevik, Live Smidt
Bass: Rolf Hoff Baltzersen

Christian Eggen, dirigent

Asle Karstad, maccatrol og lyddesign

«A WORLD OF DAUGHTERS»
TRONDHEIM VOICES/JON BALKE/TRONDHEIMSOLISTENE
CHRISTIAN EGGEN (dirigent), ASLE KARSTAD (lyddesign)
NIDAROSDOMEN
MANDAG 03.08
Strømmes på Adressa.no/Olavsfest