Daglige seminarer: Strukturell urettferdighet og veier mot forsoning

Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp inviterer til daglige seminarer med ulike perspektiver på årets tema rettferdighet i Kirkehagen ved Vestfrontplassen.

Sted: Kirkehagen
Dato: 30.-31. juli og 2.-3 august
Tidsrom: kl. 11:00

Arrangementene er gratis.

Program:
Hvor går veien fra fine ord til handling?

Fredag 30 juli kl. 11:00

Er vi uvitende om utfordringene samer, kvener og norsk-finner står overfor i Norge? Hvordan er deres muligheter for bruk og praktisering av eget språk, kultur og tradisjonelle næringsveier i dag? På hvilke måter råder fortsatt strukturell urett? Hvilke veier finnes til forsoning og erfart likeverd? Hvordan kan vi som samfunn og kirke bidra til å styrke norskfinsk, kvensk og samisk identitet?

Medvirkende:

 • Per Oskar Kjølaaas og Marit Myrvold, «Sannhets- og forsoningskommisjonen, nedsatt av stortinget
 • Jenny-Krihke D. Bendiksen og Maajja- Krihke Bransfjell, unge sør-samiske representanter
 • Møteleder: Marie Farstad, kapellan i Nidarosdomen domkirke og Vår Frue kirkes menighet.

Arrangør: Den norske kirke.

Kan rettferdighet kjøpes?

Lørdag 31. juli kl. 11:00

Hva har våre kjøpsvaner med fattige arbeidere i Asia å gjøre? Hvordan kan ansvarlig etikk og politikk i Norge påvirke livet til kvinner av dalit-befolkningen (tidligere kasteløse) i India? Og hvilken rolle har Den norske kirke spilt i arbeidet med etikk og åpenhet i leverandørkjeder for å bekjempe slaveri i vår tid?

Medvirkende:

 • Heidi Furustøl, daglig leder av Etisk handel Norge
 • Meena Varma, daglig leder i International Dalit Solidarity Network, UK
 • Representanter fra næringslivet i Trondheim
 • Møteleder: Guro Almås, seniorrådgiver i Kirkerådet/Mellomkirkelig råd.

Arrangør: Den norske kirke

Klimakrisen – skapt av de rikeste, rammer de svakeste.

Mandag 2. august kl. 11:00 

Klimakrisen rammer mennesker i utviklingsland hardest, selv om den i all hovedsak er skapt av rike land som Norge. Dette er grunnleggende urettferdig. Hva er Norges moralske, etiske og rettmessige forpliktelser i klimakampen?

Medvirkende:

 • Nikolai Astrup, bærekraftsminister (H)
 • Herborg Finnset, biskop i Nidaros
 • Anne Beathe Tvinnerheim, nestleder i Senterpartiet
 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
 • Møteleder: Lisa Sivertsen, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp

Arrangør: Kirkens Nødhjelp

Vaksiner, ulikhet og makt

Tirsdag 3. august kl. 11:00

I starten av august vil Norge ha kommet langt i vaksineringen av egen befolkning. Mange land vil bare være i starten. Skjevfordelingen av vaksiner er grotesk, sier WHO. Hvem har makt og innflytelse til å endre på det? Hva må Norge gjøre for en rettferdig fordeling av vaksiner?

Medvirkende:

 • Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF)
 • Ingvild Kjerkhol, stortingsrepresentant (Ap)
 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
 • Ingeborg Midttømme, biskop i Møre
 • Møteleder: Lisa Sivertsen, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp

Arrangør: Kirkens Nødhjelp