Skapende tillit – Pust meg fram!

Sammen med innsatte ved Trondheim fengsel, har duoen Lise Linnert og Elisabeth Thorsen arbeidet frem en mengde kunstfotografier og poetiske tekster. Materialet er grunnlag for utstilling og danseteater under Olavsfest. Prosjektet har fått navnet «Pust meg fram!» og henspiller på en menneskelig lengsel etter både å få synliggjøre og bli synliggjort.

NIDAROSDOMEN
BRUDD – Frihet er et lite ord (danseteater)
søndag 30. juli kl. 22.00
Pris: 200,-
KJØP BILLETTER HER

NIDAROSDOMEN
UTSTILLING (foto, skulptur, poesi).
Omvisning mandag. 31. juli – torsdag 3. august kl. 12.30
Pris: Ordinær inngang i Nidarosdomen

Pust meg fram! er en fortelling fra fengselet om sårbarhet og kraft – og om hvordan alle kan vokse når vi får og gir tillit. Det siste året har billedkunstner Lise Linnert og forfatter og prest Elisabeth Thorsen holdt foto- og skriveverksteder i Trondheim fengsel. Her er ikke fokus på hvem som har gjort hva eller hvor de forskjellige kommer fra, men på hva vi kan skape sammen her og nå.

– Slik får vi et frirom, og slik oppdager vi hvordan vi mennesker henger sammen. Sammen med hverandre og alt som er til – og sammen i oss selv, sier Thorsen og Linnert.

Pust meg fram! startet som idé på Ila fengsel i 2016. Fra 2018 til 2022 ble det utviklet videre ved Ullersmo fengsel. Nå er det kommet til Trondheim – og har fått en ny omdreining.

«Ensomheten er en tilleggsstraff», sa en av de innsatte, og fortalte om hvordan skam gjorde at han var redd for å komme ut igjen. Han lengtet etter fellesskap, men var samtidig livredd for det. «Når vi jobber i mørkerommet og med skrivingen i biblioteket glemmer jeg å være redd», sa en annen og fortsatte «og det er så fint, for da er vi bare mennesker sammen og ingen ting annet betyr noe enn det å lage noe, leke og forsøke å uttrykke seg.»

Under Olavsfest får prosjektet form av en utstilling og et danseteater.

Utstillingen består av store fotografiske arbeider fremkalt i et provisorisk mørkerom i kjelleren på Trondheim fengsel. Bildene er laget direkte på lyssensitivt papir ved hjelp av aske, pust, bevegelser og tilfeldige ting man kan finne i et fengsel.  

Utstillingen rommer også to bokskulpturer der mindre fotoarbeider er satt sammen med dikt og tekstfragmenter fra skriveverkstedene. Linnert forteller at de sammen med de innsatte også har skåret ut en gammel skrifttype.

– Kanskje var dette den største tillitserklæringen, sier hun, før de forteller om hvordan de fikk sitte side ved side med de innsatte i gymsalen og skjære ut bokstaver i linoleum.

– Hva har skjedd? Her sitter jeg med en kniv i hånda og det er greit liksom, utbrøt en av de innsatte og fikk alle til å smile. De opplevde dette arbeidet som en tillitsrevolusjon.

Nå er de unike bokstavene brukt i trykkingen av den ene bokskulpturen. Hver bokstav bærer en historie, sier Thorsen.

Danseteateret har fått tittelen «BRUDD – frihet er et lite ord» og tolker eksistensielle følelser i møte med isolasjon og angst, skam og avvisning, søvnløshet og motløshet. Det uttrykker savn og sorg, men også protest og sinne. Stykket er skapt på bakgrunn av innsattes erfaringer og beskrivelser av fengselssituasjonen. Like fullt har det en dyp, allmenn appell.  

Tillit kan skape!

Velkommen til å se, kjenne, føle, tenke, lytte og bli berørt!


Pust meg fram! under Olavsfest 2023
er et samarbeid mellom innsatte og tidligere innsatte ved Trondheim fengsel, Ullersmo fengsel, Lise Linnert og Elisabeth Thorsen, bokkunstner Johan Solberg, grafiker Lucia Aragón, fotograf og tekstforfatter Marthe Drageland, tekstforfatter Asle, dansekunstnerne Biniam Gezai, Hege Gabrielsen, Øyvind Jørgensen, Guillermo John Magno, Erik Rulin, Enya Maria Oshaug Weibell, Jørgen Fenstad Kottum, Michael Aspli, Marie Rechsteiner, Kamilla Moen og Emily Daisy Colton.

Prosjektet er støttet av E C Dahls Stiftelse, Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og DansiT, Vederlagsfondet og Norske grafikeres fond.

Eksempler på dikt skrevet av innsatte:

1.

Klarer vi å se den andre?
Se.
Ser hva? Hva ser?
Ser i dag men ikke i morgen,
i morgen er det for sent.
Ser det du vil se,
ser ikke hva andre ser.
Hva er sett?
Hva er rett? Meg eller deg?
Ser det jeg vil se.
Ser en drøm i deg og ikke i meg.
Ønsker å være deg.

2.

Om vi alle hadde kropper dekt av sår. 
Om det var så ille at det å gi en klem, 
eller til og med det å håndhilse gjorde vondt…
Hvordan ville vi da behandlet hverandre?
Om jeg lar deg se mine sår, ville du da ønsket å sitte ved min side?
Eller ville jeg brakt avsky?

TILLIT er tema for Olavsfest 2023

Tillit er selve limet i samfunnet. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Derfor har vi valgt det som tema for Olavsfest 2023.

Under Olavsfest 2022 framførte Kae Tempest sangen «Grace» i Nidarosdomen. En av linjene i teksten går slik: «I´ve stopped hoping, I´m learning to trust». Denne setningen bygger bro mellom årets tema – «Håp» og tema for 2023 – «Tillit».

Festivalens tema skal ha relevans i både religiøs og ikke-religiøs sammenheng og temaet skal ha en motpol, som åpner opp for debatt og ettertanke. Festivalen har valgt Tillit fordi det er et grunnleggende fundament i alle folks liv. Det har betydning på individnivå og samfunnsnivå. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Du både gir og mottar tillit. Tillit har stor betydning for at vi kan ha et velfungerende samfunn.

De fleste av samfunnsområdene hvor vi har utfordringer i dag, dreier seg om tap av eller mangel på tillit – i større eller mindre grad. De mest tydelige eksemplene er Russlands angrepskrig i Ukraina, med drap på sivile og trussel om bruk av atomvåpen, og skytingen ved London pub i Oslo under Pride-feiringen, samt et økende omfang av konspirasjonsteorier. Det som er felles blant disse, er at alle bidrar til å skape ustabilitet og utrygghet i folks liv.

I Norge har vi høy tillit til myndighetene generelt, også i pressede situasjoner. Ipsos omdømmemåling, som ble offentliggjort rett før helga, viser at FHI og Helsedirektoratet har opplevd økende tillit gjennom pandemien, noe som ikke er tilfelle i alle deler av verden. OECD-rapporten fra tidligere i år viser at Norge scorer høyest av alle når det gjelder tillit til myndighetene. Samtidig sier rapporten at offentlig sektor ikke gjør nok for å møte framtidige samfunnsutfordringer og at tilliten til politikere har falt – spesielt i bygdene. By og land skiller seg altså klart her. Mediene i Norge opplever på sin side en økt tillit, i motsetning til i andre land hvor vi ser at tilliten trues og at den politiske debatten og befolkningen polariseres.

I USA deles folket i to, der sidene verken klarer å snakke sammen eller enes om felles mål eller sannheter. I stedet lager man seg egne virkelighetsbilder, der motparten beskyldes for å lyve og desinformere, og der mediene trekkes ut mot hver sin fløy. Tilliten som skapes av felles erfaringer, felles verdensbilde og felles referansegrunnlag, faller bort. Fiendebilder dyrkes i stadig større grad, på bekostning av tradisjonelle interessefellesskap, som eksempelvis klasse, yrke og familie. Utenforskap gir grobunn for mistillit og veien viser seg kort til at ytterliggående krefter skaffer seg fotfeste.

Olavsfest skal gjennom kunst- og kulturopplevelser, men også gjennom et stadig større og viktigere program med samtaler og debatter, by på opplevelser som både engasjerer, utfordrer og kanskje åpner sider av deg selv du ikke visste fantes. Jeg mener at Olavsfest er den viktigste festivalen for refleksjon rundt verdispørsmål i vår tid, hvor festivalen har gjennomgått en gradvis endring som følge av dristige valg av festivalen og aktører Olavsfest samarbeider med. Olavsfest har utfordret og satt dagsorden for både viktige og vanskelige spørsmål som har betydning i folks liv.

Det skal vi fortsette med i 2023 – med TILLIT som utgangspunkt.

Steinar Larsen
Direktør, Olavsfest

Mandag 24. oktober skjer det!

De første nyhetene om Olavsfest 2023 er rett rundt hjørnet.

Vi har brukt tiden godt siden årets festival ble avsluttet i august. Allerede mandag 24. oktober vil vi komme med de første smakebitene på programmet for neste års festival.

Petter Myhr har takket av, og 2023 blir Steinar Larsens første år som direktør for Olavsfest. Nå er han klar til å presentere sine tanker om Olavsfests vei framover.

De siste årene har festivalens temaord vært å regne som noe av det viktigste på programmet. Temaordet skal være relevant for alle mennesker – helt uavhengig av hvem du er, hva du tror på eller om du ikke har en tro. Temaet skal også være aktuelt i den tida vi lever i samtidig som det peker framover. Temaet legger grunnlaget for alt vi presenterer, både det kunstneriske og verbalprogrammet.

På kvelden 24. oktober vil Steinar Larsen presentere hva som blir tema for Olavsfest 2023.

Dere vil også få de første smakebitene fra det kunstneriske programmet!

Vi gleder oss enormt til å dele dette med dere, og for alvor markere startskuddet for neste års festival.