Pust meg fram!

Olavsfest presenterer et stort kunstprosjekt, basert på tillit og med råmateriale skapt i Trondheim fengsel.

«PUST MEG FRAM!»
Olavsfest 2023

«Avtrykk» (utstilling, Nidarosdomen)
«BRUDD» (danseteater, Nidarosdomen)
«Utpust» (formidling/dialog)

Olavsfest er stolte over å presentere kunstprosjektet «Pust meg fram!», i regi av billedkunstner Lise Linnert og prest og forfatter Elisabeth Thorsen.

Duoen har jobbet fram prosjektet sammen med innsatte ved Ullersmo fengsel siden 2018, blant annet med utstilling og forestilling i Trefoldighetskirken som resultat.

I 2023 utvides prosjektet og tas til Trondheim fengsel. Gjennom flere workshops gjennom vinteren og våren skal 20-30 innsatte jobbe med kunstneriske uttrykk som presenteres bredt under Olavsfest, blant annet i Nidarosdomen.

Foto- og skrivekunst

Det startet med at Linnert ble kontaktet av Ullersmo fengsel. De ønsket å utsmykke de lange underjordiske gangene, og ønsket at de innsatte skulle bli involvert. Det ble fort klart at arbeidet resulterte i uttrykk som fortjente et større publikum.

Kjernen i prosjektet er foto- og skrivekunst. Mørkeromsarbeidet skjer i kjelleren på fengselet, der en gammel garderobe ble ombygd. Fotokunsten lages direkte på lyssensitivt papir. Det brukes aske og lys, egen pust og bevegelse, ikke kamera.

-Prosessen er et tillitsarbeid. Ut av samhandlingen, sensitiviteten, fortroligheten og den gjensidige læringen oppstår bilder som gir assosiasjoner til universet og friheten, drømmer og ensomhet, natur og kjærlighet, forklarer Linnert.

Skriveverkstedene ledes av Elisabeth Thorsen, og metodikken er basert på «stream of consciousness». Sammen forsøker de å få tak i bevissthetsstrømmen som finnes i oss alle.

-Vi har erfart hvordan et ord kan sette i gang en lang prosess av tanker og følelser. Det å høre musikk eller ta på noe en ikke vet hva er, kan forløse kreativiteten i oss, sier Thorsen.

Noen av de innsatte skriver sakprosa, andre skriver dikt. Noen skriver på rim, andre skriver betraktninger og filosoferinger, noe nærmer seg prosalyrikk mens andre tekster kan minne om begynnelsen på en roman.

Eksempler på dikt skrevet av innsatte:

1.

Klarer vi å se den andre?
Se.
Ser hva? Hva ser?
Ser i dag men ikke i morgen,
i morgen er det for sent.
Ser det du vil se,
ser ikke hva andre ser.
Hva er sett?
Hva er rett? Meg eller deg?
Ser det jeg vil se.
Ser en drøm i deg og ikke i meg.
Ønsker å være deg.

2.

Om vi alle hadde kropper dekt av sår. 
Om det var så ille at det å gi en klem, 
eller til og med det å håndhilse gjorde vondt…
Hvordan ville vi da behandlet hverandre?
Om jeg lar deg se mine sår, ville du da ønsket å sitte ved min side?
Eller ville jeg brakt avsky?

Mørkeromsarbeidet kan i seg selv beskrives som en slags performance, og det fødte ideen om et danseteater som bokstavelig talt ga kropp til fengselsopplevelsen. Seks dansekunstnere har i dialog med innsatte brukt poesien og fotokunstnen fra fengselet som utgangspunkt for danseteateret «BRUDD», som skal framføres i Nidarosdomen under Olavsfest 2023.

Den tredje og siste delen av prosjektet er «Utpust», et formidlingsprogram med dialog mellom aktuelle samfunnsaktører om relevante problemstillinger som for eksempel forsoning, gjenkjennelse, aksept – og tillit. Denne delen er under utarbeidelse, flere detaljer kommer nærmere festivalen.

Avhengig av tillit

Den gjensidige tilliten er grunnleggende for at prosjektet skal fungere.

-Selv om det ikke er et krav, har det blitt slik at alle deltakerne skriver, alle leser og alle deler. Det betyr mye at vi er sammen med dem over tid og flere ganger. Skepsisen er til stede i starten, som når noen spør om de skal være med på skriveverksted for å lære kommaregler. Veldig mange av dem har fått høre at de ikke kan tegne eller skrive. Derfor bruker vi teknikker for å åpne opp, der vi viser respekt og tillit overfor hverandre. Vi lar skepsisen være der og leve, erfaringen er at den løser seg opp etter hvert. Vi gir dem tilliten – og den besvares. Resultatet overrasker alltid, og det er det som er fint! Vi gir tilbakemeldinger og sette arbeidene i kontekst, og opplever at den større verden åpner seg, sier Linnert og Thorsen.

Håpet med «Pust meg fram!» er å synliggjøre en felles menneskelighet og at denne kan berøre oss så vi bedre kan omfavne den skjønnhet, smerte og sårbarhet som hører livet til. Sammen er vi det ingen kan være alene.

TILLIT er tema for Olavsfest 2023

Tillit er selve limet i samfunnet. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Derfor har vi valgt det som tema for Olavsfest 2023.

Under Olavsfest 2022 framførte Kae Tempest sangen «Grace» i Nidarosdomen. En av linjene i teksten går slik: «I´ve stopped hoping, I´m learning to trust». Denne setningen bygger bro mellom årets tema – «Håp» og tema for 2023 – «Tillit».

Festivalens tema skal ha relevans i både religiøs og ikke-religiøs sammenheng og temaet skal ha en motpol, som åpner opp for debatt og ettertanke. Festivalen har valgt Tillit fordi det er et grunnleggende fundament i alle folks liv. Det har betydning på individnivå og samfunnsnivå. Tillit sier noe om hvor godt samfunnet fungerer, men det er på det personlige nivået at tilliten dannes. Du både gir og mottar tillit. Tillit har stor betydning for at vi kan ha et velfungerende samfunn.

De fleste av samfunnsområdene hvor vi har utfordringer i dag, dreier seg om tap av eller mangel på tillit – i større eller mindre grad. De mest tydelige eksemplene er Russlands angrepskrig i Ukraina, med drap på sivile og trussel om bruk av atomvåpen, og skytingen ved London pub i Oslo under Pride-feiringen, samt et økende omfang av konspirasjonsteorier. Det som er felles blant disse, er at alle bidrar til å skape ustabilitet og utrygghet i folks liv.

I Norge har vi høy tillit til myndighetene generelt, også i pressede situasjoner. Ipsos omdømmemåling, som ble offentliggjort rett før helga, viser at FHI og Helsedirektoratet har opplevd økende tillit gjennom pandemien, noe som ikke er tilfelle i alle deler av verden. OECD-rapporten fra tidligere i år viser at Norge scorer høyest av alle når det gjelder tillit til myndighetene. Samtidig sier rapporten at offentlig sektor ikke gjør nok for å møte framtidige samfunnsutfordringer og at tilliten til politikere har falt – spesielt i bygdene. By og land skiller seg altså klart her. Mediene i Norge opplever på sin side en økt tillit, i motsetning til i andre land hvor vi ser at tilliten trues og at den politiske debatten og befolkningen polariseres.

I USA deles folket i to, der sidene verken klarer å snakke sammen eller enes om felles mål eller sannheter. I stedet lager man seg egne virkelighetsbilder, der motparten beskyldes for å lyve og desinformere, og der mediene trekkes ut mot hver sin fløy. Tilliten som skapes av felles erfaringer, felles verdensbilde og felles referansegrunnlag, faller bort. Fiendebilder dyrkes i stadig større grad, på bekostning av tradisjonelle interessefellesskap, som eksempelvis klasse, yrke og familie. Utenforskap gir grobunn for mistillit og veien viser seg kort til at ytterliggående krefter skaffer seg fotfeste.

Olavsfest skal gjennom kunst- og kulturopplevelser, men også gjennom et stadig større og viktigere program med samtaler og debatter, by på opplevelser som både engasjerer, utfordrer og kanskje åpner sider av deg selv du ikke visste fantes. Jeg mener at Olavsfest er den viktigste festivalen for refleksjon rundt verdispørsmål i vår tid, hvor festivalen har gjennomgått en gradvis endring som følge av dristige valg av festivalen og aktører Olavsfest samarbeider med. Olavsfest har utfordret og satt dagsorden for både viktige og vanskelige spørsmål som har betydning i folks liv.

Det skal vi fortsette med i 2023 – med TILLIT som utgangspunkt.

Steinar Larsen
Direktør, Olavsfest

Mandag 24. oktober skjer det!

De første nyhetene om Olavsfest 2023 er rett rundt hjørnet.

Vi har brukt tiden godt siden årets festival ble avsluttet i august. Allerede mandag 24. oktober vil vi komme med de første smakebitene på programmet for neste års festival.

Petter Myhr har takket av, og 2023 blir Steinar Larsens første år som direktør for Olavsfest. Nå er han klar til å presentere sine tanker om Olavsfests vei framover.

De siste årene har festivalens temaord vært å regne som noe av det viktigste på programmet. Temaordet skal være relevant for alle mennesker – helt uavhengig av hvem du er, hva du tror på eller om du ikke har en tro. Temaet skal også være aktuelt i den tida vi lever i samtidig som det peker framover. Temaet legger grunnlaget for alt vi presenterer, både det kunstneriske og verbalprogrammet.

På kvelden 24. oktober vil Steinar Larsen presentere hva som blir tema for Olavsfest 2023.

Dere vil også få de første smakebitene fra det kunstneriske programmet!

Vi gleder oss enormt til å dele dette med dere, og for alvor markere startskuddet for neste års festival.

Tilbakeblikk på Olavsfest 2022


Etter to år der pandemien har lagt sterke begrensinger på måten vi kan samles og møtes på, har det vært helt fantastisk å endelig kunne arrangere Olavsfest slik den skal være: Tette møter og bånd mellom mennesker, mellom artist og publikum. Det har vært fantastisk å være tilbake til det normale, fantastisk å endelig være midt i vrimmelen igjen og kjenne varmen fra dere alle sammen.

Gjennom sju dager og nesten 200 store og små arrangementer har vi, i festivalens 60. år, prøvd å skape mening gjennom å gi dere kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større. Fra store konserter med verdensstjerner som Björk, til mektige urframføringer under det spektakulære kunstverket Gaia i Nidarosdomen til nære samtaler med mennesker med sterke historier – alt med årets festivaltema HÅP som rød tråd.

For håpet finnes i mellomrommet. Håpet finnes der hvor tanker, følelser, erfaringer og virkelighetsoppfatninger blandes, endres og fornyes. Det er der alt det spennende skjer.

Se våre bilder fra årets festival!

Nå er vi litt slitne, men mest glade og utrolig takknemlige overfor våre fantastiske artister, gjester, samarbeidspartnere og publikum. Vi har hatt nydelige og innholdsrike dager sammen med dere, og gleder oss allerede til neste års festival.

Vi sees igjen i 2023 – inntil da: Ta vare på mellomrommet!

Hjertelig hilsen fra alle oss i Olavsfest. 🙏

Gaia i Nidarosdomen

Under Olavsfest kommer verden til Nidarosdomen! Alle som trår inn i katedralen vil få se en enorm, opplyst jordklode på hele sju meter i diameter.

Verden kommer deg bokstavelig talt i møte i sommer, når Olavsfest presenterer det spektakulære kunstverket «Gaia» av den engelske kunstneren Luke Jerram i Nidarosdomen.

Verket kan ses av alle som kommer inn i Nidarosdomen i løpet av festivaluka. Inngangsbillett kjøpes i Nidarosdomens besøkssenter.

Besøkende vil møte en detaljert gjenskaping av jordkloden, basert på NASAs serie av satelittbilder, «Visible Earth». Kloden er opplyst innenfra, og den roterer kontinuerlig.

SÅRBAR PLANET

– «Gaia» ble laget for å kommunisere hvor sårbar planeten vår er. Vi står midt i en klimakrise og vi trenger å våkne opp og endre måten vi lever på. Samfunnet må endres raskt for å kunne forebygge svært skadelige klimaendringer, sier kunstneren selv om verket, som er presentert en rekke steder i hjemlandet England, men også i Kina, Hong Kong, Australia, Romania, Italia, Slovakia og Taiwan.

Navnet kommer fra gresk mytologi, der Gaia er den gudommelige personifiseringen av jorda. Kloden, som er sju meter i diameter, vil henge i Tårnfoten – midt i katedralen. Det betyr at flere av konsertene under festivalen vil foregå rett under kunstverket.  

NYTT PERSPEKTIV

Gjennom hele vår menneskelige eksistens har vi kunne se opp på månen og projisere alle våre håp, drømmer og ønsker opp dit. Men først i 1968, gjennom NASAs «Earthrise»-bilder, ble menneskeheten i stand til å se vår egen planet utenfra – som en blå, levende klinkekule, svevende i det mørke rommet.

Fra da av har vår oppfatning og forståelse av planeten vår endret seg for all tid. Hengende i verdensrommets svarte tomhet ser vi hvor isolert, dyrebar og skjør denne øya av liv faktisk er.

Også I lys av Korona-pandemien kan kunstverket gi betrakteren et nytt perspektiv på vår plass på planeten. Gi et inntrykk av at alle samfunn på jorda er knyttet tett sammen og at vi har et felles ansvar for hverandre gjennom en fornyet respekt for naturen.

– INGEN «PLANET B»

Kunstneren forklarer at han foretrekker å vise kunsten i det offentlige rom.

-Da vet jeg at publikum blir bredt og mangfoldig, og at alle har mulighet til å oppleve den. Jeg liker også at Gaia oppleves forskjellig om du ser den i en katedral, en park, et museum eller et vitenskapssenter.

-Jeg håper alle som ser Gaia vil oppleve jorda som noe utrolig vakkert og dyrebart. Et økosystem som er vårt eneste hjem og som vi må ta vare på. Det finnes ikke en «planet B», konkluderer Jerram.

RINGVIRKNINGER

Lydsporet, komponert av den BAFTA-vinnende komponisten Dan Jones, er også en sentral del av kunstverket.

– Musikken knytter skulpturen til rommet og arkitekturen rundt. Lyden fyller rommet og skaper en atmosfære og stemning som former tolkningen av skulpturen. Det gir mange muligheter, og jeg har stor sans for de uventede ringvirkningene som kan oppstå når publikum og andre kunstnere kan bruke rommet kreativt, forklarer Jerram.

Kunstner Luke Jerram jobber innen flere disipliner. Han har skapt skulpturer, installasjoner og liveoppsetninger. Jerram bor i Bristol, England, men har jobbet globalt siden 1997. Han har skapt en rekke ekstraordinære kunstprosjekt som har inspirert og imponert mennesker i alle aldre over hele verden.

Foto: Ole Martin Wold

Se og les mer om verket

Videopresentasjon av «Gaia»:https://www.youtube.com/embed/YsZJDjwVY_Y?feature=oembed

Den norske kirke på Olavsfest: Fasetter av håp i Kirkehagen

Håpet – i alle dets former og fasetter – står sentralt i den kristne fortellingen og i kirkens liv. Det skal prege Den norske kirkes arrangementer i Kirkehagen under Olavsfest 2022.

I år som tidligere år vil kirken skape rom for refleksjon i den vakre hagen rett bak Vestfrontplassen. Kirkehagen vil være en møteplass, et sted å ta en pause. Hele dagen vil det være mulig å sette seg ned for en kopp kaffe, noe å bite i og en god samtale. Etter Vestfrontmøtene vil det være mulig å slå av en prat med en biskop eller kirkeleder.

Et av trærne i hagen vil bli et håpstre, der alle som ønsker det kan skrive ned og henge opp sitt håp – for eget liv, venner, familie, samfunn og verden.

Program

Fredag 29.07

Kl. 16: Rom for refleksjon: Håp i krig og fred

Hvor finnes håpet når krigen raser? Kan et forsvar og en militærmakt i det hele tatt være en håpsaktør? Hvordan formidler kirken et håp inn i krigen, og hva gjør det med budskapet, troen og troverdigheten når kirken tar tydelig side? Sjef for Luftkrigsskolen i Trondheim Marianne Døhl møter Den norske kirkes preses Olav Fykse Tveit og Håvard Bjelland, som er fotograf og har reist i krigssoner for Kirkens Nødhjelp. Magne Vik Ravndal leder samtalen.

Lørdag 30.07

Kl. 11: Påfyll i Kirkehagen: Håp i helse?

Hvilken plass har håp i helsesektoren? Hvordan kan mennesker i utsatte livssituasjoner være hovedperson i sin egen utvikling, i balansen mellom sammensatte problemstillinger i eget liv og strukturelle utfordringer i offentlige systemer? Hvordan åpne opp for et håp om at det er mulig å gå videre, og hvordan kan kirke og lokalsamfunn støtte? Samtalen ledes av Øyvind Andre Haram.

Kl. 14.30: Organisten inviterer til sanger om håp

Organist Leif Ingvald Skaug har med seg sanger Linda Holm Hansen og prest og gitarist Svein Skulstad i en liten halvtime med håp. Sanger som lindrer og som peker framover mot en lysere morgendag.

Kl. 16: Rom for refleksjon: Håp om en himmel

Mange setter sitt håp til en himmel og en evighet. Finnes det virkelig et liv etter døden? Er det mulig å tro på en himmel i 2022? Hvordan har troen på evigheten utviklet seg? Hva gjør den med hvordan vi lever livet her på jorda. Og hvordan kan den bidra til håp? Artisten Sondre Mulongo Nystrøm sang og fortalte på «Stjernekamp» på NRK om sitt himmelhåp. Han kommer til scenen i Kirkehagen sammen med leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum, biskop Halvor Nordhaug og Klas Sundelin fra Human-Etisk Forbund.

Søndag 31.07

Kl. 14.30: A Gospel Explosion of Hope 

Organist Leif Ingvald Skaug har invitert med seg prest og gitarist Svein Skulstad sammen med et knippe gospelsangere som tar oss med gjennom noen av gospelens håpefulle sanger. 

Kl. 16: Rom for refleksjon: Håp i dødens tid

Han har opplevd store tap i familien, men ønsker likevel å spre håp og livslyst. Hun mistet sin ektemann, og har tatt til orde for å sørge på sin måte. Og den tredje har vært pionéren for arbeidet med å bringe pleie, håp og verdighet inn i hverdagen til den som snart skal dø. Finnes det et håp i det håpløse? Går det an å møte håp i møte med døden? Jan Kristian Liabø, Sunniva Gylver og Marie Aakre møtes til samtale. Magne Vik Ravndal er samtaleleder.

Mandag 01.08

Kl. 11: Påfyll i Kirkehagen: Håp i en dråpe vann

For mennesker, dyr og natur. Helt nødvendig for å overleve. Vann er også helt nødvendig for å kunne leve et verdig liv. Trygt drikkevann. God hygiene. Et rent bomiljø. Levende økosystemer.

Nesten 800 millioner mennesker mangler tilgang til rent drikkevann, og tallet stiger i takt med klimaendringene. I årene fremover vil verden få mer flom og tørke. Hvordan sikre vann, fruktbar jord, og livsviktige avlinger og livsmiljø for planter og dyr? Hvordan bidra til rettferdig og bærekraftig håndtering av alle ressurser og økosystemtjenester forbundet med dem?

Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), Lars Haltbrekken (SV), Bendik Eithun Halgunset (Vannregionmyndighetene i Trondheim) og Christian Steel (Sabima) møtes til samtale.

Samtalen ledes av Øyvind Andre Haram og arrangeres i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Kl. 16: Rom for refleksjon: Håp og forsoning

Den lille bygda Tysfjord fikk nasjonens oppmerksomhet da historiene kom om overgrep og fortielser i enkelte miljø. For Ronja Katrin Larsen var disse historiene tett på hennes eget liv. Som kunstner og musiker brukte hun sin egen fortelling til å lage en forestilling om forsoning og håp. Hvor finnes håpet i møte med ondskapen? Hun møter Herborg Finnset til samtale, ledet av Magne Vik Ravndal

Tirsdag 02.08

Kl. 11: Påfyll i Kirkehagen: Kirkens Nødhjelp – 75 år i håpets tjeneste

I et krigsherjet Europa startet Kirkens Nødhjelp for 75 år siden opp sitt arbeid for nødlidende. Ikke visste de, ved inngangen til organisasjonens jubileumsår, at dette året skulle bli preget av at Europa på ny er en krigsherjet kampplass, ropende etter nødhjelp.

Hvordan nå frem til og hjelpe de som lider nød? Hvordan skue rettferdighet og håp der urettferdighet og lidelse rår? Hvordan jobbe for fred og forsoning?  

Tidligere og nåværende ansatte i Kirkens Nødhjelp møter Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd, og Henrik Urdal, direktør ved PRIO. Samtalen ledes av Øyvind Andre Haram.

Kl. 16: Brobyggerprisen 2022

Overrekkelsen av Brobyggerprisen 2022, som består av et diplom og et kunstverk, finner sted i Kirkehagen i Trondheim 2. august klokken 16.00. Styreleder i Norske Kirkeakademier Kjell Yngve Riise vil overrekke prisen, og Mehda Zolfaqari vil selv være tilstede for å motta prisen.

 Umiddelbart etter overrekkelsen vil vi få se forestillingen Historien om Maria i Koranen fremført av Mehda Zolfaqari og musiker Nawar Alnaddaf.

I forestillingen møter vi Maria slik hun fremstilles i Koranen, før Jesu fødsel, samtidig som Zolfaqari fletter inn sine egne erfaringer.

Onsdag 03.08

Kl. 11: Påfyll i Kirkehagen: Å være håpsbærer

Hvordan kan det ha seg at noen ordvekslinger kan skape håp som bærer? Hvor viktig er håp – ved sykesenga, rundt bålpanna, i sosiale medier og via telefon? Hvordan kan vi være håpsbærere i møte med andre mennesker?

Samtale med generalsekretær Lasse Heimdahl fra Kirkens SOS, gateprest Odd Halvor Moen fra Kirkens bymisjon, sykehusprest Ingvild Knudsen Hammernes, snapchatprest Christine Josephine Andreassen. Samtalen ledes av Øyvind Andre Haram.

Kl. 16: Rom for refleksjon: Salmenes håpskraft

Stemmer det at Salmenes bok i Bibelen kan være en kilde til håp? Hvordan kan flere tusen år gamle salmer gi håp for 2022 og dagene som kommer? Kan tidebønntradisjonen fortsatt skape håp hos moderne mennesker? Hvilken betydning kan den kristne salme- og sangtradisjonen ha i våre liv?

Medvirkende: Sogneprest i St. Olav katolske kirke i Trondheim Egil Mogstad, musiker Aasmund Flaten, skuespiller Wenche Strømdal og en representant fra Ukrainske foreningen i Trondheim. Samtalen ledes av Magne Vik Ravndal.

Andre aktiviteter


Hellig rast og nattverd

I tillegg til et rikholdig gudstjenesteprogram, vil det også være jevnlige muligheter for hellig rast og nattverd i Kapittelhuset i Nidarosdomen:

«Åpent kirkerom for ro og næring»: De fleste dagene vil Kapittelhuset være bemannet av kirkelig betjening. Her vil det være mulighet for lystenning, samtale, salving, forbønn og kort nattverdsfeiring. For nøyaktige tider, se oppslag og kirken.no/olavsfest.

«Hellig rast – nattverd underveis»: Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi “nattverd underveis” – et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Tidspunktene kan variere, se oppslag og kirken.no/olavsfest.


Kirkehagen. Åpen kafè hver dag
Kl. 12:00-17:00.  Et pusterom i hagen, nystekte vafler, å bare være eller samtale, kirkelig bemanning.


Drop-in-dåp i Lademoen kirke

Fredag 29. juli inviteres det til drop-in-dåp i Lademoen kirke. Dette er et lavterskeltilbud til alle som ønsker å bli døpt, enten man er barn eller voksen.

Det kreves ingen forhåndspåmelding, annet enn at en må kunne identifisere seg og ikke ha vært døpt tidligere. I kirken vil det være prest som har en enkel samtale før dåpen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.


«Den som har ører, hør»

Engasjerte fortellere forteller Bibel-fortellinger. Passer for alle, voksne og barn.

Min tro 2022

I over 30 år har avisen Vårt Land pratet med mennesker om hva de tror på, i helgeportrettet «Min tro». De seneste årene har vi også tatt med disse samtalene til Olavsfest og Vår Frue kirke i Trondheim.  

I samtalene møter du profilerte mennesker som forteller om sin vei i møte med de eksistensielle spørsmålene og erfaringer de har gjort seg gjennom livet.

Under Olavsfest 2022 møter du disse seks menneskene, som alle er en viktig del av Olavfest 2022.

Fredag 29. juli: Bjørn Tomren
Lørdag 30. juli: Svein Tindberg
Søndag 31. juli: Marja Mortensson
Mandag 1. august: Odd Nordstoga
Tirsdag 2. august: Carola
Onsdag 3. august: Naja Amanda Lynge Møretrø

Samtalene ledes av forfatter og Vårt Land-journalist Alf Kjetil Walgermo og religions- og featureredaktør i Vårt Land, Elise Kruse.

Min tro 
Vår Frue kirke 
29. juli – 3. august kl. 15 
Gratis 

Samtalene ledes av Elise Kruse (foto: Morten Marius Larsen) og Alf Kjetil Walgermo (foto: Tone Leksbø Walgermo) 

Åpningsdagen 2022

Dette skjer 28. juli, åpningsdagen for Olavsfest 2022!

08.00 og 08.30

Gratis trikk fra St. Olavs gate til Lian.

08.30 – 10.00: 

Gratis frokost og morgenkonsert ved Lianvannet. Under frokosten i år framføres konserten «En Nordisk historie», musikk med røtter i Olavshistorien, av de tre svenske folkemusikerne Göran Månsson, Ulrikka Boden og Niklas Rosvall.

10.00:  

Pilegrimsvandring for alle fra Lian via Sverresborg Folkemuseum til Nidarosdomen. 

10.00:  

Olavsmarkedet åpner i Domkirkeparken. 

13.00:  

Åpningsarrangement i Borggården. Gratis. 

14.00:  

Urframføring av Kristoffer Los bestillingsverk fra seks av byens kirketårn. Gratis. 

15.00:  

Olavskino: Limbo på Cinemateket i Olavshallen. 

16.00:  

Gratiskonsert i Borggården med Angrusori, med romsangere fra Slovakia og «Kitchen Orchestra fra Stavanger.

19.00: 

Together In Hope Choir (US) og Trondheimsolistene urframfører Kim Andre Arnesens nye verk, «The Stranger» i Nidarosdomen.  

21.30:

Vandregudstjeneste fra Vår Frue kirke.

23.00:  

Olavsvaka 

00.00:  

Våkenatt i Nidarosdomen. 

Adressa-samtalen 2022

Kadafi Zaman, Dag O. Hessen, Åslaug Haga, Ingar Dragset, Olena Ivashkina og Morten Jentoft er blant gjestene du møter i Adressa-samtalen under Olavsfest.

Samtalene, et samarbeid mellom Adresseavisen, Litteraturhuset i Trondheim og Olavsfest, foregår på Parkscenen utenfor Nidarosdomen kl. 14-15 og sendes også direkte på NRK P2 og adressa.no.

Gratis inngang. Velkommen! 

PROGRAM:

Fredag 29.7: Alt blir dyrere. Er festen over nå? 

Tøffe tider venter. De som aldri var invitert til festen, vil få det verst. Dyrere mat, drivstoff, strøm og høyere rente. Hva skjer med forskjellene i samfunnet? Sosionom og foredragsholder Armand Vestad har erfaring som både gjeldsoffer og økonomirådgiver. Endre Jo Reite, privatøkonom og direktør for personmarked i BN Bank, er sterkt bekymret. De deltar sammen med Mari Holm Lønseth fra Høyre og AUF-leder Astrid Hoem. Hva har vi i vente?

Programleder: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen.

Lørdag 30.07: Mustafa. Sara. Kadafi. Hvem er norsk nok?

Mustafa Hasan, kjent fra blant annet NRK-serien «Uønsket», har bodd i Norge siden han var seks år. Hvordan beholdt han håpet da myndighetene ville kaste han ut av landet? Hva gjorde det med hans norske identitet? TV2s Kadafi Zaman ble kalt muslimjævel under en direktesending. Han har konkludert med at han er «Kadafi fra Lier. Punktum». Mangfoldrådets leder Sara Shafighi (Ap) fra Trondheim var 25 da noen utenfor familien endelig uttalte navnet hennes riktig. Det var Magdi og Chirag fra Karpe.

Programleder: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen.

Søndag 31.07: Hannah Ryggen. Hvordan kan kunsten gi oss håp?

Ingar Dragset fra den internasjonalt anerkjente kunstnerduoen Elmgreen & Dragset stiller ut verker over hele verden. Trondhjemmeren har et nært forhold til vevkunstneren Hannah Ryggen. Hennes budskap om solidaritet og frihet er brennaktuelle. Kunstnerne Julie Ebbing og Veslemøy Lilleengen har også et sterkt forhold til Ryggen. Hvordan kan kunsten gi oss håp i urolige og krevende tider? 

Programleder: Annemona Grann, journalist i Adresseavisen.

Mandag 01.08: Øivind. Claes. Andrea. Jon Reidar. Når kan vi alle være fri?

Professor Øivind Lunde (78) og journalist Claes Gylling (77) forelsket seg da homofili var straffbart og en sykdomsdiagnose i Norge. Nå er de gift, men først som 50-åring våget daværende riksantikvar Øivind å komme ut av skapet for fullt. Fotograf og musiker Andrea Blåsmo har levd som mann mesteparten av livet. Så oppdaget hun hvem hun egentlig er. Politiker Jon Reidar Øyan fra Snillfjord visste at faren mislikte homofile. Etter å ha tiet i flere år, tok han mot til seg. I Adressa-samtalen møter du ham sammen med foreldrene Jan og Mary Øyan.

Programleder: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen.

Tirsdag 02.08 kl. 14-15: Øyenvitnet. Journalisten. Forskeren. Hva er krigens konsekvenser? 

Noe av det sterkeste jeg har opplevd, sa NRKs Morten Jentoft etter å ha kjørt inn i ukrainske Butsja. Bildene derfra av døde sivile i gatene har rystet verden. Karen-Anna Eggen var en av få forskere som forsto at Russland ville gå til krig mot Ukraina. Russland-eksperten tar også doktorgrad på russisk informasjonskrigføring. Hvordan foregår kampen om sannheten? Ukrainske Olena Ivashkina jobbet som fotograf da Russland invaderte landet med flere styrker 24. februar. Etter mer enn en måned under angrep, i skjul og i kamp, flyktet hun til Trondheim.

Programleder: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen.

Onsdag 03.08: Veier. Hytter. Vindkraft. Er det håp for naturen?

Hytter som popper opp, nye E6, vindkraftutbygging og annen industri. Hvor mye natur tåler vi å miste? Kan natur repareres? Biolog og professor Dag O. Hessen har tatt et oppgjør med nybygging og forbrukersamfunn. Seniorforsker Dagmar Hagen ved Norsk institutt for naturforskning har sett konsekvensene av natur som forsvinner i Romania, Sør-Afrika, Svalbard – og i Norge. Norwea-sjef og tidligere Sp-statsråd Åslaug Haga mener mer vindkraft på land må til for å nå klimamålene. Hvilke dilemmaer må vi stå i fremover?

Programleder: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen.

Foto: Adresseavisen, Åslaug Haga: Norwea, Dagmar Hagen: NINA, Kadafi Zaman: Goran Jorganovich, Dag O. Hessen: Universitet i Oslo, Morten Jentoft: NRK.

Moria – håpets fengsel

De flyktet alle i håp om en bedre fremtid, sikkerhet og et liv uten frykt. Noen fra krig, noen fra tortur, noen fra fattigdom. Hvordan holde håpet levende når Europa sperrer dem inne bak piggtrådgjerder. I telt gjennom vinteren. År etter år. De fleste om bor i Moria i dag har gjort det i tre-fire år. Hva gjør det med håp og drømmer? 

I dette videoprosjektet forteller mennesker i Moria om sine håp da de flyktet og hvilke håp som er igjen etter den lange ventetiden.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger Uten Grenser og Mahmoud Alizadeh fra Afghanistan. Den tidligere TV-medarbeideren har bodd i Moria siden oktober 2019.  

Videoprosjektet vises i Erkebispegårdens kapell hver dag under festivalen fra kl. 11.00 til 13.30. 

Kuratoromvisning i Hannah Ryggen Triennale

Kuratoromvisning i Hannah Ryggen Triennale 2022: Anti-monument I TKM Gråmølna på Solsiden

Hva skjuler seg mellom trådene i teppet som uforutsett ble et minnesmerke? Levde vi noen gang på en stjerne, slik Hannah Ryggen forestilte oss med sitt aller største teppe, et størrelsesmessig monumentalt, men føyelig og sårbart uttrykk for universell medmenneskelighet og respekt for jorda vi lever på?

Kurator for utstillingen, Solveig Lønmo (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) tar publikum med på en reise i Ryggens vevunivers, og viser hvordan verkene hennes fortsatt endrer seg og kommenterer vår tid.

Hver dag mellom 28.07 og 03.08, kl 15.00
TKM Gråmølna, Solsiden

Billett kjøpes på stedet.

DEN BLÅ TRÅDEN – en byvandring mellom Hannah Ryggens billedtepper

Fra mars til og med august avholdes Hannah Ryggen Triennale 2022 i Trondheim og Trøndelag. Her settes den verdenskjente vevkunstneren Hannah Ryggens arbeider i dialog med utvalgte samtidskunstnere.

I samarbeid med Hannah Ryggen Triennale arrangeres vandrende omvisninger som tar publikum mellom fem utstillingssteder i Trondheim som viser verk av Hannah Ryggen (1894–1970).

Formidler på vandringen er Solveig Lønmo, kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og prosjektleder for triennalen.

Vandringen starter i TKM Gråmølna på Solsiden kl. 11.30, og går innom K-U-KKunsthall TrondheimSparebank1 og Trondheim kunstmuseum Bispegata.

Varighet 90 minutter.

Les også om Olavsfests unike Hannah Ryggen-plakater.

DEN BLÅ TRÅDEN foregår seks ganger under Olavsfest. Trykk på lenkene for å kjøpe billett til ønsket dag:

Fredag 29. juli
Lørdag 30. juli
Søndag 31. juli
Mandag 1. august
Tirsdag 2. august
Onsdag 3. august

Olavsmarkedet 2022

Håndverkere, organisasjoner, debatter og et mylder av aktiviteter – velkommen til Olavsmarkedet 2022!

Olavsmarkedet befinner seg midt i hjertet av Olavsfest, der det slynger seg rundt i områdene ved Nidarosdomen.

I århundrer har pilegrimer kommet til Nidaros. Omkring pilegrimsmålet, katedralen, har de kunnet besøke salgsboder og kjøpe håndverksvarer av høy kvalitet. Dette kan man også få oppleve i 2022!

Bodselgerne på Olavsmarkedet er nøye utplukkede håndverkere som tilbyr kvalitetsprodukter som de ofte har laget selv. Her kan dere treffe igjen noen kjente og kjære selgere, men også få gleden av å oppdage nye selgere og produkter.

Olavsmarkedet er imidlertid ikke bare et marked med varer og produkter, det er også et sted der du kan komme for å få nye impulser, opplevelser og møte mennesker.

I år har vi invitert inn flere organisasjoner til markedet, hvor publikum kan slå av en prat med dem om deres aktiviteter og verdier. Flere av organisasjonene bidrar også med aktiviteter på markedet.

På tre scener kan man oppleve debatt, refleksjoner og underholdning. Nytt i år er at vi bygger opp en scene midt i Domkirkeparken. Her vil man oppleve både debatter, musikk og daglige boksigneringer.

Barna kan også glede seg til markedet. For dem arrangerer vi daglig flere barneforestillinger på Ytre Kongsgård. Her kan man få gjensyn med NRK Superbussen, som kommer med Fantorangen, BliME-dans og programlederne Selma og Matias. Gjøglerne i The Flying Seagulls vender også tilbake etter suksessen i fjor. I tillegg tilde store forstillingene har vi også lagt til rett for de små magiske øyeblikkene med mange aktiviteter for barna rundt om på markedet.

Åpningstider:

28.juli – 3.august kl. 10.00-18.00

Deltakere på Olavsmarkedet 2022:

Gottköping
Ocarinas Arpad Takacs
Bakklandet delikatesser
NMS – Norske Misjonsselskap
Leger Uten Grenser
Litteraturhuset i Trondheim
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Hospiceforum Norge
Amfora Design
Beate Lund Kristiansen
Holum Gård
Ragnhild Tekstildesign
Gebo Design, Eli Næss
Himalaya Møre
Tautra Mariakloster
Ingjerd Broch
Marthe M. Maalø
Nennsom
Buvik Design
Ren Fryd
Vevstova, Ranveig Lunestad
Benarik Art
Torild Velure
Rirkula
Vevstua v/ Anne Mærli
ZLata Lazareva, Gaver fra hjertet
Organisasjonsteltet: Ny organisasjon hver dag

Olavsfest feirer 60 år med tidenes program

Björk og Carola topper plakaten når Trondheim fylles av mennesker, kultur og mening mellom 28. juli og 3. august.

Olavsfest fyller hele 60 år i 2022, og vil i ei hel uke få byen til å boble av aktivitet og kulturopplevelser som setter spor. Jubileumsfestivalen, som har fått HÅP som tema, feires med en sterk rekke artister og kunstnere i et program som spenner fra store konserter til tankevekkende samtaler i skjæringspunktet mellom tro og samfunn.

Oppdatert program for Olavsfest 2022
Last ned Olavsfest-appen
Les vår festivalavis

ISLAND, TRONDHEIM OG UKRAINA

Den største av dem alle er selveste Björk. Den islandske superstjernen spiller for aller første gang i Trondheim lørdag 30 juli, da hun står på scenen på Festningen. Der får vi møte en unik artist som gjennom flere tiår har påvirket populærkulturen og flyttet grenser. I 2021 startet Björk et nytt kapittel i en eventyrlig karriere gjennom fire «Björk Orchestral»-konserter på Island i oktober.

«For me, strings stand for the nerves of the human bodies. The voice and wind instruments are the lungs. Beats are for dancing and your heart pumping, but when you stroke stringed instruments, it’s like your nerves vibrating” sier Björk selv om å spille med strykeorkester.

I 2022 tar hun med seg konseptet på turné, og det er ekstra gledelig for oss i Olavsfest å presentere henne sammen med byens egen stolthet Trondheimsolistene, som selv er en internasjonal størrelse. Til sammen har de to aktørene på scenen svimlende 28 Grammy-nominasjoner. Ikke nok med dét:­ Før Björk går på scenen får publikum oppleve Kyiv kammerkor, som kommer rett fra krigen i Ukraina til scenen på Festningen!

CAROLAS VIKTIGSTE PROSJEKT

Selv om Festningen er ny arena for de største konsertene, vil Olavsfest fortsette å ha konserter i Borggården – en av landets mest unike konsertarenaer. Vi er veldig stolte over å presentere Carola, som synger hovedrollen i «Maria Magdalena», en konsertforestilling hun har skrevet selv sammen med Erik Hillestad.

– Dette er det viktigste jeg har gjort, sier Carola om forestillingen, som har urpremiere i Borggården under Olavsfest 1. august og som senere også blir gitt ut som plate.

KULTUR I MELLOMROMMET

Et mål for Olavsfest er å presentere kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større. Dette prøver festivalen å leve opp til gjennom å lete etter det vi liker å kalle mellomrommet. Mellom det som er innenfor og utenfor, mellom det nye og det gamle, mellom det hverdagslige og det hellige. Om det finnes et HÅP, vil vi finne det der i mellomrommet – der hvor tanker, følelser, erfaringer og virkelighetsoppfatninger blandes, endres og fornyes.

I et slikt motsetningsfylt mellomrom finner vi definitivt Kae Tempest: Poet, rapper, forfatter og dramatiker fra London, og en av sin generasjons mest spennende og begavede stemmer. Tempest opptrer i Nidarosdomen, selvfølgelig, i et rom der en allerede intens framføring kan få ny betydning og uventede dimensjoner.

Nye dimensjoner i og til Domen gir også det spektakulære kunstverket «Gaia», en gigantisk jordklode på sju meter i diameter som skal henge midt i katedralen under hele festivalen!

VESTFRONTMØTET – DEN EGENTLIGE HEADLINEREN

Alle store konserter til tross, på mange måter er det årlige temaordet den egentlige headlineren på Olavsfest. I 2022 er temaet HÅP, og som alltid legger det sterke føringer på festivalens innhold – enten det gjelder konsertene, den visuelle profilen eller det omfattende verbalprogrammet.

Vestfrontmøtet har vokst til å bli selve hjertet i Olavsfest, og samler daglig nærmere 1000 tilhørere (samt over 50 000 på NRK P2) på den vakre Vestfrontplassen. Her samtaler møteleder Håkon Haugsbø med en rekke spennende gjester, med nye og tankevekkende tema hver dag, der alle kretser rundt årets tema «håp» på en eller annen måte.  

Festivalen har en rekke samtaleserier i tillegg til Vestfrontmøtet. Vår samarbeidspartner Adresseavisen tar opp en rekke aktuelle spørsmål i «Adressa-samtalen». Avisa Vårt Land bidrar med serien «Min tro», der de snakker med kjente mennesker om deres forhold til tro. Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp har daglige møter med mennesker i «Rom for refleksjon» og «Påfyll i Kirkehagen», mens Diakonhjemmet og VID arrangerer fem samtaler under paraplyen «Fortellinger om håp i vår tid».

Vestfrontmøtet. Foto: Ole Martin Wold

KONSERT FRA SEKS KIRKETÅRN

Allerede kl. 14 på åpningsdagen 28. juli kan du få med deg en av de mest spesielle opplevelsene under årets festival. Kristoffer Lo, kjent fra band som Highasakite og som komponist av filmmusikken til «Trondheimsreisen» og «Aksel», har skrevet et helt nytt verk kalt «HÅP». Det mest spektakulære her er at musikken skal spilles av seks musikere – som er plassert i hvert sitt kirketårn rundt omkring i Trondheim! Hvem av dem velger du å høre på – og hvor mange klarer du å høre samtidig?

«Håp» og Carolas «Maria Magdalena» er to av hele fem urframføringer under årets festival: Årets åpningskonsert er «The Stranger» av trondheimskomponisten Kim André Arnesen, framført av Together in Hope Choir fra USA i Nidarosdomen. «Kalvskinnsangen», skrevet av Georg Buljo, forteller om hvordan de samiske fangene ved Tukthuset i Nidaros brukte salmesang til å kommunisere på sitt forbudte morsmål, mens Vår Frue kirke er stedet når Norges Ungdomskor og Trondheim Sinfonietta urframfører Rebecka Ahvenniemis «Messe pour les raicines».  

BRUN OG BJØRN

 «Ane Brun stiller i en helt egen klasse som popsanger», skriver Aftenposten om artisten som står på scenen i Borggården 31. juli. Olavsfest er enige, siden debuten i 2003 har hun opparbeidet seg et stort publikum både i Norge og i utlandet og har en låtkatalog som står som en påle. 2021 var et produktivt år for Brun, som ga ut to album på rappen – og denne energien tar hun med seg inn i Borggården 31. juli.

Fra å være en særing som drev med jodling, strupesang og andre merkelige musikalske stunts, ble Bjørn Tomren hele Norges kjæledegge da han gikk til topps i «Stjernekamp» på NRK. Der viste han fram også mer inderlige og alvorlige sider ved seg selv, og Tomren behersker de fleste uttrykk, fra ekstremsang til via country, salmer og punk til hiphop. Det eneste som er sikkert i Borggården 2. august, er at vi aldri vet hva som kommer bak neste sving. Men vi tør garantere at du får kjenne på hele følelsesspekteret – fra det hysterisk morsomme til det mørke og melankolske. 

HANNAH RYGGEN SOM «FESTIVALKUNSTNER»

Du har kanskje lagt merke til Olavsfests svært spesielle konsertplakater for årets festival? I år arrangeres Hannah Ryggen Triennale i regi av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Olavsfest samarbeider med dem om en plakatserie som er tungt inspirert av kunstnerbautaen Hannah Ryggen, som fra sitt verksted på Ørlandet skapte noe av den mest kraftfulle kunsten i Norge med sine vever. Ryggen døde i 1970, men vi har brukt hennes uttrykksform, fargepallett og symbolikk – med innspill fra Kunstindustrimuseets Ryggen-ekspert Solveig Lønmo – når vi har skapt helt nye bilder i hennes ånd.

En møysommelig prosess, som både inkluderer illustratører, 3D-kunstnere, vevere og en avansert digital vevsimulator, har resultert i en serie oppsiktsvekkende plakater som du nyte synet av rundt omkring i byen fram mot festivalen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til herlige sommerdager på Olavsfest mellom 28. juli og 3. august – til opplevelser i mellomrommet, der håpet finnes og alt det spennende skjer!

Olavskino 2022

Moddi, Björk og Maria Magdalena er blant hovedpersonene i filmene på årets Olavskino – filmer som på hvert sitt vis bidrar til refleksjon rundt årets festivaltema HÅP.

Også i år viser vi en serie kvalitetsfilmer over et stort spekter, valgt ut med årets tema HÅP som rød tråd.

Blant annet får vi se dokumentarfilmen «Moddi alene», om Moddis pilegrimsvandring fra Oslo til Nidarosdomen og Olavsfest i 2021. Vi får også oppleve en ung Björk i «The Juniper Tree», og en rekke andre prisbelønte filmer.

Filmene vises på Cinemateket i Olavskvartalet kl. 15:00, bortsett fra «Moddi alene», som går på Prinsen kino kl. 18:00

ÅRETS FILMER – klikk på lenken for mer info om filmene og for å kjøpe billetter:

Torsdag 28. juli: LIMBO
Fredag 29. juli: FLUKT
Fredag 29. juli: MODDI ALENE
Lørdag 30. juli: THE JUNIPER TREE
Søndag 31. juli: HÅP
Mandag 1. august: MARY MAGDALENE
Tirsdag 2. august: CINEMA PAMEER
Onsdag 3. august: LIMBO

NRK Superbussen

Hopp på Superbussen! Etter knallsuksessen i fjor er NRK Superbussen tilbake på Olavsfest.

På scenen står Selma og Matias fra NRK Super, og de byr på sang, BlimE-dans og mange overraskelser.

Publikum må passe seg for Daidalos sitt slim, og kanskje dukker Fantorangen også opp?

NRK Superbussen har seks forestillinger på Ytre Kongsgård under Olavsfest. Trykk på lenkene for å kjøpe billett til ønsket tidspunkt:
Fredag 29. juli kl. 12:00
Fredag 29. juli kl. 15:00
Lørdag 30. juli kl. 12:00
Lørdag 30. juli kl. 15:00
Søndag 31. juli kl. 12:00
Søndag 31. juli kl. 15:00

Selma er også årets BlimE-artist, og skal få barn over hele Norge til å danse til låten «Den ene».

– «Den ene» handler om at du kan være den ene i noen andres liv. Du kan være den personen som sier fra, støtter opp, og gjør en forskjell. Låta betyr veldig mye for meg, for jeg vet selv hvor viktig det er å ha noen som stiller opp for deg når du trenger det, sier Selma selv.

NRK Superbussen er NRK Supers egen turnébuss, full av morsomme figurer for barn i alle aldre. De har med seg:

* Selma Ibrahim, programleder for «MGPjr» og «Supernytt».
* Matias Alegria, programleder «Barne-TV» og «Dinolab». Han er også kjent som sitt alter ego «Ninja-Matias».
* Fantorangen har vært NRK Supers maskot siden kanalen startet i 2007, og trenger neppe noen introduksjon.

Søk sommerjobb på Olavsfest

Nå ser vi etter deg som er ungdom og ønsker å bruke en uke av ferien på Olavsfest 2022 – en av Norges viktigste festivaler! 

Olavsfest er en uke i månedsskiftet juli/august fylt av fest og folkeliv, av kvalitetskonserter og samtaler, av pilgrimsvandring og gudstjenesteliv, av kulturuttrykk med farge og smak, rytme og stillhet, til glede og ettertanke – kort sagt, opplevelser som berører.  
 
Vi tilbyr sommerjobb til konkurransedyktige lønnsvilkår, arbeidserfaring i kulturbransjen, innblikk i hvordan en av festival drives fra innsiden og deltakelse på store kulturopplevelser.  

Hvem kan søke? 

 • Du er ungdom over 18 år og bor i eller i nærheten av Trondheim i sommer.  
 • Du er tilgjengelig for opplæring 26.jul og kan jobbe mellom 28.jul og 03.aug. 
 • Du har gode språkkunnskaper i norsk 
 • Du har høy arbeidsmoral og er pålitelig.  
 • Du er glad i å være på festival og forstår at din jobb er å gi publikum en best mulig opplevelse. 

Hvilke oppgaver kan jeg jobbe med? 

Du vil i hovedsak jobbe fast på en av våre arenaer under hele festivalen. På alle arenaene blir du festivalens ansikt utad og får mye kontakt med publikum. Vi søker derfor deg som liker oppgaver der du må være serviceinnstilt, seriøs og sosial.  Du får jobbe minimum 30 timer. 

Du kan søke stilling i følgende grupper:  

BORGGÅRDEN 

I Borggården samles flere tusen mennesker til ulike konserter under Olavsfest.  Som vertskap og vakt i Borggården ønsker du publikum velkommen, skanner billetter og hjelper dem som trenger det å finne plasser. Under konserten står du på vaktposisjon inne på og utenfor konsertområdet for å ivareta sikkerhet og spørsmål fra publikum. Arbeidet foregår i samarbeid med et profesjonelt vaktselskap.  Etter konsertslutt rydder du området og sorterer avfall slik at Borggården ser like fin ut som da vi kom. Arbeidstid er på ettermiddag og kveld.  

Vi søker deg som er utadvendt, har et blikk for sikkerhet og med tålmodighet til å stå på posisjon. 

VÅR FRUE KIRKE 


Vår Frue kirke er Trondheims hverdagskirke, med lav terskel og stor takhøyde.  
Under Olavsfest arrangerer vi konserter, forestillinger og samtaleserien «Min tro» i Vår Frue kirke. Vi trenger vertskap til å klargjøre arenaen, ta imot publikum, scanne billetter, stå vakt ved nødutgangene og ivareta en best mulig konsertopplevelse for publikum.   
Arbeidstid er i hovedsak på ettermiddag og kveld. 
 
Vi søker deg som vil bli kjent med Vår Frue kirke som kulturarena, er selvstendig og initiativrik.

DAGPROGRAM OG FESTIVALOMRÅDET 

På dagtid yrer Olavsfest av verbalprogram, debatter, samtaler, familieforestillinger og folkeliv. Dagvertskapet får programmet til å flyte sømløst. Dere spyler Borggården etter gårsdagens konsert, setter opp stoler og får Vestfrontmøtet i gang, dirigerer trafikk, rydder og sorterer avfall, scanner billetter og tar imot publikum til familieshow og debatter. Som vertskap svarer dere også på spørsmål fra publikum og formidler festivalprogrammet og dets bredde med glede og entusiasme. Arbeidstid er på dagtid og ettermiddag.  
 
Vi søker deg som er utadvendt og liker tempo og varierte oppgaver.  

BARNEAKTIVITETER OG OLAVSMARKEDET 

Olavsmarkedet er en av sommerens store attraksjoner i Trondheim sentrum. Tusenvis av mennesker strømmer til Nidarosdomen og området rundt, slik pilegrimene har gjort i århundrer. Arbeidsoppgaver på Olavsmarkedet er å organisere og delta i gratis og lavterskel barneaktiviteter – for barn, ungdom og eldre, og hjelpe til med enkel drift av Olavsmarkedet. Du skal også ønske publikum velkommen og kunne fortelle om hvilke skatter de kan finne i markedsbodene.  

Vi søker deg som er genuint opptatt av lek, og som er initiativrik og entusiastisk. 

NIDAROSDOMEN 

Vil du jobbe tett på store og sterke kulturopplevelser i vår nasjonalhelligdom? Seks kvelder fyller Olavsfest Nidarosdomen med et variert program, fra store bestillingsverk til solo orgelkonsert og kammerjazz. Som vertskap samarbeider du med kirkens ansatte, scanner billetter, ønsker publikum velkommen og henviser dem til riktig plass. Under konsertene ivaretar du sikkerheten som brannvakt og legger til rette for en best mulig konsertopplevelse. Arbeidstid er i hovedsak på ettermiddag/kveld.  
 
Vi søker deg som vil bli bedre kjent med Nidarosdomen, er selvstendig og flink med folk. 

INFOBOD 

Informasjonsboden ligger midt på festivalområdet og besvarer spørsmål fra både publikum og artister, selger billetter og deler ut akkreditering. En viktig oppgave for vertskapet i infoboden er å formidle programmet med entusiasme og glede, slik at publikum får lyst til å komme på flere av Olavsfest sine arrangement. Infoboden er en satellitt for vårt festivalkontor og bruker alle festivalens arbeidsverktøy: billettsystem, akkrediteringssystem og festivalplanleggingsverktøy. Du må derfor like og være komfortabel med å jobbe raskt på PC.  Infoboden er åpen hele dagen, og arbeidstid kan variere mellom dagtid, ettermiddag og kveld.  
 
Vi søker deg som har god formidlingsevne, er serviceinnstilt, liker logistikk og holder hodet kaldt når det koker. Du må gjerne ha vært bort i akkreditering og billettsystem tidligere, men dette er ikke et krav. 

Informasjon om søknadsprosessen 

En god søknad der du svarer grundig på hvem du er og hvorfor du vil passe til stillingen du søker er inngangsporten for å bli vurdert.  
 
Det er også viktig at du i søknaden viser interesse for Olavsfest og årets program.  

Vi har mange søknader som skal behandles og du kan forvente svar i løpet av tre uker. 
Vi gjennomfører et enkelt telefonintervju med aktuelle søkere.  

SØKNADSFRIST 15. JUNI

Følg denne lenken for å søke:  

arkon – Søknadsskjema sommerjobb Olavsfest 2022 

Gudstjenester under Olavsfest 2022

Gudstjenestene er en sentral del av olsokfeiringen og Olavsfest. Årets tema for Olavsfest, Håp, vil også være en rød tråd gjennom gudstjenestene i Nidaros domkirke gjennom festivalen.  

Olavsvaka og Olsokhøymesse (28. og 29. juli): Olavsfestens viktigste gudstjenester. Den nattlige Olavsvaka som avslutter vandregudstjenesten med pilegrimer fra hele verden, og den storslåtte Olsokhøymessen der vi feirer sammen med generasjonene i nesten tusen år og forenet med kristne over hele verden. 

Det hellige døgnet – våkenatt (natt til 29. juli): Domkirken er åpen for bønn, musikk og øvelser i håp gjennom natten. I år kan vi meditere under den store globusen Gaia i en natt i håp og omsorg for vår verden. Kyiv Chamber Choir synger.   

Det hellige døgnet – laudes, vesper og kompletorium (28. og 29. juli): Vi synger tidebønnene med gregorianske melodier gjennom det hellige døgnet – middelalderens tonespråk som fremdeles åpner våre sanser. Dykk ned i en bønnepuls som bærer omsorgen for verden. 

Høymesse, orgelmeditasjon og familiemesse: Alle våre gudstjenester preges av Olsokfeiringen, og i familiemessen synger vi med Ung kirkesangs korsommerskole og inviterer barn og voksne til en gudstjeneste i bevegelse. 

Kveldsmesse for håp og heling (31. juli)): Her kan du legge fra deg det som tynger, og søke håpet i Guds kjærlighet. Med personlig forbønn og salving søker vi å bli mer hele. Tord Gustavsen spiller. 

Pilegrimsgudstjeneste og pilegrimsmesse: Daglige gudstjenester med pilegrimsmotivet – for mennesker på vandring gjennom livet. Om morgenen er gudstjenesten en morgensang med mulighet for forbønn, og om ettermiddagen feirer vi nattverd. 

Middagsbønn og middagsmesse: Året igjennom holdes disse enkle gudstjenestene midt i mylderet kl. 12.05 på hverdager.  

NYTT I 2022: 

Åpent kirkerom i Kapittelhuset: De fleste dagene vil Kapittelhuset i Nidarosdomen være «Åpent kirkerom for ro og rast». Her kan du møte en kirkelig ansatt å snakke med, og det vil være mulighet for lystenning, samtale, salving, forbønn og kort nattverdsfeiring. For nøyaktige tider, se kirken.no/olavsfest

Hellig rast – nattverd underveis: Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» – et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Tidspunktene kan variere: Se oppslag og kirken.no/olavsfest

GUDSTJENESTEPROGRAM 

Torsdag 28. juli:  
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
17.00 – 1. Vesper 
21.30 – Vandregudstjeneste (Vår Frue kirke) 
23.00 – Olavsvaka 
00.00 – Våkenatt 

Fredag 29. juli 
07.30 – Laudes 
11.00 – Olsokhøymesse 
14.30 – Katolsk messe 
18.00 – 2. Vesper 
21.30 – Kompletorium (Kapittelhuset) 

Lørdag 30. juli 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
13.30 – Orgelmeditasjon 
15.00 – Familiemesse 

Søndag 31. julI 
Etter lunsj – Åpent kirkerom i Kapitellhuset 
11.00 – Høymesse 
18.00 – Kveldsmesse for håp og heling 

Mandag 1. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kaptittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
15.00 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 

Tirsdag 2. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
15.00 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 

Onsdag 3. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsmesse (Johanneskapellet) 
14.00 – Pilegrimsgudstjeneste med Olsokkilden 

Byvandringer 2022

Fortidsminneforeningen gjør med sine vandringer et dypdykk inn i middelalderens Trondheim, til tiden da pilegrimer fra nord og sør strømmet til byen for å ære Olav den hellige.

I de siste årene har utgravinger i Midtbyen gjort funn som gjør at byens historie må skrives om. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men dyktige guider fra Fortidsminneforeningen levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap. Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige. Årets festivaltema “håp” belyses i vandringen «La alt håp fare, dere som går inn her!» 
Kom og bli med oss på vandring!

Oppmøte: Bønnekorset ved Ytre Kongsgård (sør for Waisenhuset).
NB! På pub og kirkegårdsvandringene er det max 20 pers.

Byvandringene blir ledet av:

Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og en av Norges fremste eksperter på steinbygninger fra norsk middelalder.
Thina Andresen er historiker ansatt på Austrått og Hannah Ryggen-senteret
Merethe Skjelfjord Krstiansen er kunsthistoriker og daglig leder i Fortidsminneforeningen DTA
Aslak Draveng Røkke skriver mastergrad i historie og driver med byguiding ved siden av.


Tema for årets vandringer (trykk på dato for billetter):

La alt håp fare, dere som går inn her!
Årets festivalvandring.

Torsdag 28.07 kl. 14:00
Fredag 29.07 kl. 20:00
Mandag 01.08 kl. 18:00
Onsdag 03.08 kl. 14:00

Kirker, kloster og katedral
En vandring i middelalderbyen Nidaros

Torsdag 28.07 kl. 18:00
Lørdag 30.07 kl. 14:00
Søndag 31.07 kl. 18:00
Tirsdag 02.08 kl. 14:00

Vi drikker på vigslet grunn
Pub til pub-vandring på forsvunne hellige steder

Torsdag 28.07 kl. 20:00
Fredag 29.08 kl. 18:00
Lørdag 30.07 kl. 18:00
Mandag 01.08 kl. 20:00
Tirsdag 02.08 kl. 20:00
Onsdag 03.08 kl. 20:00

Maktens sentrum
Kongen og erkebiskopens område i middelalderens Nidaros

Fredag 29.07 kl. 14:00

Konger, geistlige og vanlige dødelige
En vandring på Domkirkegården

Lørdag 30.07 kl. 20:00
Søndag 31.07 kl. 20:00

Bøddel og galgefugler
Lov og rett i det gamle Trondheim

Søndag 31.07 kl. 14:00

Helter og skurker i Nidaros
En vandring blant kjente og ukjente navn i middelalderbyen

Mandag 01.08 kl. 14:00
Tirsdag 02.08 kl. 18:00

Passio et miraculi beati Olavi
I hellige Olavs fotefar

Onsdag 03.08 kl. 18:00

Vestfrontmøtet 2022

 «Så bra at Olavsfest 2022 har valgt HÅP som tema!», er det mange som sier. «Er det noe vi trenger nå, så er det håp», sier de. Og det er sant, vi trenger virkelig håp, men ikke alle slags håp.

Det finnes falske håp, det finnes urettferdige håp og det finnes urealistiske håp, men det finnes også genuine håp som kan bære oss gjennom de vanskeligste av tider. På Vestfrontmøtet skal vi reflektere over mange sider ved håpstemaet. 
 

Vi skal snakke om «håp for de fremmede», «håp om god helse», «håp som bedrar oss», «håp om ekte kjærlighet», «håp i en krigstid» og «håp om en framtid». For første gang siden 2019 er Vestfrontmøtet tilbake der det hører hjemme, på den vakre Vestfrontplassen ved Nidarosdomen. Der pleier vi å samle rundt 1000 mennesker, seks dager på rad, i tillegg til at møteserien sendes direkte på NRK P2. Alle møtene ledes av Håkon Haugsbø. Flere medvirkende vil legges til opp mot festivalen, se oppdatert deltakerliste på olavsfest.no og i Olavsfest-appen. 

«HÅP FOR DE FREMMEDE» 

Vestfrontplassen 
Fredag 29. juli 
Gratis 
 

Aldri før har så mange mennesker vært på flukt fra krig og nød. Millioner av fortvilte ukrainere blir tatt imot i Europa, mens tusener drukner i Middelhavet eller stenges inne i Moria-leiren på Lesvos. Allerede før krigen i Ukraina var 82 millioner mennesker på flukt i verden. De få som er så heldige å få oppholdstillatelse i et land, blir en fremmed i det nye landet. Er det håp for de fremmede? 

Nicolas Lunabba  
Virksomhetsansvarlig for organisasjonen Hela Malmö, som arbeider med mennesker som lever i utsatte områder i byen. Han har mottatt flere priser, blant dem: Martin Luther King-prisen i 2022. 

Haddy Njie 
Programleder, forfatter, journalist.  

Isam Bachiri 
Dansk artist, tidligere vokalist i gruppa Outlandish. 

Mahmoud Alizadeh
Tidligere TV-medarbeider i Afghanistan, nå flyktning i Moria-leiren på fjerde året.

Katrin Glatz Brubakk
Barnespykolog og feltarbeider for Leger uten grenser.

«HÅP OM GOD HELSE» 

Vestfrontplassen 

Lørdag 30. juli 

Gratis 
  

Hva slags håp sitter du igjen med når vi får vite at alt håp er ute? At ingen behandling kan hjelpe? At dine dager på jorden er talte? På Vestfrontmøtet denne dagen tar vi den vanskelige samtalen. 

Eli Strand og Trond Idås 
Programlederen i TV2 er rammet av uhelbredelig kraft, og lager podkasten: «Helsikes kreft». Før det ble hennes mann, Trond Idås, rammet av en livstruende sykdom.  

Shabana Rehman  
Komiker, forfatter og foredragsholder, er rammet av en livstruende kreft.  

Solveig Djønne Lian
Søster til Torgeir som døde ved aktiv dødshjelp etter en sjelden nevrologisk sykdom. Lian skriver master om aktiv dødshjelp.

Astrid Rønsen
Hospiceforum Norge.

«HÅP SOM BEDRAR OSS» 

Vestfrontplassen 

Søndag 31. juli 
Gratis 

«Håpet er så bedragersk at det kan være en avsindig farlig størrelse», sier den danske håpshistorikeren Bertel Nygaard, «den enes håp kan meget vel være en annens frykt.» Her møter vi også moren til Therese Johannesen, som har hatt håp om å finne datteren, som forsvant sporløst i 1988, og teologen Barry Taylor som sluttet å håpe på Gud.  

Inger-Lise Johannessen  
Mor til Therese Johannessen, som aldri er blitt funnet, til tross for en rekke leteaksjoner og en omfattende politietterforskning. 

Bertel Nygaard (DK) 
Håpshistoriker ved universitetet i Århus. 

Barry Taylor (UK) 
Forfatter, teolog og mangeårig roadie for rockegruppa AC/DC.  

Cecilie Schrøder Fjellhøy
Ble lurt av Tinder-svindler. 

 

«HÅP OM EKTE KJÆRLIGHET» 

Vestfrontplassen 

Mandag 1. august 

Gratis 

Alle håper på å finne den store kjærligheten. Noen er veldig heldige. Andre er veldig uheldige. Mens atter andre ikke får anledning til å leve ut kjærligheten, fordi det er for skamfullt eller til og med forbudt. I boka «Ett lyckligare år», forteller Jonas Gardell om en mann som måtte skjule sin homofili så lenge han levde, men som likevel ville stå fram som den han egentlig var, 50 år etter sin død, i en fram­­tid «der allt er forandret». 

Jonas Gardell, forfatter, komiker og artist. 

Annie Jalloh
Skeiv politibetjent

«HÅP I EN KRIGSTID» 

vestfrontplassen 

Tirsdag 2. august 
Gratis 

Er det håp for Ukraina? Er det håp for Afghanistan? Er det håp for Syria? På dette Vestfrontmøtet skal vi reflekterte over hva håp kan være i de områdene av vår verden hvor alt virker fullstendig håpløst.  

Yama Wolasmal 
Utenrikskorrespondent i NRK, født i Kabul i Afghanistan.  

Taibeh Abassi 
Student. Familien Abassi fikk inndratt sin oppholdstillatelse til å bo i Norge i 2014. Siden da har de kjempet i årevis for å få bli i landet. I 2020 fikk Taibeh oppholdstillatelse, sammen med sine to søsken. Nå har også moren endelig fått oppholdstillatelse. 

Julie Wilhelmsen
Seniorforsker ved NUPI, Russland-ekspert.

Irina Reitan
Spesialpedagog / lærer med ukrainsk bakgrunn.

 

«HÅP FOR FRAMTIDEN» 

Vestfrontplassen 

Onsdag 3. august 
Gratis 
  

En kartlegging av 70 000 nordmenns livskvalitet viser at lykkenivået til unge voksne har falt markert de siste årene. For første gang på mange tiår tenker mange unge at framtiden kommer til å bli dårligere enn fortiden. Pandemi, krig, klima og miljø – utfordringene står i kø, og vi har forferdelig kort tid på å løse dem. Er det håp for framtiden? 

Dag O. Hessen  
Professor i biologi, forfatter.  

Gina Gylver
Klimaaktivist

Odd Nordstoga
Artist

Fraser T. Smith (UK)
Musikkprodusent, mannen bak Future Utopia, Storbritannia.  

Diakonhjemmet og VID på Olavsfest 2022

Diakonhjemmet og VID tar tak i fem aktuelle tema når de stiller spørsmålet «Hva er kilde til håp i vår tid?»


Foto: Pål A. Berg

Det finnes mange historier om håp. Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet Omsorg og VID vitenskapelige høgskole har lange tradisjoner for å være lydhøre for nødens eller krisens mange ansikter.

Før vi kan snakke om håp, må det først være mørkt, vondt, og vanskelig.

I vår programserie tar vi tak i fem aktuelle tema når vi stiller spørsmålet: «Hva er kilde til håp og styrke?»  

Diakonhjemmets arrangementer finner sted fra lørdag 30. juli til onsdag 3. august, på kulturtorget (Trondheim folkebiblioteket) – kl 11.30-12.30 

På Folkebiblioteket vil du møte fagfolk, praktikere, forfattere, sosialarbeidere og bistandsarbeidere som bruker kunst, ulike trosuttrykk, refleksjoner og samtaler til å berøre temaet håp. De vil bygge på praksis, erfaring, teori og med et diakonalt perspektiv som rettesnor.  

Lørdag 30. juli: KRIGEN I UKRAINA FORTSETTER – FINNES DET HÅP?

Vi har levd med nyhetsmeldingene i måneder – Millioner på flukt, meningsløse henrettelser av sivile, og mangelen på mat, vann og medisiner er prekær. Mennesker er blitt revet bort fra sine liv, hjem, hverdager og gleder.

Nødhjelpsorganisasjoner Caritas og Kirkens Nødhjelp arbeider i felt. Hvordan kan en se etter håpet i det allmennmenneskelige? Og hva tenker en migrasjonsforsker som jobber i Norge og har røtter i Ukraina?  

Innretningen av temaet vil kunne påvirkes av utviklingen av krigen i Ukraina.
 

MEDVIRKENDE:  

Oleksandr Ryndyk er forsker ved Senter for interkulturell kommunikasjon, VID og er født og oppvokst i Ukraina. Ryndyk har siden 2012 forsket på ulike aspekter ved migranters integrering i Norge, fra inkludering i arbeidslivet, familiegjenforening og barneoppdragelse i migrasjonskontekst til flerkulturelle ungdommers deltakelse på skole og fritid. Han er aktiv i Den ukrainske foreningen i Rogaland og jobber med ukrainske flyktninger i Norge.

Alexander Golding er administrasjonssjef i Caritas Norge. Han er teolog og organisasjonsteoretiker og har siden 2013 hatt ulike roller i Caritas. Caritas er en av de største humanitære organisasjonene i Øst-Europa og er til stede både i Ukraina og omkringliggende naboland. Caritas-nettverket driver blant annet mottakssentre og hjelper internt fordrevne og flyktninger med utdeling av mat og utstyr, informasjon og videre transport for å sikre til trygge fluktruter. I Norge arbeider Caritas for å bistå ukrainske flyktninger gjennom veiledning, kurs og sosiale aktiviteter.

Håvard Bjelland er fotograf i Kirkens Nødhjelp. Han dokumenterer behov og den humanitære situasjonen på bakken verden over. Gjennom å dokumentere Kirkens Nødhjelps arbeid, og at det nytter å hjelpe, er dette bilder som kan være med på å skape innsikt, håp og endring. Han er en prisbelønt fotograf, shortlistet i Sony World Photography Awards for bilder av moderne slaveri i kullgruveindustrien i Malawi, 17 priser i «Årets bilde» og står bak mange fotoutstillinger, blant annet «Ser alt du er» på Olavsfest 2018.  

Bård Mæland er rektor ved VID vitenskapelige høgskole og er utdannet teolog. Mæland er ordinert prest i Den norske kirke, og jobbet som feltprest og etikklærer i Forsvaret mellom 1995 og 2006, blant annet ved Hærens Krigsskole, hos Feltprosten og i UNIFIL-styrkene i Sør-Libanon. Han har hatt lengre forskningsopphold ved University of Oxford og Luther Seminary, St. Paul. 

F.v. Martha Rubiano Skretteberg, Håvard Bjelland, Bård Mæland og Oleksander Ryndyk

Søndag 31. juli: Etnisk identitet under angrep – kan skriving, lesing og dans gi håp og styrke?

Rasisme og diskriminering er to tydelige former på angrep på en persons identitet. Det kan føre til angst eller depresjon.


Forfatter, samtaleterapeut og gruppeterapeut Synne Sun Løes vil dele noen av de verktøyene hun tar i bruk for å hjelpe personer som sliter. Som kunstnerisk leder av Tabanka Dance Ensemble bruker Thomas Prestø begrepet «bærekraftig identitet» i sitt arbeid. Dans er sosial endringsagent, med kulturelle uttrykk som kunst, musikk, dans, sang, poesi som metode for byggende ungdomsarbeid. 

MEDVIRKENDE: 

Synne Sun Løes er samtaleterapeut og gruppeterapeut på Vinderen voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Hun er også prisbelønt skjønnlitterær forfatter og utforsker et nytt konsept «lese- og skriveterapi». Hør mer om hennes arbeid i denne podkasten
 
Thomas Talawa Prestø er kunstnerisk leder, danser, koregraf og pedagog. Han er grunnlegger av Tabanka Dance Ensemble og av tidligere ungdomsorganisasjon African Youth in Norway. Han er en anerkjent foredragsholder og underviser bl.a. på Politihøgskolen.

Manuela Ramin-Osmundsen er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Stiftelsen Diakonhjemmet. Manuela har lang erfaring med å arbeide med fagområder og prosesser knyttet til integrering og diskriminering. Hun er en erfaren foredragsholder og konferansier. 

F.v. Synne Sun Løes, Manuela Ramin-Osmundsen og Thomas Talawa Prestø.

Mandag 1. august: Flyktninger bak murene – kan en marsj og en livssynsåpen opplevelse være kilde til håp og styrke?  

Vi ser ulikt på mennesker. To diakoner besøkte høsten 2021 folk som står fast ved Europas yttergrense og delte måltid med dem. De var i Bosnia i en uke, i fire ulike byer, ikke som journalister eller frivillige, men som lyttende medmennesker. Et lite tegn på at det finnes varme og humanitet i Europa. Kontakten med de menneskene de møtte fortsetter.

Vi har ulike tro og livssyn. Med symbolhandlinger, ord og musikk vil to diakoner også få deltakere til å oppleve en innovativ, inkluderende, reflekterende og livssynsåpen kilde til håp.  

MEDVIRKENDE:

Signe Myklebust er menighetsdiakon i Fjell menighet og integreringsdiakon i Drammen. Hun har bidratt aktivt i utviklingen av Kulturkirken Fjell som en åpen og utadrettet møteplass. Hun jobber sammen med Forandringshuset Drammen og Kirkelig Dialogsenter rundt prosjekter innen interreligiøs dialog og flerkulturell integrering. Hun er styremedlem i stiftelsen Diakonhjemmet.  

Hilde Kirkebøen er diakon i Ål. Hun har tidligere jobbet som diakon i Oslo og var blant annet med på å starte HjerteRom; en arbeidsgruppe i bispedømme i møte med fattige tilreisende og personer som lever av å tigge. Fra 2013-2015 var hun prosjektleder for Kirkens Bymisjons prosjekt «Rom for fattige tilreisende». I Ål var hun med på å starte TID miljø som jobber med arbeidstrening, språkpraksis, integrering og aktiviteter knyttet til kafe TID kafe&landhandel. Hun er også utøver av hardingfele. 

Gudmund Johnsen Wisløff er utdannet sykepleier og nå sykehusdiakon ved Diakonhjemmet sykehus. Han har tidligere arbeidet i Kirkens Bymisjon Oslo med kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøer. Hør Gudmund i podkasten- min sykehushverdag  

Eilev Erikstein har etter sykepleier og diakoniutdanning ved Diakonhjemmet og noen år på Gaustad sykehus, siden 1991 vært prostidiakon i Vest-Telemarker prostidiakon i Vest-Telemark. Erikstein er ansvarlig for podkasten Diakonalgang sammen med diakon Ivar Solbu, «Diakonispalta» i Vest-Telemark blad og «Påfyll» i Telemarksavisa. Erikstein fikk den nasjonale diakoniprisen for sitt arbeid i 2019.

F.v. Eilev Erikstein, Gudmund Johnsen Wisløff, Hilde Kirkebøen og Signe Myklebust.

Tirsdag 2. august: Kilde til håp og styrke når livet røyner på

Sykepleierstudenter stilte følgende to spørsmål til nærmere 400 pasienter i alderen 18 til 90 år: Hvor finner du håp og styrke? Hvor henvender du deg når du trenger hjelp? Forskerne Britt Moene Kuven og Tove Giske analyserte studentenes loggnotater med refleksjon over samtalene i begynnelsen av 2022. Analysen viste at menneskene fant håp og styrke gjennom relasjoner, det åndelige, i naturen og i seg selv.

 Anita Glittum er praktiker. Som daglig leder på et sykehjem er det ressursene hos beboerne hun vil løfte under arrangement, slikt hun også gjør i hverdagen på Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg.

MEDVIRKENDE

Tove Giske er professor i sjukepleie og arbeider som undervisar og forskar ved VID Vitenskapelige høgskole, Institutt for sykepleie i Bergen. Tove har forska på og publisert nasjonalt og internasjonalt om åndeleg omsorg i mange år. Ho har også gitt ut fleire bøker, mellom anna Giske & Cone: Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg. Samlaget. Tove har også vore med i verdensstyret for Nurses Christian Fellowship International, som president 2016 – 2021.

Anita Glittum er siden 2020 daglig leder på Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg. Hun startet sin karriere som sykepleier ved Ullevål sykehus i 1990, ble fulltids tillitsvalgt i Sykepleierforbundet i 10 år før hun tok videreutdanning i Verdibasert ledelse og Helserett. Anita har de siste 13 årene jobbet som prosjektleder og leder innen eldreomsorgen.

 • Visning av utdrag av filmen «Leve til jeg dør» av Oscar Hedin i Film & Tell
 • Samtale med publikum ledes av Tove Giske.
F.v. Tove Giske og Anita Glittum.

Onsdag 3. august: Verden står i en klimakrise. Unge mennesker viser vei fra avmakt til håp  

Klima er ett av de mest sentrale innsatsområdene for ungdomsorganisasjonene Changemaker og KFUM-KFUK Norge. Virkemidler for å motivere til innsats er aktivisme, bruk av humor, forenkling og kule metoder.

På kirkemøte i november 2021 vedtok kirkens øverste organ en handlingsplan for å nå klimamålene. Hans Morten Haugen har undersøkt hvorvidt kirkens arbeid med klima er kilde til håp.

Hvilken respons gir kirken til ungdomsorganisasjoners forventninger?  

MEDVIRKENDE:

Naja Amanda Lynge Møretrø er leder av ungdomsorganisasjonen Changemaker. Changemaker jobber med å engasjere unge i kampen for en mer rettferdig verden. De driver med politisk påvirkning på flere utviklingspolitiske områder: klima og miljø, fred, internasjonal handel, global helse, gjeldsproblematikk og skatteflukt. Naja jobbet tettest med klimarettferdighet og klimatoppmøter i FN, og har deltatt på flere av disse. 

Benedicte Steinbakk er medlem i klimautvalget KFUK-KFUM Global. Hun skal også være med på FNs mellomforhandlinger på klima i Bonn i sommer. KFUK-KFUM Norge er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. KFUK-KFUM Global er en solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber for en rettferdig klimapolitikk og grønne handlingsalternativer.

Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier og siden 2016 valgt leder av Kirkerådet i Den norske kirke. Kirkerådet vedtok en ambisiøs handlingsplan for å nå klimamålene. 

Hans Morten Haugen er professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Han har intervjuet et tyvetalls ledere og undersøkt hvordan kirken skal vekte håp, mot og kjærlighet som alternativer til frykt og sinne. I Vårt land 22.11.20211 uttaler han at Kirkens klimastemme har en vei å gå.  

Ingunn Moser er administrerende direktør og forstander ved Stiftelsen Diakonhjemmet siden august 2019. Hun tar Stiftelsens pionérkultur videre inn i nye tider for å realisere Diakonhjemmets strategiplan for 2020-2030. Hensikten er både å møte det sårbare enkeltmennesket der det er, og å bygge opp samfunnstilbud som sikrer bærekraft i vid forstand.  

F.v. Kristin Gunleiksrud Raaum, Naja Amanda Lynge Møretrø, Ingunn Moser, Benedicte Steinbakk og Hans Morten Hauger.

Forte er ny partner

Olavsfest er veldig glade for å ønske Forte Fondsforvaltning AS velkommen som ny partner, og har stor tro på et fruktbart samarbeid framover!

– Vi i Forte er stolte over å få være på lag med et arrangement som er en institusjon i Trondheim. Vi ønsker å støtte lokale aktører og arrangementer. Olavsfest gir oss en unik mulighet til å møte andre lokale aktører med et bredt nedslagsfelt. Vi gleder oss til festival! sier administrerende direktør Egil Matsen i Forte. 👍

Les vårt nye festivalmagasin!

Nå kan du lese 56 sider om Olavsfest 2022 digitalt.

Denne helga er vi stolte over å gi ut festivalmagasinet for Olavsfest 2022. I løpet av de 56 sidene kan du blant annet finne følgende:

 • Fyldige omtaler av alle våre artister og arrangementer.
 • Samlet programoversikt.
 • Presentasjon av en serie nydelige festival- og konsertplakater, skapt i Hannah Ryggens ånd.

Magasinet blir distribuert som vedlegg til Adresseavisen lørdag 14. mai. Mange ikke-abonnenter i Trondheim vil i tillegg få magasinet i postkassa.

Er du ikke blant noen av disse, kan du lese det digitalt her (trykk firkantikonet nederst til høyre for fullskjermvisning): 👇

God fornøyelse!

Ta med deg festivalen i lomma

I vår festivalapp finner du alt du trenger å vite om årets Olavsfest.

Årets Olavsfest-app er nå ute! Selv om store deler av programmet nå er sluppet, kommer det stadig endringer og oppdateringer. Om du laster ned Olavsfest-appen, vil du få følgende – rett i lomma:

 • Komplett festivalprogram, fordelt etter tidspunkt eller arena.
 • Fyldig omtale av artistene, inkludert spillelister.
 • Billettkjøp direkte på mobilen
 • Interaktivt kart med plassering og omtale av alle arenaer.
 • Praktisk info om festivalen
 • Lenker til alle våre kanaler i sosiale medier.
 • Lenker til våre partnere
 • Mulighet til å legge opp en festivalløype med dine favoritter. Du kan også motta varsler om endringer og andre nyheter fra Olavsfest.

Ta med deg festivalen i lomma, så ses vi i sommer!

LAST NED FOR iOS

LAST NED FOR ANDROID

Fra krigen i Ukraina til Olavsfest

Mens krigen raser i Ukraina, synger Kyiv kammerkor daglig i sin hjemby. I sommer er de support for Björk under Olavsfest!

De opptrer i tillegg i flere andre sammenhenger under festivalen.

Krigen i Ukraina berører oss alle. De grusomme rapportene om bomber, tortur og overgrep, mens millioner av mennesker er drevet på flukt. Midt i alt det håpløse, vil Kyiv kammerkor komme til Olavsfest som har valgt HÅP som tema for årets festival.

– For oss er det viktig å gi dem den aller største plassen vi har. På Festningen får tusenvis av mennesker høre kirkemusikk før Björk og Trondheimsolistene går på. Dette er en type forskyvning vi prøver å få til under Olavsfest, sier direktør Petter Myhr, og utdyper:

– Det gjør noe med vår forestillingsverden og oppfatning når et kammerkor opptrer på Festningen. Hvis alle uttrykk kun plasseres der folk forventer at de skal plasseres, er det ingenting nytt som oppstår.

Opptrådt i Det hvite hus

Kyiv kammerkor er et glimrende kor som består av 21 profesjonelle sangere, de har gitt ut mer enn 40 album, blant annet på det anerkjente plateselskapet ECM. Koret har, siden de ble stiftet i 1991, turnert i mer enn 20 land og har opptrådt både i Carnegie Hall og Det hvite hus.

Det blir likevel spesielt for Kyiv kammerkor å komme til Nidarosdomen – Olav den helliges gravkirke – som de kjenner godt til fra historien. Olav Haraldsson oppholdt seg i nettopp Kyivriket, hos storfyrsten Jaroslav, som var gift med Olavs svigerinne Ingegjerd, før han dro til Norge og falt i slaget på Stiklestad.

Hovedstadens offisielle kor

Kyiv kammerkor er den ukrainske hovedstadens offisielle kor, og opptrer ved de fleste viktige anledninger i byen.Dirigenten, Mykola Hobdych, har sett det som sin store oppgave å gjenopplive Ukrainas rike ortodokse musikk. I tillegg framfører koret musikk fra samtidskomponister, de henter mate­ri­ale fra den rike og særegne ukrainske folkemusikken og inkluderer også folke­musikk­instru­menter som sekke­piper, fløyter og trommer.

Til sammen gir det koret et stort og bredt repertoar, og de formidler musikken med dybde og styrke.

Kyiv kammerkor vil under Olavsfest ha følgende opptredener:

 • Support for Björk på Festningen lørdag 30. juli.
 • Synger på Olavsfests åpningsarrangement 28. juli
 • Synger under Våkenatten i Nidarosdomen, natt til 29. juli.
 • Synger under Høymessen i Nidarosdomen søndag 31. juli.

Kiyv Kammerkor live fra Zoomer Hall i Toronto, 2016:

Travelnet er ny samarbeidspartner

Olavsfest er veldig glade for å ønske Travelnet Reisevarehuset velkommen som ny samarbeidspartner! Travelnet kommer bli en aktiv medspiller og er allerede i gang med å hjelpe oss med booking av flere reiser.

– Travelnet Reisevarehuset er stolte av å støtte både kultur og idrett i Trondheim og Trøndelag. Olavsfest er viktig for oss, og vi er glade for å være med som samarbeidspartner i forbindelse med årets festival, sier Bente Strøm Røsholdt, daglig leder i Travelnet Reisevarehuset.

Olavsfest og Fremo samarbeider på tiende året

Fortsetter det gode partnersamarbeidet.

Det er en glede for Olavsfest å forlenge partneravtalen med rekrutterings- og bemanningsbyrået Fremo. Dette blir det tiende året med samarbeid.

– Vi setter stor pris på å ha gode, langsiktige partnere som Fremo med på laget, sier Joakim Weibull i Olavsfest.

– Vi har forlenget avtalen som partner til Olavsfest. Det er viktig for oss å støtte kulturlivet i byen og regionen og vi ser frem til en ny folkefest i Trondheim i sommer, uttaler daglig leder Hege Svendsen i Fremo.

På bildet, fra venstre: Kjell-Inge Fremo, Hege Svendsen og Joakim Weibull.

Olavsfest inngår avtale med NorEngros Ødegaard

Olavsfest ønsker NorEngros Ødegaard velkommen som ny samarbeidspartner!

Vi er veldig glade for at NorEngros Ødegaard ønsker å bli samarbeidspartner med Olavsfest. NorEngros Ødegaard har en stor varekatalog, med en rekke relevante festivalrekvisita. Monica Harsvik i NorEngros har vist stor entusiasme og positivitet for samarbeidet, noe vi ser fram mot å videreutvikle.

– Samarbeidet med Trondheim Internasjonale Olavsfest er noe vi virkelig ser frem til å komme i gang med, sier Monica Harsvik, salgssjef for NorEngros Ødegaard.

– Muligheten til å bistå en av våre flotteste forestillingsarenaer med bærekraftige og solide løsninger er noe vi skal være stolte av. Årets program er svært spennende og vi gleder oss til å se alle i Borggården, på Festningen og ellers i hjertet av Trøndelag.

På bildet, fra venstre: Monica Harsvik (NorEngros) og Joakim Weibull (Olavsfest)

Skipnes og Olavsfest fortsetter samarbeidet

Skipnes fortsetter som festivalens samarbeidspartner på plakater og trykksaker.

Olavsfest legger mye i det visuelle uttrykket, og det er viktig at sluttresultatet er i den kvaliteten vi ønsker. Skipnes har vist seg som en meget god samarbeidspartner, og vi ser fram mot å fortsette samarbeidet.

– Olavsfest skiller seg ut blant de andre sponsoratene og nettverkene vi er med i fra før. Festivalen har fokus på ettertanke og opplevelser som berører og beveger. En verdi­basert møteplass som gjør at vi kan komme enda tettere på både kunder og de andre partnerne i Olavsfest, sier Aage Skar, leder for salg og marked hos Skipnes.

-Det visuelle konseptet med å løfte lokale kunstnere glir godt inn i vårt produktsegment, og som vi er stolte av å kunne levere. Vi er glade for å bli med videre i to nye år, og gleder oss til å endelig oppleve festivalen uten begrensinger og smittevern til sommeren, legger han til.

På bildet, fra venstre: Aage Skar (Skipnes) og Joakim Weibull (Olavsfest)

Ønsker du å være utstiller på Olavmarkedet 2022?

Nå kan både organisasjoner og utstillere søke plass på sommerens Olavsmarked!

Olavsmarkedet arrangeres i området rundt Nidarosdomen 28.07.–03.08.2022.

I århundrer har pilegrimer kommet til Trondheim/Nidaros. Omkring pilegrimsmålet, katedralen, har de kunnet besøke salgsboder og kjøpe håndverksvarer av høy kvalitet. Olavsfest tar vare på denne tradisjonen og skal under festivalen fylle området med markedsboder og telt, kultur og aktiviteter.

SØK OM PLASS HER!

BREDT UTVALG KVALITETSPRODUKTER

Olavsmarkedet ønsker å vise fram et bredt utvalg kvalitetsprodukter. Vi ønsker et bredt utvalg av alle typer håndverk, litteratur, kunst, delikatesser, planter, matprodukter osv. Utvelgelsen av utstillere vil basere seg på kriteriene kvalitetbærekrafthåndverk og innovasjon.

ORGANISASJONER ER VELKOMNE!

Vi inviterer også organisasjoner til å flytte inn i våre telt og boder. Her ønsker vi at publikum skal kunne slå av en prat, lære noe nytt, utveksle meninger og ideer. Vi oppfordrer også organisasjonene til å bidra med aktiviteter som skaper liv i landsbyen.

Vi ønsker at både utstillere og organisasjoner gjør seg noen tanker om hvordan de kan passe inn i festivalens tema, håp.

ÅPNINGSTIDER

Alle organisasjoner og utstillere forplikter seg til følgende åpningstider (med forbehold om endringer).

28.07 – 03.08: 10.00–18.00

Opprigg utstillere: 27.07 kl. 14.00–20.00

Nedrigg utstillere: 03.08 kl. 18.00–20.00

Alle telt og boder har tilgang til strøm (1 x 16A 230V) inkludert i leieprisen.

Markedsbod:

Boden er ca 2×3 meter, med dør på den ene kortveggen og brede salgsdisker på de tre andre sidene. Den kan lukkes helt ved stenging – ta med egen hengelås til døra.

Telt:

Topptelt på 3×3 meter som dere innreder etter eget ønske. Vi har enkle møbler til utleie, eller dere kan ta med egne. Vi tillater ikke medbrakte telt.

PRISER

Priser i NOK ekskl. mva.:

Markedsbod: 13.000,–

Telt: 8.000,–

I tillegg kommer påmeldingsgebyr på 2.000,–

Betalingsfrist påmeldingsgebyr: 1. mai 2022

Betalingsfrist bod- og teltleie: 1. juli 2022

Søknadsfrist: 11.03.2022

SØK OM PLASS HER!

Påmeldingsgebyret refunderes ikke dersom utstiller/organisasjon trekker seg etter at dette er betalt.

Dersom Olavsmarkedet blir avlyst på grunn av Covid-19, refunderes både leie og påmeldingsgebyr.


KONTAKTINFORMASJON:

Produsent: Ola Rønning

ola.ronning@olavsfest.no 

Steinar Larsen blir ny Olavsfest-direktør

Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har ansatt Steinar Larsen som direktør for stiftelsen og Olavsfest når nåværende direktør, Petter Myhr, er ferdig med sitt andre åremål etter sommerens festival.

– Interessen for stillingen har vært overveldende, sier styreleder for stiftelsen, Arild Kalkvik.

– Vi kan slå fast at festivalens posisjon er sterk når vi ser på hvilke kandidater vi har hatt å velge mellom, legger han til. For med 15 høyt kvalifiserte søkere hadde styret mange gode kandidater til stillingen.

Steinar Larsen er godt kjent med festivalen gjennom lang tid som daglig leder for Trondheimsolistene og de siste årene har han også sittet som styremedlem i stiftelsen.

– Vi er imponert over det arbeidet Steinar har gjort med Trondheimsolistene, og sammen ser vi nå frem til å rette blikket mot nasjonaljubileet i 2030. Hans erfaring som leder og nettverksbygger vil ha stor verdi for festivalen, legger Kalkvik til.

Steinar Larsen er utdannet innen jus, ledelse og samfunnsfag, og har yrkesbakgrunn fra finans og musikk. Han har de siste 15 årene vært daglig leder for Trondheimsolistene. Larsen er 53 år og er opprinnelig fra Surnadal, men har bodd i Trondheim siden 1989.

– Norges viktigste festival

– Jeg er svært takknemlig for at styret har gitt meg tillit til å lede Olavsfest i årene framover mot nasjonaljubileet i 2030. Det står stor respekt av den jobben Petter Myhr, sammen med sin stab, har gjort for å utvikle festivalen til det den er i dag. Jeg lover å gjøre mitt for at Olavsfest skal være aktuell også den kommende perioden, uttaler den påtroppende direktøren.

– Olavsfest er for meg Norges viktigste festival. Det er en arena for refleksjon rundt verdispørsmål som opptar alle mennesker – helt uavhengig av hvem du er, hva du tror på eller om du ikke har en tro. Gjennom samtaler, konserter, kunst- og kulturopplevelser, presenterer Olavsfest hvert år et unikt program. Dette gjør at Trondheim er det eneste riktige stedet å være i overgangen mellom juli og august, legger han til.

Overtar etter Olavsfest 2022

Den påtroppende direktøren overtar roret etter at årets festival er gjennomført 28. juli til 3. august.

-Jeg har en sterk tro på at Nidarosdomen, som Nord-Europas viktigste pilegrimsmål, vil få en enda større betydning for folk i årene framover. Gjennom gode samarbeid vil Trondheim og Trøndelag tiltrekke seg et stadig større norsk og internasjonalt publikum, sier Larsen.

Olavsfest skal være en arena for refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, nært knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen. Festivalen er en av landets største festivaler.

Som følge av at Steinar Larsen har vært styremedlem i stiftelsen har han ikke deltatt i styrets behandling av ansettelsen. Larsen trekker seg umiddelbart fra styret.

– Steinar Larsens erfaring som leder og nettverksbygger vil ha stor verdi for Olavsfest, mener styreleder Arild Kalkvik (til høyre). Foto: Dan Richard Davidsen

Olavsfest slipper Moddi-singel

I år som i fjor slipper vi vinylplate til jul!

Fra i dag kan du kjøpe sjutommeren «Alene» med fantastiske MODDI på hvit vinyl.

Utgivelsen er et samarbeid med våre gode venner i trondheimslabelen Crispin Glover Records, og inneholder to nydelige låter: På a-sida finner du «Midt iblant oss», som Moddi skrev spesielt som bestillingssalme til årets Olavsfest – etter å ha gått hele pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. På b-sida finner du nydelige «Veien vi alle går».

Begge sangene ble spilt inn live i Nidarosdomen under årets festival.

Plata inneholder også et eksklusivt Moddi-foto, signert av fotograf Geir Mogen. Motivet var utgangspunkt for 3D-skulpturen som pryder coveret, skapt av kunstneren Martin Brinks.
Coverdesign: Håvard Gjelseth og Martin Brinks.

Fjorårets utgivelse, Stefan Sundström – «Live Olavsfest 2020», kan kjøpes her.

God jul!

Olavsfest slapp en singel med Stefan Sundström i 2020, i år er det Moddis tur. De to møttes tilfeldig i Nidarosdomen under sommerens festival.
Fotograf Geir Mogen signerer portrettfotoet som følger med singelen. Bildet er utgangspunktet for kunstner Martin Brinks’ 3D-skulptur som pryder coveret.

Royal Garden og Olavsfest forlenger samarbeidet

Olavsfest og Radisson Blu Royal Garden har inngått ny avtale som går ut 2023!

Royal Garden blir med dette festivalhotell for Olavsfest på det syvende året neste år.

– Det har vært en stor ære og glede å få være partner med Olavsfest de siste 6 årene. Derfor er vi ekstra stolte og ydmyke for igjen å bli valgt som festivalhotell.  Vi ser frem til å fortsette reisen de neste 2 årene sammen med de dyktige medarbeiderne og de entusiastiske frivillige i Olavsfest.

Olavsfest er stolte over å ha med Royal Garden vidre som partner og festivalhotell og gleder oss til å utvikle samarbeidet.

– Royal Garden er en engasjert partner vi setter stor pris på å ha i nettverket vårt! I tillegg er vi selvfølgelig svært fornøyd med å ha dem som festivalhotell. De er fleksible, alltid positive og yter fantastisk service!

– Begge parter gleder seg til gode opplevelser i 2022 og 2023! 

På bilde fra v.: Joakim Weibull (Olavsfest), Tone Enerstvedt Hansen (Royal Garden), Kenneth Enæs-Hanssen (Royal Garden) og Ida Kvithammer(Olavsfest)

Med Hannah Ryggen mot HÅP i 2022

Hannah Ryggen blir festivalkunstner for Olavsfest 2022! Prosjektet blir et unikt møte mellom en kunstnerbauta og moderne designvirkemiddel.

Olavsfest er stolte over å kunne fortelle at tema for året der festivalen feirer 60 år blir HÅP, og at den visuelle profilen henter formspråk og inspirasjon fra Hannah Ryggen (1894-1970). Den internasjonalt anerkjente vevkunstneren som ble født i Sverige men som bodde og produserte det meste av sin kunst på Ørlandet.

Se alle årets Hannah Ryggen-inspirerte plakater nederst i saken.

At Olavsfests 60-årsjubileum faller sammen med Hannah Ryggen Triennale, gjorde at tanken om et samarbeid med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble sådd.

-Men med en avdød kunstner kunne vi ikke bruke den tradisjonelle modellen der kunstneren skaper noe sammen med oss. Å skape noe nytt ut fra et etablert kunstnerskap er en helt crazy idé, hvordan skulle vi få til noe sånt, spør designer Håvard Gjelseth, som har stått bak det grafiske uttrykket for Olavsfests plakater de siste årene.

I 2019 satte Håkon Gullvåg sterkt preg på Olavsfest, da hans motiver, teksturer og håndmalte signatur ble kombinert med artistfoto i en plakatserie. I 2020 engasjerte Olavsfest den danske 3D-kunstneren Martin Brinks, som under temaet «ære» modellerte artistene som statuer.

-Samtidig er det viktig for oss å ha en respektfull prosess. Selvsagt med tanke på Ryggens ettermæle, men det er også essensielt å skape noe av så høy kvalitet at vi med all tydelighet viser hvor stolte vi er over å få jobbe i hennes uttrykk, utdyper Gjelseth, som selv er oppvokst på Ørlandet.

-Så dette er en stolthet jeg bærer med meg fra barndommen, Hannah Ryggen er en av mine norske favorittkunstnere gjennom tidene.

(Teksten fortsetter under bildet)

Hannah Ryggen foran «6. oktober 1942» (1943). Veven er lagd som en triptyk over nazistenes okkupasjon av Norge, og henrettelsen av 31 sonofre den 6. oktober 1942, blant annet Henry Gleditsch, teatersjef ved Trøndelag teater. Arkivfoto: Adresseavisen 

-Tror Ryggen ville vært stolt

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums kurator Solveig Lønmo tenkte umiddelbart at det var et spennende ønske fra Olavsfest.

-Med tanke på kvaliteten og originaliteten i hennes kunst, samt den fornyede interessen for Ryggen internasjonalt, er det forståelig at Olavsfest er interessert i henne, men hun er jo en avdød kunstner og derfor ikke en typisk festivalkunstner, sier Lønmo. Hun påpeker at ettersom kunstneren selv ikke kan gå aktivt inn i prosessen, betyr det at de må gå varsomt fram.

-Som eier av den største samlingen av Hannah Ryggens verk, kjenner vi i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum på at vi har et symbolsk ansvar for å forvalte hennes arv, selv om ansvaret juridisk ikke ligger hos museet. Olavsfests tema for 2022, håp, passer godt med Ryggens eget engasjement, og jeg tror derfor hun ville vært stolt av en slik rolle, mener Lønmo.

Simulerer vevprosessen digitalt

Så hvordan i all verden skaper man ny kunst i en kunstners særpregede og etablerte formspråk?

Grunnideen for Olavsfest 2022 er å ta et vanlig artistfoto, som etter en omfattende kunstnerisk prosess vil se ut som det er vevd av Hannah Ryggen.

-Ryggen har en distinkt fargepalett – natur og jord, mye blått. Vi vil også bruke den særpregede typografien fra verkene hennes. Men det aller viktigste var å finne en illustratør som forstår Ryggens formspråk, forteller Gjelseth.

-Og det fant vi i Oda Sofie Granholt fra firmaet Vild i Oslo. Hun har satt seg inn i Hannahs formspråk, komposisjonen og en viss måte å tegne mennesker på, og denne forståelsen er avgjørende for at dette skulle fungere, legger han til.

Deretter er utfordringen å få resultatet til å se vevd, organisk og ekte ut. Igjen ble danske Martin Brinks involvert. Han satte seg ned med den danske veveren Dorthe Rejkjær, og lærte seg teknikken bak veving på detaljnivå. Alt for å få et bilde av hvordan det fysiske materialet opptrer. En organisk vev har ikke matematisk rette linjer og felt, men ulik avstand, skygger og mange uregelmessigheter. Det er dette som skaper teksturer og liv i bildet, men samtidig er svært utfordrende å gjenskape. Gjelseth forteller at de måtte gå enda mer i dybden.

-Vi så spesifikt på Ryggens vevninger. Hvilken retning hun jobbet i, hvordan trådene skaper teksturer. Så begynte Martin å bygge en simulator, et dataprogram som tar input via Oda Sofies illustrasjon, for så å identifisere alle Ryggens særegenheter – steg for steg. Inkludert skjevheter og uregelmessigheter, forklarer han.

Etter en lang behandling i simulatorene – det kan ta flere dager – kommer så et bilde ut.

-Prosessen er ikke fullautomatisert. Vi kan gå inn og identifisere områder som har et håndverksmessig behov for å endres.

(Teksten fortsetter etter bildet)

Forsiden av festivalplakaten for Olavsfest 2022, et helt nytt motiv skapt i Hannah Ryggens ånd.

-Galskap

-Det er jo galskap, så all ære til alle involverte for å kaste seg på. I dette prosjektet er alt skrudd opp til 11. Det hadde vært mye lettere å bare slenge opp et pressebilde som plakat, det hadde jo det, ler Gjelseth, før vi spør om han er redd for negative reaksjoner ved at det «tukles» med en elsket, avdød kunstners uttrykk.

-Det er stor fallhøyde, men nettopp derfor er det så spennende. Når det er sagt er jeg ikke bekymret, jeg har så god magefølelse på at dette er noe alle vil få mye energi av – både festivalen og museet, som har hvert sitt publikum.

Gjelseth trekker fram dynamikken i samarbeidet med Kunstindustrimuseet og deres festival som det aller viktigste i prosessen. Med museets kompetanse på Hannah Ryggens kunst er man sikret at resultatet blir både seriøst og verdig.

-Solveig har vært veldig positiv gjennom hele prosessen og tatt med seg en god energi inn i det. Hun har Ryggen i fingerspissene og vet detaljer som for eksempel at bilderommet i komposisjonene hennes først og fremst ligger i flaten, og ikke innebærer sentralperspektiv. Hun sier også fra dersom vi bommer på symbolikken.

Dypt politisk innhold

Lønmo forteller at hun har vært opptatt av å dele sin kunnskap om hvordan Hannah Ryggen ladet sine motiv med et dypt politisk innhold.

-Selv mønster og ornamenter som kan se ut som ren form og farge, kan være knyttet til en protest mot fascisme eller atomvåpen, eller noe dypt personlig hun ønsket å uttrykke. Hannah Ryggens kunst er slett ikke bare form og stil som kan kopieres overflatisk. Jeg har ønsket å hjelpe til med å styre designet mot motivelementer som passer med det Olavsfest ønsker å formidle, forklarer hun.

-Fordi jeg vil at resultatet skal bli så bra som mulig, har jeg også hjulpet til med hvordan designer kan få det til å ligne så mye som mulig på et billedteppe Hannah Ryggen kunne ha vevd. Hun er særegen i både fargebruk og hvordan hun komponerer sine motiv, sier Lønmo.

Håp for menneskeheten

Lønmo forteller at Hannah Ryggen var opptatt av å veve sin samtid, og forholdt seg aktivt til hendelser i verdenssamfunnet. Fra sitt lille sted på Ørlandet deltok hun empatisk når overgrep mot enkeltmennesker ble begått geografisk langt unna. Hun hadde stor tro på kunstens rolle og verdien av sine egne meninger, både som innlegg i samtidig samfunnsdebatt og som tidsvitne for ettertiden.

-Flere av teppene hennes er sterke i sin skildring av grusom urett, og var ment som advarsler til verden. Samtidig hadde hun en stødig tro på kjærligheten og godheten, sier Lønmo, som nevner verket «Vi lever på en stjerne» (1958) som et eksempel. Dette bildet er for mange Ryggens mest kjente, særlig etter at det ble skadet under terrorangrepet mot Regjeringsbygget 22. juli 2011.

-Da hun fikk i oppdrag å veve et stort teppe som politikerne skulle se hver dag på vei til kontorene sine, var det medmenneskelighet og respekt for planeten hun valgte som hovedbudskap. «Vi lever på en stjerne» er et godt eksempel på Hannah Ryggens håp for menneskeheten, sier kuratoren.

Analog kontrast i en digital tid

Det engasjerte budskapet i Hannah Ryggens kunst oppleves fortsatt som svært relevant for vår tid, og hun får stadig økende internasjonal oppmerksomhet. Lønmo tror noe av årsaken er at Ryggen jobbet med vev, helt analogt og i nær omgang med naturressursene rundt seg.

-Det materialbaserte ved verkene hennes er noe mange ønsker seg mer av i livet, kanskje som en kontrast til kalde skjermer og digital flyktighet. I tillegg er det helt åpenbart at motet hun utviste ved å reagere direkte og umiddelbart på hendelser hun fant provoserende i sin tid, er inspirerende for både kunstnere og et generelt publikum i dag, utdyper hun.

-Verden er politisk på en så direkte måte i dag, hendelsene plinger inn på mobilen vår idet de skjer. Og dessverre har jo ikke fascismen blitt utryddet; det skjer fortsatt mange ting Hannah Ryggen garantert ville reagert på, slår hun fast.

(Teksten fortsetter etter bildet)

Baksiden av festivalplakaten for Olavsfest 2022, laget i Hannah Ryggens ånd. Sitatet er av Leonard Cohen.

Hannah Ryggen preger 2022

Olavsfest er langt fra den eneste festivalen der Hannah Ryggen trekkes fram i 2022. Hennes verk vil kunne oppleves flere steder Trondheim og Trøndelag gjennom storsatsingen Hannah Ryggen Triennale 2022, en egen festival som arrangeres hvert tredje år og som neste år foregår mellom mars og august. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er hovedansvarlig for triennalen, og den største utstillingen vil finne sted i Gråmølna på Solsiden. Museet samarbeider også med Kunsthall Trondheim, Kjøpmannsgata Ung Kunst og Trondheim kunstmuseum, som skal lage egne utstillinger som en del av Hannah Ryggen Triennale. I flere av dem vil også Hannah Ryggens tepper inngå. I tillegg er Ørland/Bjugn kunstforening en samarbeidspartner til triennalen. Grunnideen i Hannah Ryggen Triennale er å vise Hannah Ryggens kunst sammen med samtidskunst fra hele verden som på ulike måter er beslektet med Ryggen, og det vil bli fantastiske utstillinger på mange arenaer.

Det er disse utstillingene som i sin siste visningsmåned vil bli hentet inn i programmet til Olavsfest. Det overordnede temaet for denne utgaven av triennalen er Anti-monument, og handler om det spørrende, åpne, ikke-autoritære og flertydige; hulrommet i stedet for den bastante steinblokken. Flengen «Vi lever på en stjerne» fikk 22. juli 2011, som er reparert, men fortsatt synlig som et arr, har gjort av dette teppet er blitt et minnesmerke – et av de sterkeste minnesmerket hittil etter terrorhendelsene. Det er blitt et slags anti-monument.

Hannah Ryggen (1894-1970), fotografert i 1955. Foto: Melhuus

ÅRETS PLAKATER:

Takk for i år

Det er vanskelig å finne ord for å beskrive hvordan det føles å samle mennesker fysisk igjen. Olavsfest handler om å dele opplevelser, store og små, utveksle erfaringer og meninger, grave i de grunnleggende spørsmålene – gjøre vår forestillingsverden større. For å kunne gjøre dette må vi nettopp møte de og det som utfordrer oss, møte hverandre. 

Vi har samlet 1000 mennesker i Borggården, diskutert og reflekter rundt hva rettferdighet egentlig er og betyr, fulgt festivalpilegrim Moddi på den 643 kilometer lange reisen fra Oslo til Trondheim og delt øyeblikk og opplevelser vi sent vil glemme. Det har vært helt fantastisk! 

Tusen takk til publikum, artister, samarbeidspartnere og en helt fantastisk stab. Det har vært en FRYD! 

Vi sees i 2022!

– Olavsfest

Praktisk info om Olavsfest 2021

Her finner du all praktisk info om Olavsfest 2021.

Smittevern 

Alle våre arrangement gjennomføres med et godt smittevern. Tiltakene følger både anbefalte og pålagte tiltak – disse kan eventuelt endres på kort varsel ift. den gjeldende smittesituasjon i Trondheim.

Vi ber om at alle våre gjester følger helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til hygiene, avstand og andre aktuelle tiltak – rensestasjoner vil bli utplassert og vi ber alle om å holde seg hjemme om de har influensalignende symptomer.

Vi oppforderer ellers til at alle besøkende følger gode smittevernrutiner med håndvask, rens og avstand.

Les mer om smittevern her.

Åpningsarrangementet

Grunnet hensyn til smittevern har vi kun mulighet til å servere frokost til 200 personer på et avgrenset område på Lian. Det er ingen påmelding til arrangementet.

Les mer om Åpningsarrangementet her.

Konserter i Borggården

På de stående konsertene med Kari Bremnes, Frida Ånnevik og Stefan Sundström i Borggården vil det være krav om gyldig koronasertifikat. Om du ikke er vaksinert og mangler dette så vil vi tilby hurtigtest for samme formål.

Teststasjon

Vår teststasjon ligger i Ytre Kongsgård og vil være åpent på konsertdager i tidsrommet 14:00-18:00. Hurtigtest for adgang til våre konserter er kostnadsfrie for våre gjester.

Hva er et gyldig koronasertifikat?

Dersom du har fått 1 av 2 doser vaksine, vil du få gyldig koronasertifikat når det er gått 3 uker etter vaksinasjonen. Du vil også få gyldig koronasertifikat om du har hatt korona de siste 6 månedene. 

Du kan vise fram sertifikatet digitalt, laste det ned på mobil, PC eller nettbrett eller ta en utskrift av sertifikatet på papir. Det er også laget en løsning for deg som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, og dermed ikke har tilgang til helsenorge.no. Les mer om koronasertifikat på helsenorge.no.

Adgang ved gratisarrangement

Ingen av Olavsfests gratis arrangementer krever forhåndspåmelding. Av hensyn til smittevern er det begrenset med kapasitet på våre arrangementer, vi anbefaler derfor at du møter opp i god tid om du ønsker å sikre deg plass. Ved ankomst vil det være smittevernsregistrering gjennom QR-kode ved inngangen hvor våre verter vil bistå deg ved behov.

Strømming av arrangement

Noen av arrangementene på Olavsfest vil strømmes, og her finner du en oversikt over hvor og når.

Les mer og få oversikt her

App 

Last ned Olavsfest appen, der finner du all informasjon du trenger til årets festival, lett tilgjengelig.

Last ned Olavsfest appen her.

Rom for refleksjon

Den norske kirke inviterer til samtaler knyttet opp mot årets tema, rettferdighet, i Kirkehagen under Olavsfest 2021.

Sted: Kirkehagen 
Dato: 29. juli – 3. august
Tidsrom: kl. 16:00

Arrangementene er gratis

Program
Er dåpen rettferdig?

Torsdag 29. juli kl. 16:00

Hva er forskjellen på et barn som er døpt og et barn som ikke er det? Hva skjer egentlig i dåpen?

Medvirkende:

 • Kari Mangrud Alvsvåg, domprost i Fredrikstad
 • Karin Okkenhaug Seim, musiker og låtskriver. 
 • Musikk ved Karin Okkenhaug Seim og Hermund Nygård.
 • Møteleder: Magne Vik Bjørkøy
Har nordmenn berøringsangst for religion?

Fredag 30. juli kl. 16:00

Mange opplever at det er stadig mindre plass for tro og livssyn i den offentlige samtalen. Hvorfor er det slik, og hva mister vi når disse temaene ikke løftes fram?

Medvirkende:

 • Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, inviterer til samtale med ulike personer.
Gjør folkekirken samfunnet rikere?

Lørdag 31. juli kl 16:00

Tradisjonelt har kirken vært til stede for alle innbyggere over hele landet, gjennom kriser og høytid, sorg og glede. Vil det fortsatt være sånn?

Medvirkende:

 • Kristin Gunnleiksrud Raaum, kirkerådsleder
 • Yngve Kvistad, kommentator i VG
 • Med flere
 • Møteleder: Magne Vik Bjørkøy
Hva er rettferdig i Guds øyne?

Søndag 1. august kl 16:00

Vi mennesker tolker rettferdighet ulikt, for eksempel basert på tradisjoner i landet vi har vokst opp, hvilke partier vi stemmer på, hva vi har studert eller hva foreldrene lærte oss da vi var barn. Men hva om vi ser verden med Guds øyne? Hva betyr rettferdighet da?

Medvirkende:

 • Ken Wytsma (USA), er pastor, forfatter og grunnlegger av The Justice Conference, en global bevegelse som har spredt seg til mange land, med et budskap om rettferdighetsteologi og kallet til å gi livet til noe som er større enn seg selv. 
 • Hildegunn Marie Tønnesen Seip, førsteamanuensis i psykologi ved Ansgar Høyskole, skribent, lokalpolitiker og aktiv i Stiftelsen Korsvei. Hennes forskning dreier seg bl.a. om migrasjon, identitet og kultur- og religionsmøter. Hun har arbeidet med flyktninger på Lesvos. 
 • Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros
 • Møteleder: Sigrid Rege Gårdsvoll
Hvordan leve med det uoverkommelige?

Mandag 2. august kl. 16:00

Hvilke ankerfester holder, når livet ikke blir som vi trodde? Finnes det håp i det meningsløse? Signe og Geir Lippestad samtaler om sin hverdag som jordmor og forsvarsadvokat, som foreldre som har mistet et barn, om livets gleder og sårbarhet, og om livets store spørsmål.

Medvirkende:

 • Geir og Signe Lippestad
 • Musikk ved Åshild Mundal
 • Møteleder: Steinar Leirvik, sokneprest i Byåsen menighet
Den som har et hvorfor kan overleve nesten alle hvordan

Tirsdag 3. august kl. 16:00

Møt artisten Isabella Lundgren og få en matpakke for veien videre. Som 18-åring forlot Isabella hjembyen Karlstad for New York, hvor hun levde et destruktivt artistliv. En dag våkner hun opp i en seng uten å vite hvor hun er eller hvem som ligger ved siden av henne. Hun ser seg selv i speilet, bokstavelig talt, flytter hjem, blir nykter og bestemmer seg for å studere til prest. Vi får en samtale om lys og mørke, sannhet og forsoning, skam og likeverd, verdighet, nåde og den uforbeholdne kjærligheten. Hva bærer oss gjennom de mest krevende veistykker?

Medvirkende:

 • Isabella Lundgren, teolog og en av Sveriges fremste jazzvokalister
 • Musikk ved Isabella Lundgren
 • Møteleder: Jorunn Strand Askeland, kommunikasjonssjef i SOS-barnebyer

Sommeskole med Teater Z

Teater Z arrangerer i år sommerskole for barn fra 7-12 år som begynner allerede mandag 19. juli og har fått flere ledige plasser!

Over en periode på tre uker vil barna bli kjent med ulike teaterøvelser og teknikker. Vi skal jobbe med tematikken rettferdighet, og fortellinger som bygges ut fra stedet Museumsparken i Trondheim. Her finner vi blant annet en statue av Cicci Klein, en ung jødisk jente som ble deportert under andre verdenskrig. Sommerskolen skal ha fokus på lek, fysiske uttrykk og mestring for barna. De vil få jobbe med profesjonelle teaterpedagoger, regissører og skuespillere.

Basistiden er fra 10-15:00 i ukedagene. Unntak vil være på visningsdager – her kommer det egen info til deltakere. Dette gjelder tre dager i museumsparken under selveste Olavsfest!


PÅMELDING:
zteaterz@gmail.com

Sommerskolen er GRATIS å delta på. 
Ukedager 19 juli – 3.august (+ lørdag 31.mai.)
Basistid: 10:00-15:00. Unntak visningsdager 31/7, 2/8 og 3/8 (her kommer egne tidspunkt til de som får plass).


Det oppfordres til at barn søker plass uavhengig av nasjonalitet og kulturell bakgrunn. 

Bli med på teatersommer med Propellen Teater

Hva skal du i sommer? Propellen teater skal lage performansen «De utsendte» og de vil ha med ungdommer i alderen 13-18 år!

Kunne du tenke deg å jobbe med tematikken rettferdighet med utgangspunkt i historier fra Museumsparken i Trondheim? Da er blir dette teatersommeren for deg.

Med fokus på stemmebruk, improvisasjon og fysiske uttrykk skal ungdommer være med å forme og gi innspill til det som skal bli et større performanceuttrykk. Om du blir med, vil du jobbe sammen med profesjonelle skuespillere, regissører og teaterpedagoger. 

For påmelding: Send mail til zteaterz@gmail.com


Det er gratis å delta på teatersommer for ungdom, men har du meldt deg på må du også ha anledning til å bli med hele veien.


Ukedager 15. juli-3. august (+ lørdag 31.mai.)
Basistid: kl. 10:00-15:00
Unntak visningsdager 31/7, 2/8 og 3/8 (her kommer egne tidspunkt til de som får plass).

Brobyggerprisen 2021

Norske kirkeakademier har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Under Olavsfest deles Brobyggerprisen ut i Vår Frue kirke, etterfulgt av en panelsamtale.

Vår Frue kirke, torsdag 29. juli kl. 16.00 (gratis):

Sted: Vår Frue Kirke 
Tidspunkt: Torsdag 29. juli kl. 16:00

Arrangementet er gratis

Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Stiftelsens formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og støtte deres pårørende og andre berørte. Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk arbeider med dette på ulike måter. Stiftelsen er et lavterskeltilbud med tjenester rettet mot enkeltpersoner hvor de tilbyr veiledning, samtaler og fellesskap. I tillegg bidrar de til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt, særlig gjennom kurs og foredrag for helse- og utdanningssektoren. For mange ble stiftelsen særlig kjent gjennom dokusåpen Jentene på Toten på NRK i 2009.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er grunnlagt av Marion Arntzen og Harald Sundby. I år er det 25 år siden de startet arbeidet med å bidra til at mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer skal finne sin plass i verden. Transpersoner og mennesker som har utfordringer med sin kjønnsidentitet, eller opplever kjønnsinkongruens, opplever ofte utenforskap og trakassering. Siden stiftelsen startet opp i 1996, har det vært en stor utvikling i hvordan samfunnet forholder seg til spørsmål om kjønnsidentitet.

Etter utdelingen av Brobyggerprisen blir det panelsamtale med:

 • Marion Arntzen, daglig leder for Stensveen ressurssenter – trygg i eget uttrykk. 
 • Stein Ovesen, prost på Toten, som har laget en seremoni i kirken for navnebytte for transpersoner. 
 • Elisabeth Meling, skeivt kristent nettverk
 • Alex Døsvig, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet.

Samtalen ledes av generalsekretæren i Norske kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Daglige seminarer: Strukturell urettferdighet og veier mot forsoning

Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp inviterer til daglige seminarer med ulike perspektiver på årets tema rettferdighet i Kirkehagen ved Vestfrontplassen.

Sted: Kirkehagen
Dato: 30.-31. juli og 2.-3 august
Tidsrom: kl. 11:00

Arrangementene er gratis.

Program:
Hvor går veien fra fine ord til handling?

Fredag 30 juli kl. 11:00

Er vi uvitende om utfordringene samer, kvener og norsk-finner står overfor i Norge? Hvordan er deres muligheter for bruk og praktisering av eget språk, kultur og tradisjonelle næringsveier i dag? På hvilke måter råder fortsatt strukturell urett? Hvilke veier finnes til forsoning og erfart likeverd? Hvordan kan vi som samfunn og kirke bidra til å styrke norskfinsk, kvensk og samisk identitet?

Medvirkende:

 • Per Oskar Kjølaaas og Marit Myrvold, «Sannhets- og forsoningskommisjonen, nedsatt av stortinget
 • Jenny-Krihke D. Bendiksen og Maajja- Krihke Bransfjell, unge sør-samiske representanter
 • Møteleder: Marie Farstad, kapellan i Nidarosdomen domkirke og Vår Frue kirkes menighet.

Arrangør: Den norske kirke.

Kan rettferdighet kjøpes?

Lørdag 31. juli kl. 11:00

Hva har våre kjøpsvaner med fattige arbeidere i Asia å gjøre? Hvordan kan ansvarlig etikk og politikk i Norge påvirke livet til kvinner av dalit-befolkningen (tidligere kasteløse) i India? Og hvilken rolle har Den norske kirke spilt i arbeidet med etikk og åpenhet i leverandørkjeder for å bekjempe slaveri i vår tid?

Medvirkende:

 • Heidi Furustøl, daglig leder av Etisk handel Norge
 • Meena Varma, daglig leder i International Dalit Solidarity Network, UK
 • Representanter fra næringslivet i Trondheim
 • Møteleder: Guro Almås, seniorrådgiver i Kirkerådet/Mellomkirkelig råd.

Arrangør: Den norske kirke

Klimakrisen – skapt av de rikeste, rammer de svakeste.

Mandag 2. august kl. 11:00 

Klimakrisen rammer mennesker i utviklingsland hardest, selv om den i all hovedsak er skapt av rike land som Norge. Dette er grunnleggende urettferdig. Hva er Norges moralske, etiske og rettmessige forpliktelser i klimakampen?

Medvirkende:

 • Nikolai Astrup, bærekraftsminister (H)
 • Herborg Finnset, biskop i Nidaros
 • Anne Beathe Tvinnerheim, nestleder i Senterpartiet
 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
 • Møteleder: Lisa Sivertsen, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp

Arrangør: Kirkens Nødhjelp

Vaksiner, ulikhet og makt

Tirsdag 3. august kl. 11:00

I starten av august vil Norge ha kommet langt i vaksineringen av egen befolkning. Mange land vil bare være i starten. Skjevfordelingen av vaksiner er grotesk, sier WHO. Hvem har makt og innflytelse til å endre på det? Hva må Norge gjøre for en rettferdig fordeling av vaksiner?

Medvirkende:

 • Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF)
 • Ingvild Kjerkhol, stortingsrepresentant (Ap)
 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
 • Ingeborg Midttømme, biskop i Møre
 • Møteleder: Lisa Sivertsen, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp

Arrangør: Kirkens Nødhjelp

Min tro på Olavsfest 2021

I 30 år har avisen Vårt Land snakket med mennesker om hva de tror. De siste årene har de tatt med seg disse samtalene til Olavsfest og Vår Frue kirke. Vi gleder oss til en gjensyn under Olavsfest 2021. 

Sted: Vår Frue kirke
Dato: 29. juli – 3. august
Tidsrom: kl. 15:00

Arrangementene er gratis

Erna Solberg har vært Norges statsminister i åtte år. Det seneste året har vært preget av ekstra­ordi­nære utfordringer og mange prøvelser. Hvordan har troen preget Erna Solbergs liv? Hvordan har troen hennes utviklet seg i løpet av livet hun har levd? På Olavsfest samtaler hun om troen sin med politisk redaktør Berit Aalborg i Vår Frue kirke.

Vi samtaler også med Europas første kvinnelige imam, Seyran Ates, en av Norges mest suksessfulle kunstnere, Håkon Bleken, den folkekjære artisten Moddi, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten og psykologspesialist Katrin Glatz Brubakk, som stadig er på oppdrag for Leger uten grenser.

 • Torsdag 29. juli: Sayran Ates, i samtale med Elise Kruse.
 • Fredag 30. juli: Erna Solberg, i samtale med Berit Aalborg.
 • Lørdag 31. august: Håkon Bleken, i samtale med Emil André Erstad.
 • Søndag 1. august: Moddi, i samtale med Berit Aalborg.
 • Mandag 2. august: Dagfinn Høybråten, i samtale med Emil André Erstad.
 • AVLYST // Tirsdag 3. august: Katrin Glatz Brubakk, i samtale med Emil André Erstad 

AVLYST // Juliana Yazbeck: «Jeg er frelseren / Ana el mukhalles»

Den libanesiske poeten og aktivisten Juliana Yazbeck tar oss med på en personlig, politisk og åndelig reise som forsøker å bryte flere generasjoners misbruk og vold, og som ender opp i en mulighet for glede og ømhet midt i motstanden. Noen ganger skånsomt, ofte brutalt, men alltid med kjærlighet. 

Sted: Vår frue kirke
Dato: lørdag 31. juli
Tidsrom: kl. 18:00

Forestillingen er gratis

Poesi på engelsk og arabisk blandes med Julianas fortellerkunst og enorme tilstedeværelse. 

Forestillingen «I am the saviour» tar opp smertelige erfaringer som misbruk av barn, seksualisert vold og mental helse. Den minner oss om at heling ikke er et privilegium. Det er bare gjennom å hele oss selv at vi kan hele verden. 

Gudstjenester Olavsfest 2021

Årets tema for Olavsfest, «Rettferdighet», vil også være en tråd gjennom gudstjenestene i Nidaros domkirke under festivalen. Det vil si: Er det ikke alltid det i vår gudstjenester?

Her finner du oversikt over alle gudstjenestene under Olavsfest 2021.

Onsdag 28. juli

12:05 Middagsmesse
18:00 1. Vesper
23:00 Olavsvaka
00:00 Våkenatt

Torsdag 29. juli (olsok)

07:30 Laudes
11:00 Olsokhøymesse
12:40 Non
14:30 Pontifikalmesse (katolsk)
18:00 Økumenisk, 2. Vesper
21:30 Kompletorium

Fredag 30. juli

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
12:05 Middagsbønn
15:00 Pilegrimsmesse
18:00 Vesper

Lørdag 31. juli

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
13:30 Orgelmeditasjon
15:00 Familiemesse

Søndag 1. august

11:00 Høymesse
18:00 Kveldsmesse

Mandag 2. august

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
12:05 Middagsbønn
15:00 Pilegrimsmesse

Tirsdag 3. august

09:30 Pilegrimsgudstjeneste
12:05 Middagsbønn
15:00 Pilegrimsmessse med olsok-ilden
19:00 Messe for heling og trøst

Vår frue kirke

14:00 Hverdagsbønn 28.-30 juli og 2.-3. august.

Jobs bok – et spørsmål om rettferdighet

I forestillingen «Jobs bok – et spørsmål om rettferdighet» ser vi på hvordan boken har blitt lest gjennom historien, samt hvordan den gir mening når vi berører spørsmålet om rettferdighet i vår tid.

Sted: Vår Frue Kirke
Tidspunkt: Onsdag 28. juli kl. 16:00

Arrangementet er gratis

Jobs bok er for mange et mysterium. Den handler om den gudfryktige mannen Job, som rammes av ulykker og mister alt han eier – til tross for at han lever et rettferdig liv. Hvorfor lar Gud onde hendelser ramme gode mennesker?

I forestillingen «Jobs bok – et spørsmål om rettferdighet» formidler forteller Helga Samset bokens poetiske kraft, mens professor Terje Stordalen og kommunikasjonsrådgiver Petter Skippervold speiler bokens dialogiske form gjennom en samtale om bokens innhold og virkningshistorie.

Medvirkende

Terje Stordalen

Terje Stordalen er en norsk teolog og professor i teologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Stordalen har et omfattende vitenskapelig og populærvitenskapeligforfatterskap innen Det gamle testamentet og bibelvitenskap.

Helga Samset

Helga Samset er en av Norges mest erfarne fortellere. Hun ses stadig i Den kulturelle skolesekken, har gitt ut tre bøker og er en ettertraktet veileder med bla Prinsesse Märtha Louise på merittlisten. Hun mottok Statens kunstnerstipend som første forteller i Norge.

Petter Skippervold

Petter Skippervold er teolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Skippervold er særlig opptatt av læring og læringskultur reflektert i Bibelen og forfattet i 2013 «Fenomenet Bibelen», en bok om hvordan Bibelen leses og forstås i dag. Skippervold publiserer også artikler og holder foredrag om forholdet mellom Bibel og populærkultur.

Adressa-samtalen

I Adressa-samtalen møtes nye stemmer og kjente profiler til engasjerte diskusjoner om sam­funns­aktuelle tema. Samtalene er i samarbeid med Litteraturhuset og Adresseavisen og finner sted i Kirkehagen ved vestfrontplassen, og sendes på adressa.no og NRK P2.

Arrangementene er gratis.

Vindkraft: Etter stormen – hva nå?» 

Kirkehagen, torsdag 29. juli kl. 14:00

Vindkraft-utbyggingen har skapt steile fronter i Trøndelag. I 2022 skal det stå 15 vindkraftverk i fylket. Protestene har vært mange, men nå står de fleste av vindmøllene der. Hva nå? 

Du møter: 
DEL 1:
Vindkraftutbyggingens konsekvenser for reindrifta og den samiske kulturen på Fosen:
Maja Kristine Jåma, reindriftssame og førstekandidat for Norske Samers Riksforbund (i sørsamisk valgkrets) til Sametingsvalget 
Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord, landets største vindkraftkommune

DEL 2:
Vinden har snudd i synet på vindkraft. Hva nå? 
Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønder-Energi
Tony Christian Tiller (H), statssekretær Olje- og energidepartementet
Lars Haltbrekken (SV)
Programleder: Siv Sandvik 

22. juli. Ti år etter

Kirkehagen, fredag 30. juli kl. 14:00

De ledet hvert sitt ungdomsparti 22. juli. Hvordan opplevde AUF-eren, Eskild Pedersen, og FpU-eren, Ove Vanebo, tida som fulgte?

Under fattigdomsgrensen. I verdens rikeste land

Kirkehagen, lørdag 31. juli kl. 14:00

Hva skal vi gjøre med Forskjells-Norge? Stortingsvalget nærmer seg, og vi løfter temaet sosial ulikhet.

Hvor beveger kunsten seg nå

Kirkehagen, søndag 1. august kl. 14:00

To av Norges fremste samtidskunstnere, Anne-Karin Furunes og Håkon Bleken, møtes til en samtale om hvordan pandemien har påvirket kunsten og om kunstens rolle i å belyse urett.

Rasisme i idretten. Hvem har ansvaret?

Kirkehagen, mandag 2. august kl. 14:00

Fotballen har hatt flere rasismesaker det siste året, og Idretts-Norge konkluderte tidligere i år med at de ikke i tilstrekkelig grad speiler mangfoldet i samfunnet. Hvorfor, og hva må gjøres?

1,5 år med kultur-karantene. Hva kommer nå?

Kirkehagen, tirsdag 3. august kl. 14:00

Alle piler pekte oppover for kultur-Trondheim i februar 2020. Byen fikk sin tredje Michelin-restaurant og ett av verdens største band hadde lagt turneen til byen. Så stengte alt, og det åpnet aldri helt opp. Hva har vi gått glipp av i koronakrisen, og blir ting noen gang som før?

Foto Eskild Pedersen: Erik Burås

Katedralen ved verdens ende

Opplev Nidarosdomens gjennom spektakulær lyssetting og musikk fra Steinmeyerorgelet.

Arrangementet er gratis, men det oppfordres til å reservere plass på forhånd.

Katedralen ved verdens ende, er et program om domkirkens arkitektur og historie ved kunsthistoriker Daniel Johansen og domkantor Magne H. Draagen. Domkirkens arkitekturhistorie belyses gjennom spektakulær lyssetting og musikk fra Steinmeyerorglet, et av Nord-Europas største katedralorgler.

Arrangeres av Kirke 2021 / Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

Digital åpningskonsert: Dronningoffer

Åpningskonsert om verdens mest berømte sjakkbrikker

Trondheims egen Kari Rueslåtten inntar rollen som rød dronning når historien om verdens mest berømte sjakkbrikker, Lewisbrikkene, fortelles gjennom trekkene i Magnus Carlsens legendariske «dronningoffer-parti» mot Sergej Karjakin i 2016.

– Det blir dronning mot dronning, populærmusikk mot klassisk, i et blodig oppgjør. Og de er ikke snille med hverandre, for å si det sånn. Men hvem av dem blir ofret? Det er den store hemmelig­heten, smiler komponist Bertil Palmar Johansen.

Åpningsforestillingen under Olavsfest 2021 blir nyskrevne «Dronningoffer», av Bertil Palmar Johansen (musikk) og Tale Næss (libretto).

Den fengslende historien i «Dronningoffer» og måten den fortelles på, er tredelt. For det første fortelles historien om de røde og hvite Lewisbrikkene, som regnes som verdens mest kjente sjakk­brikker. De ble blant annet brukt som modell for den berømte sjakkscenen i «Harry Potter og de vises sten». I dag står de utstilt som noe av det mest verdifulle de har på British Museum, men denne fore­stilling­en tar oss helt tilbake til starten, til jakten på hvalrosstenner på Grønland, via Nidaros­dom­en i Trondheim hvor brikkene ble skåret ut av håndverkere rundt år 1100, og videre til skipet de ble fraktet med som forliste utenfor Hebridene, og hvordan brikkene ble funnet på Isle of Lewis ved en tilfeldighet på 1800-tallet.

Samtidig er «Dronningoffer» et evig aktuelt trekantdrama om makt, kjærlighet og ære, mellom én konge og to dronninger.

Begge disse historiene fortelles, trekk for trekk, gjennom Magnus Carlsens berømte VM-parti mot Sergej Karjakin i 2016, som er blitt kjent som «dronningofferpartiet».

23 år lang prosess

For komponisten er «Dronningoffer» endestasjonen på en prosess som startet allerede i 1997. Da skrev han balletten «Tiden bygger byen» for Trondheim Symfoniorkester, som skildret en reise gjennom 1000 år. Der het en av scenene «sjakk», og handlet om maktstrukturer og kampen mellom konge- og kirkemakt. I research­prosessen kom han over fortellingen om Lewisbrikkene.

Etter et oppdrag for Vitenskapsmuseet, fikk Johansen også en kopi av Lewis-kongen i gave.

– Han har stått på peishylla hjemme i 25 år, og bedt om å få ei historie. Etter hvert har jeg stirret tilbake på ham, og tenkt at det har noe for seg.

Båttur og whisky

Tankene skjøt fart for alvor i 2013, da Bertil Palmar Johansen deltok på en båttur i Nordsjøen og langs vestkysten av Skottland. Da dukket historien om Lewisbrikkene opp igjen. Hvordan de ble funnet på Hebridene, bokstavelig talt spadd opp av jorda av en intetanende bonde. 

– Da begynte jeg å skjønne at det lå en historie her. Brikkenes reise fra Grønland, via Trondheim til Orknøyene, Hebridene og forliset. Grunnideen ble unnfanget der, om bord på båten om kveldene. Du blir kreativ med litt whisky i glasset, smiler Johansen.

Han begynte å skrive ned tankene, og hadde skipper Tor Grønbech og daglig leder for Trondheim­Solis­tene, Steinar Larsen, som jevnlige sparringspartnere. Etter råd fra Olavsfest-direktør Petter Myhr ble også forfatter Tale Næss trukket inn som librettist. Johansen og Næss hadde allerede jobbet sammen på kirkeoepraen «Madonna Furiosa» i 2005. Etter en fruktbar periode hadde tospannet de tre historielinjene klart for seg.

Krigshissende kor synger trekkene

– I tillegg til den dramatiske sjakktematikken, er trekant- og maktdramaet forunderlig likt fra vikingtiden til i dag. Hvem trekker i trådene, hvem er med oss og hvem er mot oss? Vi forsøker å fortelle noe viktig om samtiden gjennom en historie fra fortiden. Det er forunderlig hvor lite vi har lært av historien. Koret i forestillingen synger alle sjakktrekkene i Carlsens parti. De får rollen som krigshissende mobb, som pusher på for action og setter i gang en krigsspiral som er nesten umulig å stoppe. Også vårt drama ender i et dronningoffer, forklarer Johansen.

Han vil ikke kalle «Dronningoffer» en opera, heller ikke et musikkteater. Konsertforestilling, derimot, er han mer komfortabel med.

Fire sangsolister og en danser inntar hovedrollene. TrondheimSolistene er orkester, mens koret kommer fra Trondheim Symfoniorkester & Opera. I tillegg preges forestillingen av bandmusikere og et ambisiøst lysdesign. Når det gjelder musikken, har Johansen gjort et forsøk på å gå opp gjennom historien, og fargelegge historien med elementer både fra pop, klassisk og folkemusikk.

Medvirkende:

Fortelleren: David Hansen

Kongen: Nils Harald Sødal

Hvit Dronning: Ann – Helen Moen

Rød Dronning: Kari Rueslåtten

Dansere: Hallgrim Hansegård/Sathieshnaa Sivamohan

TSO-Koret

Kormester: Ursa Lah Rasmussen

Klarinett: Stig Førde Aarskog

Perkusjon: Tor Haugerud

Synth/el-piano: Magne Olav Aarsand

Trondheimsolistene

Dirigent: Tabita Berglund

Regissør/koreograf: Hallgrim Hansegård

Videoproduksjon: Pekka Stokke

Lys: Ingrid Høsøyen

Strømmes på adressa.no 28.juli kl 20:00, og sendes på NRK TV i etterkant

Skap din egen statsminister med AI partiet

Opp gjennom historien har menneskene valgt utallige ledere som har misbrukt sin makt eller vært udugelige på andre vis. Nå er det på tide å ta lederskapet opp til et nytt nivå – hva om vi lar en ufeilbarlig og upartisk kunstig intelligent robot og fakta få styre de beste valgene for framtiden? 

Sted: Byscenen
Dato: 2. og 3. august
Tidsrom: kl. 15:00 og 18:00, begge dage
r
Pris: 275,- inkl. billettavgift
Dørene åpner 14:30 og 17:30

Kan en kunstig intelligent statsminister skape det mest rettferdige demokrati? 

I forestillingen «AI-partiet» får publikum møte en gruppe forskere og deres AI-prototype. Gjennom en rekke tester, diskusjoner og moralske valg, programmerer forskerne den kunstige stats­mini­sterkandi­daten basert på publikums valg. Slik drar vi i gang vår tids kanskje viktigste diskusjon: Hvilket etisk rammeverk skal vi bygge for å sørge for at fremtidens superintelligente datamaskiner deler våre mål for menneskeheten og planeten vi bor på?

Konsept av: Bombina Bombast, First Kiss Production, Center for Everything og Triage. Produsert på Malmö Stadsteater med Festspillene i Nord-Norge som co-produsent. Støttet av Kulturrådet og Nordisk Kulturfond.

Illustrasjonsbilde: Elias Brekke Solberg

Olavskino 2021

Årets Olavskino i samarbeid med Cinemateket har et program med ferske filmer som bidrar sterkt til refleksjon­en rundt årets festi­valtema, rettferdighet. Kun filmen «Meg eier ingen» har blitt vist i Trondheim tidligere, men blir til gjengjeld introdusert av Åsa Linderborg, forfatteren bak selvbio­gra­fien som filmen er basert på.

Dørene åpner 16:30 på alle forestillinger

The new gospel

Ilen kirke, onsdag 28. juli kl. 17:00
Pris: 155,-

The New Gospel – det nye evangeliet – blandes en dramatisering av Jesu lidelseshistorie med lidel­sene til – og utnyttelsen av – vår tids migranter. Her spilles Jesus av en svart afrikaner, som er en papir­løs flyktning i Sør-Italia, men han er også en aktivist som drar i gang et opprør for verdighet blant migrantene. Hva ville Jesus ha sagt i dag? Hvor ville hans disipler komme fra? Regissør Milo Rau sier at han ikke kan lage en Jesus-film uten å ha med vår tids utstøtte.

(Milo Rau, 2020)

Quo Vadis, Aida?

Ilen kirke, torsdag 29. og fredag 30. juli kl. 17:00
Pris: 155,-

Det største massemordet i europeisk etterkrigshistorie fant sted i Srebrenica i dagene 11. til 22. juli 1995. Rundt 8000 bosniske muslimer ble henrettet av bosniskserbiske styrker under ledelse av Ratko Mladic. 8. juni i år ble han dømt til livsvarig fengsel for massakren. Aida er en lærer og tolk som forsøker å få FN til å ta ansvar for befolkningens sikkerhet, sam­ti­dig som hun desperat forsøker å redde sin egen familie. En usedvanlig sterk film.

( Jasmila Zbanic, 2020)

Meg eier ingen

Ilen kirke, lørdag 31. juli kl. 17:00
Pris: 155,-

Da Lisa var fire år gammel forlot moren hjemmet. På grunn av dårlig samvittighet lar hun datteren bli igjen sammen med den alkoholiserte faren. I årene som går kjemper Lisa for å beholde heltebildet av sin far som hun tross alt elsker. Til slutt stilles hun overfor et avgjørende valg. Meg eier ingen er en gripende, varm og sorg­mun­ter oppvekstberetning fra Sverige på 70-tallet. Først og fremst en sterk fortelling om et far-datter-forhold utenom det vanlige, men også et portrett av det svenske sosial­demokratiet og tiåret som markerte vendepunktet for det svenske «folkhemmet». Filmen bygger på Åsa Linderborgs kritiker­roste selvbiografi med samme navn. Åsa er til stede på Olavsfest og vil introdusere filmen selv.

(Kjell-Åke Andersson, 2013)

Emanuel

Ilen kirke, søndag 1. august , mandag 2. august og tirsdag 3. august kl. 17:00
Pris: 155,-

Emanuel er en dokumentarfilm om de tragiske drapene på ni svarte mennesker i en kirke i Charls­ton, Sør-Karolina. Drapsmannen var en 21 år gammel hvit rasist. Han oppsøkte en bibelgruppe i kirken, satt sammen med dem og ba sammen med dem i en time, før han begynte å skyte. 48 timer senere, midt i sorgen, ga familiene til de ni ofrene uttrykk for tilgivelse da de møtte morderen i retten. Filmen er en used­va­n­lig sterk fortelling om rettferdighet og tro, kjærlighet og hat og tilgivelsens helende mulighet.

(Brian Ivie, 2019)

Diakonhjemmet på Olavsfest

Hva vil det si å tjene rettferdigheten? Under Olavfest skal Diakonhjemmet reflektere rundt årets tema Rettferdighet.

Sted: Vår Frue kirke
Tidspunkt: Torsdag 29. juli til og med tirsdag 3. august kl. 17:00-17:45

Arrangementene er gratis

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Men hva er egentlig rettferdighet? Om vi tar et skritt tilbake, og undrer oss litt, kan vi bli usikre. Spørsmålet har mange svar. I løpet av seks dager under Olavsfest 2021, skal vi utforske mulige svar gjennom samtaler omkring seks ulike temaer med diakonal praksis som rettesnor. 

Den vakre og åpne Vår Frue kirke er en god ramme for å diskutere spørsmål om rettferdighet. 

Program

Torsdag 29.juli – Tjenere for rettferdighet – i Norge og i utlandet

Historisk og internasjonalt spiller kirker, trossamfunn og diakonale organisasjoner viktige roller i kriser og gjennoppbyggingsprosesser. For mange i Norge går det under radaren at diakonien, kirker og trossamfunn i vid forstand, utgjør en viktig del av helse-, omsorg- og velferdssektorene også her, og har tatt et stort samfunnsansvar som en del av beredskapen under pandemien. 

 • Ingunn Moser, administrerende direktør/forstander Stiftelsen Diakonhjemmet
 • Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
 • Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær, Caritas Norge

Samtalen ledes av Ingeborg Midttømme, biskop i Møre

Fredag 30.juli – Når kirken er arena for overgrep – rettferdighet og seksuelle krenkelser

Mennesker i maktposisjoner har til alle tider misbrukt sin makt ved å krenke andre mennes­ker. Ansvarlige instanser i lokalmiljø, organisasjoner og kirke har i stor grad lukket øynene for dette. Vi sier at vi tror det ikke før vi ser det. Sannheten er at vi ser det ikke før vi tror det. 

Medvirkende:

 • Tormod Kleiven, sjelesørger, professor og forskningsleder ved VID Vitenskapelig høyskole
 • Turid Skorpe Lannem, rådgiver ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Samtalen ledes av Ingeborg Midttømme, biskop i Møre.

Lørdag 31. juli – Bitterhetens byrde – om å miste troen på rettferdig behandling

Hvor kommer følelsen av bitterhet fra? Kanskje når vi føler oss urettferdig behandlet. Den opplevde uretten kan være forbundet med en konflikt på arbeidsplassen, mobbing, skils­misse eller feilbehandling i helsevesenet. De påtrengende tanker om urett er ett felles kjen­ne­tegn. Vi kan ha gode grunner, men fastlåst bitterhet blir en bør vi bærer på våre egne skuldre. 

Medvirkende:

 • Torkil Berge, psykolog, Diakonhjemmet sykehus

Samtalen ledes av Thomas-Bernard Thiis-Evensen, filosofisk praktiker, Diakonhjemmet Omsorg

Søndag 1. august – Rettferdighet for religiøse minoriteter

Både globalt og lokalt ser vi en økende polarisering knyttet til religiøs tilhørighet. Idealet er et livssynsåpent samfunn, med plass for alle. Samtidig blir ekstreme, diskriminerende hold­ninger og praksiser eksponert og debattert- og skaper frykt. Vi ønsker å synliggjøre de gode motkreftene, og dele konkrete erfaringer som har berørt oss. 

Medvirkende:

 • Signe Myklebust, integreringsdiakon i Drammen, styremedlem Diakonhjemmet
 • Hossam Belkilani, prosjektkoordinator, Muslimsk Dialognettverk (MDN)
 • Niels Fredrik Skarre, rådgiver, Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn (STL)

Samtalen ledes av Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet

Mandag 2. august – Rettferdighet i et grenseoverskridende arbeidsmarked

De siste 15 årene har det felles europeiske arbeidsmarkedet langt på vei visket ut lande­gren­s­ene for arbeidsinnvandere. Friheten til å reise fritt i Europa og å ta seg arbeid settes høyt. Samtidig har denne friheten en bakside: sosial dumping, urettferdige arbeidsforhold og tidvis begrensede rettigheter til velferdstjenester. 

Medvirkende:

 • Mateus Schweyher, PHD- student, VID vitenskapelige høgskole
 • Kristin Velure Strøm, avdelingsleder, seniorrådgiver migrasjon og integrering, Caritas

Samtalen ledes av Annette Rose-Leis Peters, professor, VID vitenskapelige høgskole

Samtalen vil være på engelsk. Kommentarer og spørsmål kan være på engelsk og på norsk.

Tirsdag 3.august – Å brenne for barnas beste

Hva er rettferdighet for barn? Et enkelt svar er kanskje å ha like muligheter til trivsel, utvik­ling og utfoldelse – ut fra sine egne forutsetninger. Forskning viser at barn som etter et sam­livsbrudd utsettes for stadig eksponering av foreldrenes konflikter, ofte mister denne muligheten. Mens foreldre er fratatt omsorgen for sine barn forteller om et sterkt stigma, skam, manglende informasjon og uverdig behandling.

Medvirkende:

 • Eli Bjøru, psykolog, familievernkontor i Trondheim, Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)
 • Merethe Løland, leder, Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF)

Samtalen ledes av Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet

* Merk: endringer i program kan tilkomme

Illustrasjonsbilde: Pål A. Berg

Rettferd i samfunn og kirke

I samarbeid med Opplysningsvesenets fond inviterer vi til et todelt seminar i anledning fondets 200 års jubileum. Første del arrangeres i Herresalen, mens andre del inngår i Vestfrontmøtet i Borggården.

Det er gratis å delta på seminaret men det krever påmelding.
Meld deg på her.

Sted: Herresalen
Dato: 30. juli
Tidsrom: kl. 10:00-12:00

Hans Nielsen Hauge – mannen som vekket Norge

Journalist og forfatter Dag Kullerud forteller om lekpredikant og grunnlegger av Haugbevegelsen, Hans Nielsen Hauge. Hauge er kjent som den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen på 1500-tallet.

Kall, kvinner og rettferdighet.
Et historisk blikk på Haugebevegelsen

Vi kjenner til flere kvinnelige forkynnere i Haugebevegelsen, blant annet Sara Oust, Randi Andersdatter Solem, Pernille Christensdatter Vold og Marthe Olsdatter Gabestad. Professor Aud Valborg Tønnesen, dekanus Teologisk fakultet ved UiO setter fokus på kvinnenes rolle i bevegelsen.

Ånd og liv – eit spørsmål om rettferd

Biskop Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, forteller om arven etter Hauge, og tolkingen av spørsmålet om rettferd i lys av dagens utfordringer.

Sted: Borggården
Dato: 30. juli

Tidsrom: kl. 13:00-14:00

Vestfrontmøtet: «Hva er rettferdighet?»

Vår oppfatning av ordet rettferdighet – tema for Olavsfest 2021 – legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn. Fra skattepolitikk og bistandspolitikk, til ulikhet og pandemihåndtering. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig.

Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» møtes Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?

Medvirkende:

 • Erna Solberg, statsminister
 • Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet

Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge. 

Adolph Tidemand, Haugianerne (1848)
Foto: Nasjonalmuseet/Lathion, Jacques

Peacepainting, Taijiquan og Kizomba

Opplev dans fra hele verden i Tordenskioldsparken. Lån en levende bok på Peter Egges plass. Lytt til Balkongkonsert på Sommerstua. Sett farge på dine drømmer på Julius Paltiels plass. Eller ta det helt Babychill i Kongsgården.

Disse aktivitetene og flere er gjort mulig av Kulturenheten, Trondheim kommune, som hver dag jobber for å løfte mangfoldet av aktører i byen – frivillige organisasjoner, kulturaktører, utøvere og prosjekter.

Peacepainting

Sted: Julius Paltiels plass
Dato: 29. – 31. juli
Tidsrom: Kl. 12:00-15:00

Bli med på Peacepainting sammen med Caritas. Peacepainting er en skapende aktivitet der du med maling og pensel lærer å uttrykke dine tanker, følelser og drømmer. Caritas er en  humanitær hjelpeorganisasjon som ønsker å skape et bedre liv for våre innvandrere. Aktiviteten passer for skolebarn og ungdom.

For påmelding og mer informasjon, se www.caritastrondheim.no

Florentina Misimi & co 

Sted: Tordenskioldsparken
Dato: Torsdag 29.juli
Tidsrom: kl. 12:00 – 15:00 

Kizomba er opprinnelig en afrikansk dans fra Angola. Ordet kizomba kommer fra Kimbundo, som betyr fest. Florentina Misimi & co ønsker å vise ulike dansestiler, samt grunntrinnene slik at alle kan lære både kizomba, kiz fusion og dominikansk bachata og flere andre danser.  

Taijiquan (Tai Chi)

Sted: Tordenskioldsparken
Dato: Fredag 30.juli
Tidsrom: klokka 12:00 – 15:00

Taijiquan er en tradisjonell kinesisk kampkunst, som i hovedsak praktiseres for helsens skyld. Gjennom myke, flytende bevegelser gjenopprettes kroppens balanse og harmoni. På årets Olavsfest skal Trondheim Taiji Senter utføre denne vakre, sofistikerte treningsformen. Vi garanterer flyt og avslappet stemning. Hjertelig velkommen til Tordenskiolds parken. 

Dans med Språk- og kulturfestivalen 

Sted: Tordenskioldsparken
Dato: Lørdag 31.juli
Tidsrom: klokka 12:00 – 15:00

Språk- og kulturfestivalen ønsker å vise frem dansestiler gjennom å presentere dansegrupper som har kommet til Trondheim fra ulike kanter av verden. Alle er velkommen til å oppleve en liten reise i verden gjennom musikk og dans. 

Kunst og lek for de minste i Kongsgården

Sted: Kongsgården
Dato: 28.juli- 3. august
Tid: 11:00-15:00 

ReMida og Lydhør ønsker velkommen til lek, moro, kunstneriske verksted og aktiviteter i Kongsgården barnehage! Vi holder åpent hver dag under Olavsfest.

Følg med på deres nettside for mer informasjon her.

Levende Bibliotek

Sted: Peter Egges plass 
Dato: 30. juli-31. juli
Tidsrom: Kl.  12.00-15.00

Velkommen til det levende biblioteket!

“Bøkene” du kan låne her er 10 ulike mennesker med 10 unike historier. Du registrerer deg som lånetaker, blir ledet fram til «boka» og får 20 eksklusive minutter der hen forteller deg om ulike kapitler fra sitt liv, hvordan de har opplevd sitt livs reise, sin utvikling, samfunnet og verden rundt seg. Dette er en unik mulighet, en unik setting og en fantastisk arena for menneskemøter, støttet av UNESCO.

Det levende biblioteket er et samarbeid med Hilmarfestivalen og Ely Navarro. 

Sommer i bakgården

Sted: Sommerstua Treffsted, Erling skakkes gate 30
Dato:  torsdag 29. juli, mandag 2. august og tirsdag 3. august
Tidsrom: 11:00- 15:00

Kom og besøk oss i vår blomstrende bakgård under Olavsfest, vi drar igang balkongband, bakgårdsaktiviteter og bålpanneprat. Vi vet at aktivitet fremmer psykisk helse og hos oss jobber vi for dette hver dag! Sommerstua er et kommunalt lavterskeltilbud som vil bidra til fellesskap og vekst for den enkelte. 

Akustisk balkongkonsert med Mental Band

Sted: Sommerstua Treffsted, Erling skakkes gate 30
Dato: Mandag 2. august
Tidsrom: 11:00 – 15:00

Mental Band har noe på hjertet – dette skaper gripende musikk! Bandet gav ut deres femte album “Mysterium” i 2019. Denne dagen spiller bandet låter fra “Mysterium” og albumene “Inner glow” (2011), “Mentalia” (2012), “Fundamental” (2014) og “Et uendelig hav” (2017).

De gleder seg til å spille balkongkonsert under Olavsfest, kanskje kommer det noen nye låter også! 

Medvirkende:

Jørgen Kolderup – vokal/gitar
Lars Erik Crozier – gitar
Lars Ivar Hukkelås – fele
Jarl Ivar Andresen – kor/tangenter
Dag Erland Kittilsen – trommer

Les mer om bandet på deres nettside her, musikken deres finner du også på Spotify, iTunes og Tidal.

Byvandringer 2021

Fortidsminneforeningen gjør med sine vandringer et dypdykk inn i middelalderens Trondheim, til tiden da pilegrimer fra nord og sør strømmet til byen for å ære Olav den hellige.

I de siste årene har utgravinger i Midtbyen gjort funn som gjør at byens historie må skrives om. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men foreningens dyktige guider levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap.

Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige.

Årets festivaltema “rettferdighet” belyses i vandringene Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim og En rettferdig konge? En vandring i middelalderkongen Sverres fotspor. Kom og bli med på vandring!

Oppmøtested for alle byvandringene er ved bønnekorset på Ytre Kongsgård (sør for Waisenhuset). Møt opp ti minutter før vandringen starter.

Pris: 200,- inkl. billettavgift.

Onsdag 28.juli

14:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim.
18:00: Skipakrok- gammel havn på ny plass. En vandring i middelalderbyen.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn- pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Torsdag 29.juli

14:00: En rettferdig konge? En vandring i middelalderkongen Sverres fotspor.
18:00: Maktens sentrum. Kongens og erkebiskopens område i middelalderens Nidaros.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn- pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Fredag 30.juli

14:00: Helter og skurker i Nidaros – en vandring blant kjente og ukjente navn i middelalderbyen.
18:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Lørdag 31.juli

14:00: Dragedrepere og hodeløse treller – en familievandring i middelalderens Trondheim.
18:00: En rettferdig konge? En vandring i middelalderkongen Sverres fotspor.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Søndag 1.august

14:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim.
18:00: Maktens sentrum. Kongens og erkebiskopens område i middelalderens Nidaros.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Mandag 2.august

14:00: Helter og skurker i Nidaros – en vandring blant kjente og ukjente navn i middelalderbyen.
18:00: Skipakrok – gammel havn på ny plass. En vandring i middelalderbyen.
20:00:
Vi drikker på vigslet grunn – pub til pubvandring på forsvunne hellige steder.

Tirsdag 3.august

14:00: Dragedrepere og hodeløse treller – en familevandring i middelalderens Trondheim
18:00: Bøddel og galgefugler – lov og rett i det gamle Trondheim

Byvandringene blir ledet av:

Øystein Ekroll er bygningsarkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og en av Norges fremste eksperter på steinbygninger fra norsk middelalder.

Terje Bratberg er byhistoriker og forfatter av blant annet Trondheim Byleksikon. Til daglig er Bratberg konservator ved Sverresborg folkemuseum.

Line Rogstad Wikan er kunsthistoriker og lektor. Hun er levende opptatt av formidling og til daglig lektor ved Birralee International School Trondheim

Aslak Draveng Røkke skriver mastergrad i historie og driver med byguiding ved siden av.

Fortidsminneforeningen er verdens eldste frivillige organisasjon innen kulturminnevern. Siden 1844 har vi jobbet for bevaring og formidling av vår kulturarv.  Den trønderske avdeling (DTA) er den eldste av foreningens avdelinger, stiftet i 1849. DTA er en svært aktiv avdeling og har et bredt tilbud til våre medlemmer, med foredrag, ekskursjoner, vandringer, debattmøter og ulike kurs i praktisk bygningsvern. Som medlem blir du medeier i foreningen har 42 unike eiendommer i Norge, hvorav 11 ligger i Trøndelag, blant annet Reinskloster og Steinvikholm slott, og du hjelper oss i vårt arbeid for å ta vare på kulturarven. Du melder deg enkelt inn her.

Følg dem på Facebook

Informasjon om frivillig 2021

Olavsfest arrangeres på en annen måte også i 2021. På grunn av fortsatt usikkerhet rundt smitteverntiltakene og smitterisiko, kan vi dessverre ikke åpne for å rekruttere frivillige.

Konsertene i Borggården er avlyst, men Olavsfest 2021 byr likevel på en fysisk festival, spredt på flere og nye arenaer i Trondheim sentrum. Det blir konserter, samtaleprogram, Vestfrontmøtet, familieprogram og utstillinger. 

Olavsfest 2021 åpner med gratis frokost på Lian og pilegrimsvandring mot Nidarosdomen, med ulike arrangement under­veis. Alle er velkomne til å delta på vandringen eller møte opp på Vestfront­plassen kl. 13, når statsminister Erna Solberg holder åpningstalen, før artisten Moddi, som på det tidspunktet har vand­ret i 37 dager fra Oslo til Nidaros, urfremfører en rykende fersk salme om årets tema, Rettferdighet.

Vi håper tidligere frivillige likevel vil engasjere seg i årets festival som publikum.

Mvh

Petter Myhr,

Direktør 

Olavsfest 2021

En sang om rettferdighet

Rasmus og verdens beste band slår seg sammen med 9 grader nord og Nidarosdomens jentekor når de tolker barns tanker om rettferdighet.

-Det er blitt en litt sånn gammeldags kampsang, men det er et spørsmål det er viktig å stille på den naive måten, sier Rasmus Rohde.

Han forteller om sangen «E det rettferdig», som er spilt inn på oppdrag fra Olavsfest og som vil framføres på åpningsdagen 28. juli på Sverresborg, og under konserten på Byscenen torsdag 29. juli.

Lytt her

Teksten har røtter tilbake til 2014, da Rasmus samlet inn lapper fra SFO-barn i Trondheim der de hadde skrevet ned sine tanker om rettferdighet. Olavsfest har et lignende prosjekt i år, da SFO-elevene skal lage plakater om rettferdighet og gå i et rettferdighets-tog under festivalen.

Da han fikk spørsmål om å forme sangen på nytt, fikk han lyst til å gi den et helt annet uttrykk. Han hadde spilt på samme festival som det unge bandet 9 grader nord, og elsket det han hørte. Bandet beskriver selv musikken sin som etnisk og progressiv.

 -Et utrolig kult band, når vi hørte dem skjønte vi at vi ikke er “verdens beste band” lenger, ler Rasmus.

I tillegg bidrar også fantastiske Nidarosdomens jentekor under ledelse av dirigent Anita Brevik.

HØYDEPUNKTER FRA FAMILIEPROGRAMMET UNDER OLAVSFEST 2021:

RASMUS OG VERDENS BESTE BAND

9 GRADER NORD

Byscenen, torsdag 29. Juli

Billetter

FLYING SEAGULLS

De har reist verden rundt på jakt etter latteren til barn som har det vanskelig. Under Olavfest kan du oppleve The Flying Seagulls hver dag i Rådhusparken.

Når stjørdalingen Bendik Sjømæling Nordgaard og hans kolleger i The Flying Seagulls går på jobb har de ett mål: Å få barn til å le. Eller som de sier det selv – Vi er bare ute etter latteren din.

For den som har det vanskelig sitter latteren kanskje lengre inne – men den er desto viktigere å lokke fram. Dette er hovedtanken bak The Flying Seagulls, som har spesialisert seg på å klovne på steder der latteren har vanskelige livsvilkår. De har reist verden rundt for å opptre på barnehjem og i flyktningleirer – blant annet i Moria-leiren, i Romania, India og Ghana. Det siste året rundt omkring i Norge, for selv her har pandemien gjort at mange barn kan trenge en ekstra oppmuntring.

Til Olavsfest kommer de med bussen Blåmåka, som parkeres i Rådhusparken og blir utgangspunktet for daglige gratisforestillinger for hele familien. Energi, positivitet, glede og involvering er stikkord – utover det kan det meste skje!

Flying Seagulls

Rådshusparken, 28. juli-3. august

Gratis

NRK SUPERBUSSEN

Opplev Superbussens 30 minutter lange sceneshow der de kjente programlederne danser, synger og leker sammen med barna.

Supernytt har siste lokalnytt fra skolen, barna får bli med i Sangfonikoret og vi skal selvsagt danse BlimE-dansen sammen. En skjerm på scenen binder forestillingen sammen, med videochallenges, hilsener og annet innhold fra Super-universet. Det blir konkurranser og quiz der taperne får Daidalos’ nådeløse straff, og kanskje dukker Fantorangen opp?

NRK Superbussen

Ytre Kongsgård, lørdag 31. juli og søndag 1. august

Gratis

Borggården 2021 er avlyst, men det blir festival!

Olavsfest har besluttet å avlyse konsertene i Borggården under Olavsfest 2021. Men det blir likevel en stor fysisk festival som åpnes av statsminister Erna Solberg på vestfrontplassen, den 28. juli.

Fortsatt usikkerhet rundt smitteverntiltakene til sommeren har gjort det nødvendig for Olavsfest å avlyse konsertene i Borggården.

Alle som har kjøpt billetter til Aurora / Iris, Manic Street Preachers / Ole Paus med Motorpsycho, Kari Bremnes og TSO med Bowie in Berlin, vil bli kontaktet om kort tid og få billettene sine refundert. Allsang i Borggården med Haddy Njie vil derimot bli flyttet til en annen arena, så der har billett­kjøpere mulighet til å beholde billettene de har kjøpt, om de ønsker det.

Selv uten Borggården, vil Olavsfest 2021 by på en fysisk festival som vil prege store deler av sentrum. Det blir mange flotte konserter, det blir gratis samtaleprogram gjennom hele dagen, alle dager, med Vestfront­møtet i spis­sen, det blir et rikt familieprogram og en rekke utstillinger på ulike arenaer i byen.

Olavsfest 2021 åpner med gratis frokost på Lian og pilegrimsvandring mot Nidarosdomen, med ulike arrangement under­veis. Alle er velkomne til å delta på vandringen eller bare møte opp på vestfront­plassen kl. 13, når statsminister Erna Solberg holder åpningstalen, før artisten Moddi, som på det tidspunktet har vand­ret i 37 dager fra Oslo til Nidaros, urfremfører en rykende fersk salme om årets tema, Rettferdighet.

For spørsmål, kontakt oss på info@olavsfest.no

Vestfrontmøtet 2021

– Hva er rettferdighet, spør Olavsfest. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes for å svare under ett av årets Vestfrontmøter.  

Vår oppfatning av ordet rettferdighet – tema for Olavsfest 2021 – legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn. Fra skattepolitikk og bistandspolitikk, til ulikhet og pandemihåndtering. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig. 

På Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» fredag 30. juli møtes Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?

Miljø, populisme og gapestokk

Møtet er kun ett av seks Vestfrontmøter under Olavsfest 2021, og vi er stolte av å kunne presentere et interessant og bredt program med en rekke spennende deltakere.

Lørdag 31. juli kan du for eksempel høre blant andre Thomas SeltzerÅsa Linderborg og Mimir Kristjánssondiskutere den nye populismebølgen i verdenspolitikken. ModdiCarsten Jensen og Sara Parkman samtaler om miljø og bærekraft i møtet «Er verden på vippepunktet?» søndag 1. august, mens Trine Skei Grande og Vigdis Hjorth er blant deltakerne som diskuterer konformitet og fordømmelse i sosiale medier i møtet «Den nye gapestokken» mandag 2. august. 

Den kvinnelige imamen Sayran Ates og oslo-biskop Kari Veiteberg er dessuten blant deltakerne når vi stiller spørsmålet «Er Gud rettferdig?» torsdag 29. juli. 

Hjertet i Olavsfest

Vestfrontmøtet er blitt selve hjertet i Olavsfest. Hver dag, seks dager på rad, fra og med olsok 29. juli, til og med 3. august, samles mennesker i Borggården for å reflektere over spørsmål som angår alle mennesker. Stadig flere sier at det Aren­dalsuka er blitt for politikken, er Vestfrontmøtet blitt for refleksjonen rundt viktige verdi­spørs­mål i vår tid.

NRK P2 sender alle møtene direkte og i opptak. Under festivalen i 2020 fulgte 250 000 lyttere overføringene fra Vestfrontmøtene.

Program 2021:

TORSDAG 29. JULI KL. 13:00 – VESTFRONTMØTET: «ER GUD RETTFERDIG?”

I Den norske kirkes «grunnlov», Den augsburgske bekjennelse, står det at alle mennesker som ikke tror på Gud skal dømmes til «å pines uten ende». Er det rettferdig at noen mennesker skal pines i all evighet? I Bibelen finner vi en rekke skriftsteder der Gud står aktivt bak handlinger som kan karakteriseres som krigs­forbrytelser og etnisk rensning, mens vi i Koranen kan lese «når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!»

På olsokdagen, den 29. juli, spør vi: «Er Gud rettferdig?»

Medvirkende:

 • Seyran Ates, jurist, feminist og kvinnelig imam fra Ibn Rushd-Goethe Moschee i Berlin.
 • Petter Skippervold, teolog, forfatter og adm. dir. for Mindshare Norge.
 • Jostein Odland, styremedlem i Holistisk forbund.
 • Kari Veiteberg, biskop i Oslo.

FREDAG 30. JULI KL. 13:00 – VESTFRONTMØTET: «HVA ER RETTFERDIGHET?»

Vår oppfatning av ordet rettferdighet – tema for Olavsfest 2021 – legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn. Fra skattepolitikk og bistandspolitikk, til ulikhet og pandemihåndtering. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig.

På Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» fredag 30. juli møtes Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?

Medvirkende:

 • Erna Solberg, statsminister
 • Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet

Denne samtalen er et samarbeid mellom Olavsfest og Opplysningsvesenets fond.

LØR. 31. JULI KL. 13:00 – VESTFRONTMØTET: «KAN POPULISMEN REDDE DEMOKRATIET?»

Populismen er på full frammarsj som politisk kraft over hele verden. Selv liberale demokratier har en tendens til å utvikle hierarki og fåmannsvelde, som kan føre til stadig større avstand mellom «elitene» og «grasrota». Populisme kan defineres som politiske bevegelser som springer ut fra og løfter fram vanlige folks problemer og bekymringer. Den kritiserer elitedanning og storkapitalens makt, og kan få uttrykk både som venstre- og høyrepopulisme. Er populismen en destruktiv kraft eller er det populismen som vil redde et demokrati i krise?

Medvirkende:

 • Thomas Seltzer, programleder, musiker og selverklært populist
 • Åsa Linderborg, historiker, journalist og forfatter, blant annet av boken «Det populistiske manifest»
 • Mimir Kristjansson, journalist, forfatter og politiker for partiet Rødt.

SØNDAG 1. AUGUST KL. 13:00 – VESTFRONTMØTET: «ER VERDEN PÅ VIPPEPUNKTET?»

«Av 7348 registrerte katastrofehendelser mellom år 2000 og 2019 var 6681 klimarelaterte hen­del­ser. Katastrofene har siden 2000 krevd 1,23 millioner menneskeliv og rammet 4,2 milliarder mennesker. FN betegner at det økonomiske tapet etter ødeleggelsene er på rundt 1 640 milliarder dollar», sier leder for FNs kontor for kriserisikoreduksjon, Mami Mizutori.

Til tross for at vitenskapen og bevisene viser at vi er i ferd med å gjøre vårt eneste hjem til et ubeboelig sted for millioner av mennesker, fortsetter vi å så frøene til vår egen ødeleggelse. Når vi ikke kan vokse oss ut av krisen og det ikke finnes raske og enkle løsninger – hva gjør vi?

Medvirkende:

 • Moddi, artist med master i utvikling og bærekraft
 • Sara Parkman, artist
 • Carsten Jensen, forfatter

MANDAG 2. AUGUST KL. 13:00 – VESTFRONTMØTET: «DEN NYE GAPESTOKKEN»

I gamle dager kunne kriminelle bli dømt til å stå med klave rundt halsen på kirkebakken. Gape­stokken skulle påføre den skyldige skam. I vår tid har vi sosiale medier som kan fungere på samme måte. Enkelt­personer kan både hylles og fordømmes på det sterkeste, uten dom. Men også de redaksjonsstyrte mediene kan fungere på samme måte. Når alle mener det samme, hvem våger da å ta parti for den som anklages? Hvem våger stå opp mot konformismen, når vinden blåser i en og samme retning?

Medvirkende:

 • Åsa Linderborg, historiker, forfatter og tidligere kulturredaktør i Aftonbladet
 • Eirik Mosveen, tidligere journalist i VG, nå redaktør for Avisa Oslo
 • Trine Skei Grande, tidligere leder for partiet Venstre
 • Vigdis Hjorth, forfatter

TIRSDAG 3. AUGUST KL. 13:00 – VESTFRONTMØTET: «ER EN ANNEN VERDEN MULIG?»

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima­endringene innen 2030. Verden skal altså bli en helt annen og mye bedre i løpet av 10 år. Men er en annen verden mulig? Og på hvilken måte kan vi bidra?

Medvirkende:

 • Karin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten grenser.
 • Bendik Nordgaard, leder for Flying Seagulls
 • Rania Jalal al-Nahi, ønsker å bli første norske kvinnelige muslimske leder.
 • Erik Hillestad, daglig leder for Kirkelig Kulturverksted
 • Birgit Liodden – gründer/daglig leder for The Ocean Opportunity Lab (TOOL)

Møteleder : Håkon Haugsbø

 * Merk: endringer i program kan tilkomme

YUSUF/CAT STEVENS avlyser

Det er med tungt hjerte vi i Olavsfest dessverre er nødt til å avlyse sommerens planlagte konsert med YUSUF/CAT STEVENS i Borggården.

Konserten skulle opprinnelig holdes sommeren 2020. I noen måneder har vi jobbet med å få den flyttet til 2021, men på grunn av Covid-pandemien blir det ikke mulig for Yusuf/Cat Stevens å legge ut på en stor turné til sommeren. 

Dette skulle være legendens første konsert i Norge, og en begivenhet vi har jobbet lenge for å realisere og som vi gledet oss ekstra mye til.

Men vi har ikke gitt opp håpet om å få Yusuf/Cat Stevens til Trondheim en gang i fremtiden.

 • Alle billettkjøpere blir kontaktet per epost, og pengene blir refundert automatisk.

Samtidig er det viktig å understreke at det blir festival til sommeren! Noen konserter er allerede sluppet og snart kommer vi med flere nyheter om programmet for Olavsfest 2021.

Slik blir Olavsmarkedet 2021

Nå kan både organisasjoner og utstillere søke om plass på sommerens Olavsmarked!

Søknadsskjema for utstillere og organisasjoner – Den ordinære søknadsfristen er ute, men vi har fortsatt ledig kapasitet til organisasjoner. Søknader behandles fortløpende.

Olavsmarkedet arrangeres i området rundt Nidarosdomen 28.07.–03.08.2021.

Bredt utvalg kvalitetsprodukter

I århundrer har pilegrimer kommet til Trondheim/Nidaros. Omkring pilegrimsmålet, katedralen, har de kunnet besøke salgsboder og kjøpe håndverksvarer av høy kvalitet. Olavsfest tar vare på denne tradisjonen og skal under festivalen fylle området med markedsboder og telt, kultur og aktiviteter.

Olavsmarkedet ønsker å vise fram et bredt utvalg kvalitetsprodukter. Der vi tidligere har hatt et krav om tilknytning til middelalderen, har vi fra 2019 åpnet for et større spekter av produkter. Utvelgelsen av utstillere vil basere seg på kriteriene kvalitet, bærekraft, håndverk og innovasjon.

Nytt i 2021: Organisasjoner er velkomne!

Vi inviterer også organisasjoner til å flytte inn i våre telt og boder. Her ønsker vi at publikum skal kunne slå av en prat, og vi oppfordrer også organisasjonene til å bidra med aktiviteter som skaper liv i landsbyen.

Vi ønsker at både utstillere og organisasjoner gjør seg noen tanker om hvordan de kan passe inn i festivalens tema, rettferdighet.

Åpningstider

Alle organisasjoner og utstillere forplikter seg til følgende åpningstider (med forbehold om endringer):

28.07 – 02.08: 10.00–18.00

03.08: 10.00–16.00

Opprigg: 27.07 kl. 14.00–20.00

Nedrigg: 03.08 kl. 16.00–18.00

Alle telt og boder har tilgang til strøm (1 x 16A 230V) inkludert i leieprisen.

På grunn av smittevern er det i år ikke anledning til å dele bod eller telt med en annen aktør.

Markedsbod

Boden er ca 2×3 meter, med dør på den ene kortveggen og brede salgsdisker på de tre andre sidene. Den kan lukkes helt ved stenging – ta med egen hengelås til døra.

Telt

Topptelt på 3×3 meter som dere innreder etter eget ønske. Vi har enkle møbler til utleie, eller dere kan ta med egne. Vi tillater ikke medbrakte telt.

Priser

Priser i NOK ekskl. mva.:

Markedsbod: 13.000,–

Telt: 8.000,–

I tillegg kommer påmeldingsgebyr på 2.000,–

Betalingsfrist påmeldingsgebyr: 1. mai 2021

Betalingsfrist bod- og teltleie: 1. juli 2021

Påmeldingsgebyret refunderes ikke dersom utstiller/organisasjon trekker seg etter at dette er betalt.

Dersom Olavsmarkedet blir avlyst på grunn av Covid-19, refunderes både leie og påmeldingsgebyr.

Kontaktinformasjon

Epost: olavsmarked@olavsfest.no

Prosjektleder: Sølvi Rotås Stokkeland

solvi.stokkeland@olavsfest.no // (+47) 975 26 532

Produsent: Ola Rønning

ola.ronning@olavsfest.no // (+47) 977 29 343

Tro mot 2030

Over en periode på ti år vil Olavsfest dokumentere og formidle det ulike mennesker tror på – fra 2020 fram til nasjonaljubileet i 2030. Her ser du de første filmene!

Det er lite som forandrer seg så mye som det vi tror på. Ikke bare fra generasjon til generasjon, men også gjennom et menneskes livsløp.

Av og til skjer endringene dramatisk, men veldig ofte gradvis, nesten umerkelig. Det kan være vanskelig å huske hva vi selv trodde på tilbake i tid.

Tanker gjennom ti år

Derfor har vi i Olavsfest bestemt oss for å dokumentere og formidle det ulike mennesker tror på over en periode på ti år – fra 2020 og fram til Nasjonaljubileet i 2030 – Norge i 1000 år.

I romjula la vi ut daglige smakebiter i sosiale medier på hva du kan forvente deg. Hver dag publiserte vi en liten film der ulike mennesker snakker om et bestemt tema.

Mangfold

Mangfoldet av mennesker som deler generøst av sine tanker i denne omgang er Kristoffer Lo, Azra Halilovic, Shemsa Eve Rousso, Torgeir Anda, Sara Shafighi, Bea Levine-Humm, Kenneth Enæs-Hanssen, April Maja Almaas, Ove Gundersen, Christina Ludvigsen, Randi Hoff Braaten-Jakobsen, Eskild Risnes, Ganges Nordal, Alex Ramstad Døsvik, Kerim Kara og Einar Ljønes. Tusen takk alle sammen!

Spørsmålene vi stilte var følgende:

 1. Fantes det noen form for religiøsitet i din familie da du vokste opp?

2. Har du erfart noe i livet ditt som du tenker på som uforklarlig?

3. Hva er det som gir din tilværelse mening?

4. Har du et ritual for å finne fred og ro?

5. Hva tror du skjer når du dør?

6. Hvilket forhold har du til begrepet ÆRE, som var tema for Olavsfest 2020?

Se alle filmene på Olavsfest.no/media

Godt nytt år fra oss i Olavsfest! 🥂

Slik blir Olavsfest 2021!

Festivaler handler om det menneskelige møtet. I 2021 skal Olavsfest igjen kunne oppleves fysisk, når vi tar i bruk store deler av Trondheim på en ny og spennende måte.

Olavsfest 2020 hadde suksess med streaming og sendinger på tv og radio – og nådde over én million mennesker til sammen.

Men festivaler dreier seg om det menneskelige møtet, og det er ingen ting vi ønsker oss mer enn å få folk tilbake. I 2021 skal vi finne rom for levende møter mellom folk – i en trygg, men omfattende festival.

Les om planene i denne saken fra Adresseavisen

Skjulte perler i byrommet

Etter å ha studert kartet over Midtbyen og gått mange rekognoseringsturer, har vi fått mange aha-opplevelser og funnet fram til en rekke steder som til sommeren vil huse arrangement og opplevelser i tilknytning til Olavsfest.

Steder som er godt kjent for trondhjemmere flest fra før, men også flere mer skjulte perler i byrommet. Noen arrangementer blir våre alene, men vi er også åpne for arrangement i regi av andre som har relevans for Olavsfest og vårt festivaltema rettferdighet.

Opplev alle konsertene fra Olavsfest 2020 gratis her

Alle stedene danner til sammen et langt belte langs den sørlige og østlige delen av Midtbyen. En akse fra Ilen kirke i vest, via midtpunktet Nidarosdomen og Vestfrontplassen, til parken bak Rådhuset, ned til biblioteket, Peter Egges plass og Klemenskirken og Metodistkirken i øst.

Våre faste konsertarenaer Nidarosdomen, Vår Frue kirke og Byscenen blir med også i 2021, men scenene blir flere og spredd utover en større del av byen. Slik håper vi at flest mulig av byens befolkning og tilreisende får smake sin bit av festivalen, og at sommerbyen vil myldre av liv igjen.

Tar smittevern på alvor

Når det gjelder Borggårdskonsertene som ble flyttet fra 2020 til 2021, jobber vi med utgangspunkt i at konsertene går som planlagt. Men vi vil følge myndighetenes gjeldende retningslinjer for smittevern. Det betyr at vi også jobber med alternative løsninger for å kunne tilby storkonserter i tillegg til mylderet av mindre arrangement.

Olavsfest tar smittevern på alvor. Planen for 2021 tar høyde for at det fortsatt er restriksjoner, men vi har gjort arrangementene skalerbare slik at vi kan tilpasse oss den gjeldende koronasituasjonen.

Selv om det er lenge igjen og lite er satt i stein – her er bare noen av stedene som er aktuelle for arrangement til sommeren:

Metodistkirka
Klemenskirka
Digs
Peter Egges Plass
Biblioteket/Litteraturhuset
Kunsthall Trondheim
Sparebanken SMN
Tordenskioldsparken
Vår Frue kirke
Parkgården (St. Jørgensveita)
Rådhusparken
Thomas Angells Stiftelser
Nidarosdomen (hele området inkludert parken og Vestfrontplassen)
Waisenhuset/Kirkehagen
Trondheim kunstmuseum
Prinsen kino
Døvemuseet
NDR
Vitenskapsmuseet
Suhm-huset
Tukthuset
Justismuseet
Ilen kirke

Vi gleder oss til å møte dere igjen.

Velkommen til byen, velkommen til festival!

Kristoffer Lo fra Nidarosdomen

Årets adventsgave fra Olavsfest!

På denne første søndag i advent ønsker vi å gi vårt publikum en spesiell gave:

En rykende fersk improvisasjon fra mektige Nidarosdomen – framført av en av Trondheims aller mest kreative, aktive og spennende musikere, Kristoffer Lo.

Se Kristoffer Lo i Nidarosdomen her (her kan du også se alle konserter fra sommerens Olavsfest).

Kristoffer Lo er frilansmusiker utdannet fra jazzlinja ved NTNU. Han har vært turnerende musiker, men jobber nå i hovedsak som komponist for film og tv. Han bidrar som produsent og låtskriver, og samarbeider jevnlig med musikere som Ola Kvernberg, Fay Wildhagen og Motorpsycho.

Vi gratulerer NDR, Nidarosdomen og hele byen med det flotte, nye lyset i Nidarosdomen, som tas i bruk for første gang under dagens høymesse! Dette gir nye og unike muligheter til å skape magisk stemning og atmosfære i nasjonalhelligdommen, også for oss i Olavsfest

 Les mer om lyssettingen her (for Adressa-abonnenter)

Tusen takk til Kristoffer Lo, som Olavsfest kommer til å samarbeide mer med – både på kort og lang sikt.

🎄 Vi ønsker alle en fredelig førjulstid – ta vare på hverandre! 🎄

Gir en stemme til flyktningene

Se den sterke konserten «Every Child is a Prophet» med Marthe Valle fra Nidarosdomen – på nett nå!

Vi går straks inn i desember, julekonsertenes høytid. Mange av disse framhever kos, lys og varme. Vi mener førjulstiden i tillegg er en utmerket anledning til å løfte blikket og se at ikke alle mennesker har de samme mulighetene som oss til å skape et godt liv og oppleve høytider med våre nærmeste.

Nå kan du nemlig oppleve en av våre flotte konserter fra i sommer, «Every Child is a Prophet», på nett. Marthe Valle har med seg et eminent band med syriske og norske musikere, og gjennom nyskrevet musikk forsøker de å gi en stemme til flyktninger som er fratatt all sin frihet og verdighet.

Se hele konserten gratis på olavsfest.no/media

«En verdikamp»

Marthe Valle har en lang karriere som artist, men har også markert seg sterkt som solidaritetsarbeider og aktivist, spesielt på vegne av flyktninger – og med et spesielt engasjement for situasjonen til barna i Moria-leiren på Lesvos.

– Når du står i en kamp med alt du har, er musikken viktigere enn noensinne. Det foregår en verdikamp, en krig om hvilke verdier vi skal stå for både i Norge og resten av verden. Sterke ord, kanskje, men det er sånn det oppleves. I alt dette er kunsten det som skal bryte gjennom nummenheten mange av oss føler på. I lange perioder makter jeg ikke å lese nyheter, det blir for mye. Men alltid er det kunsten og musikken som bryter gjennom. Som lar meg finne tilbake til kraften, forklarte Valle til Olavsfest før konserten.

Les intervju med Marthe Valle her!

Medvirkende:

Marthe Valle
Haneen Ayoub
Hussain Hajj
Knut Reiersrud
Manar Alhashemi
Gjermund Silset

Foto/film fra Moria: Knut Bry

Produsent: Erik Hillestad

Alle konsertene på nett

Med «Every Child is a Prophet» ligger nå hele sommerens konsertserie ute på nett på Olavsfest.no/media. Her kan du oppleve Kari Bremnes, Ole Paus & Motorpsycho, Allsang fra Domen, «A World of Daughters» med Trondheim Voices, Tord Gustavsen og Barokkanerne. I tillegg kan du se alle sommerens Vestfrontmøter.

God jul fra oss i Olavsfest!  🎄

Olavsfest gir ut vinylplate

Vi gir ut Stefan Sundström live på vinylsingel. Årets julegave?

Den svenske artisten Stefan Sundström satte preg på årets Olavsfest, både som deltaker på Vestfrontmøte og som solist under populære «Allsang fra Domen» (se konserten her).


Fra fredag 20. november blir det mulig å kjøpe en sjutommers vinylsingel med Sundströms to låter fra konserten – hans egen klassiker «Alla ska i jorden» samt en annerledes versjon av den eviggrønne trondhjemsvisa «Nidelven».

Utgivelsen, den første i Olavsfests historie, skjer i samarbeid med et av våre yndlingsplateselskap, lokale Crispin Glover Records. Det forseggjorte omslaget er designet av Håvard Winther Gjelseth og Martin Brinks.

Du kan kjøpe utgivelsen på Crispin Glover Record Shop i Olavskvartalet.

Om utgivelsen:

Stefan Sundström – Live Olavsfest 2020

Side A: «Alla ska i jorden»
Side B: «Nidelven»

Band:
Skjalg M. Raaen – gitar
Åsmund Flaten – flygel
Vegard Lien Bjerkan – orgel
Øyvind Smidt – fiolin og gitar
Jon Krogstad – bass
Stian Lundberg – trommer


Kammerkoret Aurum, med dirigent Eva Holm Foosnæs.

A-lyd: Hans Olav Strand
B-lyd: Marius Tande
Linjetekniker: Jørn Olav Kristmoen
Mastring: Morten Stendahl
Foto: Ole Martin Wold
Design: Håvard Winther Gjelseth & Martin Brinks

Syng med på «Allsang fra Domen»

Hele konserten ligger nå på nett.

Mange har ønsker seg en reprise av denne konserten, og nå kan du endelig se den igjen.

Allsangen fra Borggården har vært en lang tradisjon under Olavsfest. I sommer flyttet konserten inn i Nidarosdomen, og allsangen står du og dine kjære for selv – i din egen stue!

En sterk sangsolistrekke med Haddy Njie, Børge Pedersen, Stefan Sundström, Marthe Valle og Samantha Gurah synger kjente og kjære sanger som «Jørgen Hattemaker», «Deg være ære», «Nidelven», «Oh Happy Day», «Hold mitt hjerte», «Sommerfuggel i vinterland», «O store Gud» – og noen overraskelser – godt hjulpet av Kammerkoret Aurum og et eminent band ledet av gitarist Skjalg Raaen.

Se konserten her

Olavsfest gir også ut Stefan Sundströms to låter fra konserten, «Alla ska i jorden» og «Nidelven» som vinylsingel. Les mer om den her!

Hele konsertserien på nett

Over 100 000 fikk med seg de sju konsertene vi da vi streamet direkte fra Nidarosdomen i sommer. Men kanskje gikk du glipp av noen konserter – eller vil oppleve dem på nytt?  

I løpet av høsten legges de siste konsertene fra årets konsertserie ut på nett – slik at du kan oppleve dem gratis, når og hvor du vil.
Alle tilgjengelige konserter legges ut på Olavsfest.no/media – der finner du også opptak av sommerens Vestfrontmøter og annet interessant videoinnhold fra Olavsfest.

Forrige uke la vi ut avslutningskonserten «A World of Daughters», en spennende og gripende konsert med Trondheim Voices, Trondheimsolistene, Jon Balke og Asle Karstad.
Fredag 27. november publiserer vi den siste av de sju konsertene – «Every Child is a Prophet» med Marthe Valle. Her samarbeider artisten og aktivisten med et knippe virtuose musikere fra Norge og Syria, i en konsert ment å gi en stemme til flyktninger som er fratatt all sin frihet og verdighet.

Fra før er følgende konserter tilgjengelige via NRKs nettspiller:


God fornøyelse!

«A World of Daughters» endelig på nett

Se den gripende konserten med Trondheim Voices, Trondheimsolistene, Jon Balke og Asle Karstad fra mektige Nidarosdomen.

Fra og med fredag 13. november kan du oppleve årets avslutningskonsert, som ble en mektig opplevelse.

Flere enn 100 000 fikk med seg de sju konsertene vi da vi streamet direkte fra Nidarosdomen i sommer. Men kanskje gikk du glipp av noen konserter – eller vil oppleve dem på nytt?  

I løpet av de neste tre ukene legger vi ut de siste konsertene slik at du kan se hele konsertserien på nett – gratis og når du vil!
Alle tilgjengelige konserter legges ut på Olavsfest.no/media – der finner du også opptak av sommerens Vestfrontmøter og annet videoinnhold fra Olavsfest.

Først ut er avslutningskonserten «A World of Daughters», en spennende og gripende konsert med Trondheim Voices, Trondheimsolistene, Jon Balke og Asle Karstad.

Kvinnens rolle som kreativ og bærende kraft gjennom historien danner grunnlaget når utøverne lydlegger ordene fra dikteren Yusef Komunyakaa.

Les mer om konserten her

Fredag 20. november legger vi ut «Allsang fra Domen» med blant andre Haddy Njie, Børge Pedersen og Stefan Sundström, mens «Every Child is a Prophet» med Marthe Valle blir tilgjengelig fredag 27. november.

Fra før er følgende konserter tilgjengelige via NRKs nettspiller:


God fornøyelse!

Rettferdighet er tema for 2021

EN ANNEN VERDEN ER MULIG

Vi lever i en urettferdig verden. Noen er fattige, noen er rike. Noen er svarte, noen er hvite. Noen er kvinner, noen er menn.

Praktisk talt alle mennesker – uansett nasjonalitet eller kulturbakgrunn – har det til felles at vi vil ha rettferdighet. Men vi er rykende uenige om hva det er som er rettferdig.

Noen mener det er rettferdig at små jenter blir kjønnslemlestet. Noen mener det er rettferdig at at barn som er født og oppvokst i Norge skal kastes ut herfra fordi foreldrene snakket usant om sitt opprinnelsesland.

Noen mener det er rettferdig at alle mennesker skal dømmes etter døden. At noen får oppleve evig salighet, mens andre skal pines i evighet.  

Ingen mener det er rettferdig at vi ødelegger kloden vår for alle framtidige generasjoner – likevel er det det vi er i ferd med å gjøre.

Vi lever i en urettferdig verden. Den rikeste prosenten eier mer enn dobbelt så mye som verdens øvrige 6,9 milliarder mennesker. Halvparten av verdens befolkning lever på 50 kroner dagen

Også i Norge har forskjellene økt kontinuerlig siden midten av åtti-tallet, uavhengig av hvilken regjering som har vært ansvarlig for politikken. En fersk rapport fra SSB viser at inntektsulikheten i Norge er mye større enn man tidli­g­ere hadde trodd.

Vi lever i en urettferdig verden, der fattige har mindre muligheter enn rike, der kvinner har mindre mulig­heter enn menn, der funksjonshemmede har mindre muligheter enn funksjonsfriske, der LHBTQI-personer har mindre muligheter enn heterofile, der melaninrike mennesker har mindre muligheter enn hvite.

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

En annen og mer rettferdig verden er mulig. Det vi trenger er en politisk vilje til å skape den.

Petter Myhr

Direktør for Olavsfest

Swans avlyst

Den planlagte konserten med Swans i Nidarosdomen i 2021 er dessverre avlyst.

Konserten med Swans i Nidarosdomen var opprinnelig planlagt for 2020 og deretter flyttet til 2021. Imidlertid har bandet nå besluttet å avlyse alle planlagte konserter og turneer i overskuelig fremtid:

«På grunn av pandemien og usikkerheten og helserisikoen den medfører, vil vi avlyse alle planlagte Swans-turneer og -konserter», skriver bandets leder Michael Gira i en kunngjøring på Facebook.

Vi forstår og respekterer bandets beslutning i en vanskelig tid. Olavsfest håper å kunne invitere Swans tilbake ved en senere anledning.

De som har kjøpt billett, vil få informasjon på epost fra oss angående refusjon.

***

SWANS er blitt kalt verdens beste liveband, og ledes av en av en mann som i snart 40 år har stått urokkelig ved sin kunstneriske visjon. Det finnes knapt musikere som har jobbet hardere, forsaket mer og inngått færre kompromisser i kunstens tjeneste enn Michael Gira.

Gjennom snart 40 år og 15 album har Gira og hans prosjekt Swans fortsatt å være pionerer i stadig bevegelse, alltid mot ny og upløyd mark. I store perioder så kommersielt dødfødt at sultegrensen aldri har vært langt unna, men de siste ti årene med noe som nærmer seg den anerkjennelsen de fortjener. Michael Gira er en av den eksperimentelle rockens virkelige stayere og visjonære.

DYPT ÅNDELIG MENNESKE

Til tross for at Michael Gira ikke bekjenner seg til noen bestemt religion, er han likevel et dypt åndelig menneske. Swans’ låter er proppfulle av religiøse bilder og allegorier, og – ikke minst – en nesten manisk søken etter eksistensiell mening, en åndelig dimensjon og en høyere tilstand.

Michael Gira har i intervju gitt uttrykk for at han ikke liker å snakke om seg selv. På direkte spørsmål om hva det er han liker å snakke om, svarer han: «Dødens nærvær og muligheten av at det finnes en gud».

Gira trekker ofte fram nødvendigheten av å nå et punkt der man mister seg selv. Nødvendigheten av å ta seg selv, bandet og publikum gjennom kaos – og inn til stormens øye, der tid og rom opphører.  

«When performing music and it completely takes over the players to become a life force of its own, I find that the ideal state for me to be.»
– Michael Gira

Sånn sett kan Swans betraktes som en slags musikalsk meditasjon, der musikere og publikum gjennom hypnotisk repetisjon og av og til rå kraft, trer over i en idealtilstand. Musikk som et middel til å nærme seg det åndelige.

How is it true, that we even exist?, spør Gira på Annaline fra bandets siste album. Et spørsmål musikken gjør sitt for å svare på eller bekrefte, om enn for et flyktig øyeblikk i et konsertlokale. Ikke minst er Gira selv et eksempel på en ubøyelig søken etter verdighet og ære på vegne av seg selv og sin kunst.

TURBULENT UNGDOMSTID

Kanskje ligger noe av forklaringen bak staheten og ubøyeligheten i en personlig bakgrunn langt utenom det vanlige.

Allerede som 12-åring i California brukte han narkotika i store mengder, som 14-åring ble han sendt til faren i Tyskland og satt til å jobbe på fabrikk for å holde seg unna trøbbel. Som 15-åring rømte han til en kibbutz i Israel, der han etter kort tid ble arrestert og satt i fengsel for salg av hasj. Det var likevel der, i fengselsbiblioteket, at han begynte å lese. En verden åpnet seg og et frø var sådd. Da han omsider kom seg hjem igjen til USA i en alder av 17, etter først å ha jobbet en periode som gruvearbeider i Israel, var veien kort til å studere kunst på college.

Swans ga ut sin første EP i 1982, og ble regnet som en del av den avantgardistiske, kakofoniske og grenseoverskridende No Wave-bølgen fra New York, som også omfattet band som Sonic Youth. Med årene vokste de ut av den trange båsen, og har gjennomgått en rekke forvandlinger, ofte i retning mot et mer gotisk, repetitivt og hypnotisk uttrykk. Bandet kollapset under sin egen vekt på slutten av 90-tallet, og Gira brukte årene som fulgte på den mer lavmælte mellomstasjonen Angels of Light.

MEKTIG COMEBACK

Tiden etter Swans-comebacket i 2010 har vært en en triumf, endatil med en slags kommersiell suksess. Bandets liverykte har vokst seg formidabelt, mens de tre platene The Seer (2012), To Be Kind (2014) og The Glowing Man (2016) er blitt oppfattet som en mektig trilogi. På fjorårets Leaving Meaning tok Gira Swans i atter en ny retning: Mindre støyende, mer sakralt, men fortsatt med den samme ulmende intensiteten og det samme emosjonelle trøkket som før.

KRAVSTOR BANDLEDER

Michael Gira er lang ifra noen enkel mann, som bandleder stiller han nærmest umenneskelige krav til den lange rekken musikere som har gått inn og ut av den stadig skiftende bandkonstellasjonen. Å turnere med Swans har gått på den fysiske og psykiske helsa løs for mange. Hele tiden presser Gira musikken dypere, lengre, høyere – for hver plate og for hver konsert. Han er aldri fornøyd, vil alltid lengre inn, ned og opp.

Gira kan fortsatt ha problemer med å artikulere hvorfor Swans låter som de gjør. Bortsett fra at de til enhver tid – uten unntak – låter nøyaktig slik de MÅ.

«I’ve never seen a band sustain intensity for an entire hour and a half to two hours; the carefully suspended mood as the band members stepped on stage one at a time, taking some fifteen, twenty minutes to complete the ritual entrance; the way songs crashed into one another or flowed without pause from one to the next; the lightning crack of violence as Gira’s voice pierced silence, intoning a lyric everyone in the world must have know; a later drop-dead pause as everything ceased and Gira sang a brief blues a cappella before the next song rent the air; seeing musicians breathless, reddened, and stretched taut; beauty and brutality all wrapped up in one. Swans’ is the only music that deserves the word ‘God’ on its lips»

-Nick Soulsby, forfatter av «Swans: Sacrifice and Transcencence – the Oral History»

Kari Bremnes og Ole Paus & Motorpsycho vises på NRK

Veldig mange har spurt om de kan få se konsertene fra årets festival flere ganger, og nå har vi gode nyheter til dere!

Tusen takk til alle som fulgte oss gjennom det som ble en annerledes, men fin festival!

Vi er takknemlige for alle flotte tilbakemeldinger, og utrolig mange av dere har spurt om det er mulig å se konsertene fra Nidarosdomen flere ganger. Det er derfor en glede å fortelle at flere av dem ligger tilgjengelig hos NRK i tiden som kommer. Følg lenken for å se konserten når og hvor du ønsker:

Konsertene med Kari Bremnes og Ole Paus/Motorpsycho blir også sendt på NRK 1 i løpet av høsten. Vi er glade og takknemlige for å ha med NRK på laget, slik at enda flere får opplevd konsertene fra årets festival.

Tore Ljøkjel spiller fra tårnet

Vakre saksofontoner fra Nidarosdomens søndre tårn, hver dag kl. 12.30 og 14.30.

Har du gått forbi Nidarosdomen og Vestfronten denne uka, er sjansen stor for at du har hørt vakker musikk fra kirketårnet spre seg ut over området og i flere kilometers omkrets. Men hvem spiller, og fra hvor? 

Stedet er søndre tårn, og navnet er Tore Ljøkjel. Sopransaksofonisten fra Molde har spesialisert seg i å spille fra tårn, og har besøkt 60 av dem rundt omkring i Norge. I hele 18 år har han hatt konserter fra Kristiansands domkirketårn i førjulstiden.

Han forklarer at tonene skal gi rom for ro, refleksjon og nærvær i livet.
– Det er mine noter, men jeg verken kan eller vil være lytterens livstolker. Målet med musikken min er ikke å få applaus eller å underholde. Alle har sin historie og jeg ønsker at tonene skal berøre og gi håp, trøst og ikke minst den dype gleden, sier saksofonisten.
– Mange trenger et friminutt, livet kan oppleves som et nummer for stort for de fleste av oss, fortsetter 50-åringen.

Tore Ljøkjel i toppen av det søndre tårnet. Foto: Ole Martin Wold

Det er ikke første gang Ljøkjel spiller fra Nidarosdomen, noen husker kanskje tilbake til 2012 og 2013, da han også spilte fra samme sted. Repertoaret består av gjenkjennelige melodier, egen- og nykomponert musikk, salmer og gospeljazz.

Ønsker du å høre Tore Ljøkjel spille, kan du være tilstede ved katedralen hver dag mellom kl. 12:30 og 12:55, samt fra kl. 14:30 til 14:55. Han spiller også under avslutningsarrangementet mandag 3. august fra klokken 21.30.

Olavsfestdagene 2020 Tore Ljøkjel i toppen av det søndre tårnet. Foto: Ole Martin Wold

Se Vestfrontmøtene på nytt!

Her kan du se årets Vestfrontmøter når du ønsker det.

Årets Vestfrontmøter strømmes hver dag på adressa.no/olavsfest kl. 13, med reprise kl. 18.


Men om du har vært forhindret, eller ønsker å se dem på nytt, legger vi dem ut her slik at du kan se dem når og hvor du vil. Videoene vil som regel bli lagt ut dagen etter møtet.

Kos deg!

Onsdag 29.07: ÆRE VÆRE GUD I DET LAVESTE

Deltakere: Artist og aktivist Marthe Valle, preses Olav Fykse Tveit, teolog og feminist Gyrid Gunnes, religionshistoriker Hanne Eggen Røislien og frikirkemann og kirkekritiker Are Karlsen.

Torsdag 30.07: ALLE MOT ALLE I KAMPEN FOR ÆRE

Deltakere: Internasjonal modell og vernepleier Rawdah Mohamed, blogger Martine Halvorsen, artist Stefan Sundström, journalist og forfatter Linn Stalsberg.

Fredag 31.07: ER DET MAKT I DE FOLDEDE HENDER?

Deltakere: Artist Ole Paus, Sr. Hanne-Maria Berentzen fra Tautra Mariakloster, regionleder i Human-etisk forbund Dagfinn Ullestad.

Lørdag 01.08: MAKTEN OG ÆREN

Deltakere: President i Røde Kors Robert Mood, statsviter og jurist Cecilie Hellestveit, utenrikssjef i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen og filmskaper Gjermund Eriksen fra podkasten «Trump mot verden».

Søndag 02.08: ÆRE ELLER IKKE VÆRE

Deltakere: Filmregissør Iram Haq, tidligere medlemmer av Oslokirken Christine Andreassen og Anders Torp, daglige leder for Hjelpekilden Hilde Langvann og redaktør Alf Gjøsund og Haider, koverntitt fra islam.

Søskenparet Anders Torp og Christine Andreassen forteller i dette Vestfrontmøtet om hvordan det var å vokse opp i, og bryte ut av, menigheten Oslokirken. Deres far Jan-Aage Torp, som også er pastor i Oslokirken, deltok ikke i den direktesendte samtalen. Han kom derfor ikke til orde. Dette er hans tilsvar på NRK P2, i intervju med Håkon Haugsbø : https://radio.nrk.no/serie/olavsfestdagene-2018/sesong/202008/KMRA05000720

Mandag 03.08: VÅRT BEHOV FOR VERDIGHET

Deltakere: Prest Ingrid Nyhus, filosof Andreas Ribe, Sorgenfri-selger og spaltist Anita Balle Walstad, daglig leder for House of Math, Vibeke Gwendoline Fængsrud og personlig trener Yngvar Andersen.

Preses Olav Fykse Tveit om «ære»

«Å gi Gud ære gjer vi best ved å bekrefte Guds kjærleik til alt og alle Gud har skapt», skriv preses Olav Fykse Tveit om årets festivaltema ÆRE.

«Ære» er eit lite ord, men også eit svært stort ord. Det er som om eg rører ved noko som er heilagt når eg seier det. Difor kan eg heller ikkje tenkje på ære utan at det også handlar om den største: Gud. I ei gudsteneste seier eller syng presten: «Ære vere Gud i det høgste!» Men vi stoppar ikkje der, vi held fram sammen: «Og fred på jorda hjå menneske som Gud har hugnad i!» Perspektivet vert med ein gong utvida: Å gi Gud ære handlar også om dei rette relasjonane mellom menneske. Om fred – for menneske som Gud elskar.

Det er viktig å snakke om «ære». Det er ikkje så heilagt at det skal bli ståande i ordboka utan at vi diskuterer det. «Ære» kan også verte eit farleg ord, dersom det blir eit prinsipp som lever sitt eige liv, og ikkje vert sett i eit riktig perspektiv. Vi er vâre på om nokon sårar vår ære. Det same gjeld for andre menneske. Men vi kan bli så opptatt av vår ære (eller endåtil Guds ære) at det blir tronge kår for det viktigaste i livet: Kjærleiken. Det handlar om vørnad og respekt, ja, om kjærleik til Gud og alle og alt det Gud skaper. Vi skal ære og elske. Gud. Og kvarandre.

Temaet spelar i realiteten ei stor rolle i relasjonane mellom oss. Vi har bevisst og ubevisst ulike slags rangsstigar i vår oppfatning av andre og i vårt forhold til andre. Det er mange slags måtar å definere kven som skal ha ære på. Dei som ikkje får ære, får gjerne skam, eller ei kjensle av skam. Vi kan fort komme til å bekrefte skiljer mellom oss som vi heller skal bekjempe. For eksempel i relasjonar mellom menneske av ulik etnisk bakgrunn, religion, ulikt kjønn, seksuell legning, yrkesmessig status, karriere, ulik anseelse i medier og ikkje mindre i sosiale medier, ulik helsemessig status – og meir til av dei kategoriar og rang vi kan kome til å setje kvarandre i.

«Ære» knyter saman vårt forhold til andre menneske og forholdet til Gud. Det er ingen tvil om at «ære» er eit stort tema i Bibelen og i den kristne trua. Det er Gud som skal ha all ære. Elles gjer ein lett seg sjølv til gud, eventuelt eit anna menneske får ei slik rolle. Då vert det meste feil, og det kan gå heilt galt. Dette er den store freistinga i livet: Å gi seg sjølv – eller andre – den plassen Gud skal ha. Det er historia om menneska frå dei første forteljingane i Bibelen om fall og broderdrap, heilt til dei siste bileta som vert brukte i Bibelen i eit oppgjer med vonde, undertrykkjande og urettferdige makter i verda.

Det betyr ikkje at trua på Gud krympar menneske og gjer oss lite verdt, eller at vi ikkje skal gi kvarandre ros og heider. Tvert imot. Det første vi høyrer om menneske i Bibelens tekstar, er at mennesket er skapte i Guds bilete, i Guds likning. Dette kan tolkast på fleire måtar. I alle fall handlar det om kor viktige menneske er i Guds auge, så viktige at vi som menneske representerer Gud. Vi kan og skal ære Gud med det vi er: Menneske. Kvinner og menn, unge og gamle. Kven vi er, eller kvar vi er i frå, kva vi har fått gjort eller ikkje gjort, det spelar inga rolle i så måte. Gud gir oss vårt verd som menneske.

Dette har vorte svært viktig i oppgjer med ulike ideologiar og politiske strømningar eller krefter. Men det har vore viktig også i møte med religiøse idear og praksisar som ikkje får fram at alle menneske har det samme verd. Vi kan anerkjenne det kyrkja har sagt og det ho har gjort i ulike deler av verda – også her i Noreg. For eksempel ved å vere mellom dei første som organiserte omsorg for sjuke menneske. Eller i arbeid for fred og rettferd, for alle. Eller i vern om livet frå begynnelse til slutt. Men vi må også erkjenne at heller ikkje kyrkja alltid har gjeve menneske den vørnad dei skulle hatt.

Å gi Gud ære gjer vi best ved å bekrefte Guds kjærleik til alt og alle Gud har skapt. Vi vanærer Gud når vi krenkjer andre menneske. Vi vanærer Gud dersom vi overser oppgåva vår med å forvalte og ta vare på Guds skaparverk.

Difor har det ei djup meining å ære Gud med reine ord i kvar gudsteneste. Det hjelper oss til å hugse kva som er meininga med heile livet vårt på jorda.  

Olav Fykse Tveit
Preses i Bispemøtet i Den norske kirke

Her kan du være publikum på Olavsfest

Årets festival har mange opplevelser som kan deles med andre!

Selv om konsertene i Nidarosdomen kan oppleves kun via nett på adressa.no/olavsfest, blir det mange anledninger til å oppleve årets festival nært, levende, i egen person og sammen med andre mennesker.

Her er en oversikt over alt du kan delta på underveis på en trygg måte, i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern:

Vestfrontmøtet, Min tro og Rom for refleksjon

De tre samtalepostene som foregår hver dag i Kirkehagen – Vestfrontmøtet kl. 13, Min tro kl. 15 og Rom for refleksjon kl. 17 – er åpne for et begrenset publikum. Se lenker for detaljert program og deltakere. Ønsker du å være tilstede, må du registrere deg her.

Les mer om hvordan registreringen foregår.

Konserter med publikum på Byscenen

Tre av artistene som er involvert i Olavsfests nettkonserter fra Nidarosdomen, spiller også solokonserter på Byscenen i løpet av festivaluka. Dette gjelder Ole Paus (Byscenen 28.07 kl. 21.15), Stefan Sundström (Byscenen 29.07 kl. 21.15) og Tord Gustavsen (Byscenen 30.07 kl. 21.15). Alle konsertene har kapasitet på 200 publikummere.

Olavskino

Også i år samarbeider Kosmorama og Olavsfest om et program bestående av kvalitetsfilmer som gjenspeiler festivaltemaet «ære». Alle visninger foregår på Prinsen Kino kl. 15.00 hver dag.

Tirsdag 28.07 og onsdag 29.07: Corpus Christi
Torsdag 30.07 og fredag 31.07: God Exists, Her Name is Petrunya
Lørdag 01.08: American Heretics
Søndag 02.08: Hva vil folk si?
Mandag 03.08: Disco
Mer informasjon om filmene her

BYVANDRINGER

Det blir byvandringer i regi av Fortidsminneforeningen under Olavsfest også i år. Vandringene gjør et dypdykk inn i middelalderens Trondheim. Det meste av middelalderbyen ligger skjult, men foreningens dyktige guider levendegjør historien med sine anekdoter og levende kunnskap. Vandringene foregår utendørs, men turen legges innom de ruinene som er tilgjengelige.
Les mer om programmet og kjøp billetter her, og bli med på vandring!

Olavsfest anbefaler også alle om å ta en tur innom Erkebispegården, der Nidaros Domirkes Restaureringsarbeider arrangerer Sommer i Borggården for hele familien.
Her får du alt fra teaterforestillinger, escape room, kunstutstilling og håndverksdemonstrasjoner til historiske foredrag og matopplevelser.

Velkommen til Olavsfest 2020 og opplevelser du også kan dele med andre!

Delta som publikum på årets Olavsfest!

Olavsfest blir ikke det samme uten vårt kjære publikum. Også i år kan du oppleve samtalepostene «Vestfrontmøtet», «Min tro» og «Rom for refleksjon» tett på – men du må registrere deg først!

Årets konserter fra Nidarosdomen blir filmet og kringkastet uten publikum tilstede, men du kan fortsatt være publikum under Olavsfests populære samtaleprogram.

Fra og med onsdag 29. juli blir det, tradisjonen tro, tre daglige samtaleposter: «Vestfrontmøtet» klokken 13.00, «Min tro» klokken 15.00 og «Rom for refleksjon» klokken 17.00. Alle disse strømmes på adressa.no/olavsfest, men her åpner vi også opp for at et begrenset antall publikum kan være tilstede under samtalene.

Smittevernhensyn gjør likevel at vi er nødt til å gjøre ting på en litt annen måte, slik at Olavsfest som ansvarlig arrangør kan ha kontroll på hvem som er tilstede:
 

 1. Alle postene foregår i idylliske Kirkehagen ved Waisenhuset, få meter vest for Vestfrontplassen.
 2. Vi åpner opp 100 sitteplasser for publikum.
 3. Viktig: Selv om det er gratis, må alle som ønsker å komme registrere seg via denne lenken: http://ark.pm/5pob8

Når registreringen er gjort, får du en epost med en QR-kode som vil fungere som billett – enten ved at du printer den ut og tar den med, eller viser fram eposten på telefonen ved frammøte.

Du kan melde deg på så mange arrangement du ønsker, men påmeldingen er bindende.

Her kan du lese mer om programmet for å finne arrangementene du har mest lyst til å delta på:

Vestfrontmøtet
Min tro
Rom for refleksjon

Innslipp starter 30 minutter før arrangementet – møt opp i god tid!

Velkommen, vi gleder oss!

Her, i idylliske Kirkehagen, vil årets samtaleprogram under Olavsfest finne sted. Nå kan du registrere deg som publikum.

Storkonserter flyttes til 2021!

Manic Street Preachers, AURORA og fleste av de store konsertene som skulle finne sted i Borggården og Nidarosdomen i sommer, flyttes til neste års festival. 

Mange ble skuffet da de største konsertene under sommerens Olavsfest ikke kunne gå av stabelen på grunn av smittevernhensyn. Det er derfor gledelig for oss å kunne slå fast at mange av konsertene som skulle ha funnet sted sommeren 2020, flyttes til Olavsfest 2021! 

Dette gjelder Borggårdskonsertene med Manic Street Preachers/Ole Paus & Motorpsycho, Aurora og Bowie in Berlin med Trondheim Symfoniorkester.

Det samme gjelder urframføringen av konsertforestillingen «Dronningoffer» med Nina Persson i Nidarosdomen, samt Stefan Sundström i Vår Frue kirke.

Nye datoer i 2021:

Dronningoffer, Nidarosdomen, onsdag 28.07.2021
Stefan Sundström, Vår Frue kirke, fredag 30.07.2021
Manic Street Preachers / Ole Paus & Motorpsycho, Borggården, lørdag 31.07.2021
Aurora, Borggården, søndag 01.08.2021
TSO: Bowie in Berlin, Borggården, tirsdag 03.08.2021

Vi jobber fortsatt med å få flyttet den utsolgte konserten med YUSUF/CAT STEVENS i Borggården. Resultatet er imidlertid usikkert på nåværende tidspunkt, nærmere beskjed om denne konserten kommer så snart vi vet mer.

De mange som allerede har kjøpt billetter til konsertene i 2020, vil kunne benytte billettene i 2021 i stedet! Disse trenger ikke foreta seg noe.

Refusjon tilbys alle som ikke ønsker å bruke billettene neste år, detaljert info om dette blir sendt ut på epost til alle billettkjøpere.

DET BLIR OLAVSFEST 2020 – MEN PÅ EN ANNEN MÅTE

Olavsfest 2020 vil finne sted i perioden 28. juli til 3. august, selv om det må skje på en annen måte enn vanlig.

Myndighetene har forlenget forbudet mot kulturarrangement på mer enn 500 tilskuere til 1. september. Det betyr at publikum ikke kan komme til oss under Olavsfest 2020, men vi kan heldigvis komme til dere!

 • Hver kveld vil vi arrangere en flott konsert i Nidarosdomen, uten publikum, men med flerkameraproduksjon.
 • Møteserien Vestfrontmøtet kommer også til å gå f.o.m. 29. juli t.o.m. 3. august.

Vi kommer tilbake med informasjon om artister og om hvordan Olavsfest 2020 vil bli distribuert.

I tillegg vil vi forsøke å flytte flere av de store konsertene som allerede er offentliggjort, til 2021.

Alle som har kjøpt billett til en konsert under Olavsfest 2020, vil få en epost med mer informasjon fra oss innen rimelig tid.

Har du ytterligere spørsmål, kontakt oss på info@olavsfest.no eller på messenger

Olavsfest kan vinne pris for «Årets profil 2019»

Juryen hos Norske Konsertarrangører lot seg imponere over den grafiske profilen fra kunstner Håkon Gullvåg og designer Håvard Gjelseth.

«Et spennende samarbeid med en av Norges mest særpregede malere gjør denne festivalprofilen helt spesiell», mener Norske Konsertarrangører, og har nominerert Olavsfest i klassen «Årets profil 2019»!

En stor ære for oss, og vi retter en varm takk til kunstner Håkon Gullvåg og designer Håvard Winther Gjelseth!

Nominasjonen gis til festivalens samlede grafiske profil, og omfatter alt fra plakater til reklame- og infomateriell.

Du kan lese mer om prisene og de nominerte her.
Vinnerne stemmes fram av Norske Konsertarrangørers medlemmer.Om profilen
Grunntanken bak Olavsfests grafiske identitet er at den er kontinuerlig i forandring. En kunstner og grafisk designer tolker sammen årets festivaltema og skaper en helhet.
For 2019 var temaet «forvandling», og konseptet man landet på var forvandlingen artistene gjennomgår når kunstneren ser de gjennom sitt øye, kombinert med variasjoner over samme motiv (Nattverden – som i seg selv er en historie om forvandling) på baksiden.
Alle plakatene var trykt tosidig, for kunstverket på baksiden «blør gjennom» inn i artistbildet på forsiden. Alle plakater fikk ulike baksider, med unntatt av samleplakatene og felleskonserten som deler bakside. Plakater ble hengt opp slik at man fikk dra nytte av forside og bakside.
Kunstneren malte all typografi. Plakatene ble trykt på papir med struktur for å forsterke følelsen av oljemaleri på lerret.

Juryens vurdering:
Et spennende samarbeid med en av Norges mest særpregede malere gjør denne festivalprofilen helt spesiell. En god grunntanke med å lage et festivaltema – «forvandling», og se tolkninger fra både designer og maler. Et stort pluss for eksperimentering av 2-sidig trykk av plakater som gjør at alle plakater blir unike. 

Gratulerer også til Pstereo, Trondheim Konsertkollektiv og Festningen med fine nominasjoner.

Trondheim leverer!

E.C.Dahls Eiendom fornyer avtalen som hovedsamarbeidspartner.

E.C.Dahls Eiendom og Olavsfestdagene signerte en avtale som går til og med 2022. Sammen skal vi skape en åpen og levende by!

Vi er stolte og glade over å fortsatt ha dem med på laget.

Avbildet: Adm. direktør i E.C. Dahls Eiendom Svein Erik Nordbotten og direktør i Olavsfestdagene Petter Myhr.

Adresseavisen fornyer avtalen som hovedsamarbeidspartner

Adresseavisen og Olavsfestdagene signerte i dag en ny treårsavtale. Vi er veldig fornøyde med en ny og langsiktig avtale med Adresseavisen og gleder oss til et fortsatt fruktbart samarbeid.

Avbildet: Adm.direktør i Adresseavisen og Direktør i Olavsfestdagene Petter Myhr.

Sparebank 1 SMN fornyer avtalen som hovedsamarbeidspartner

Olavsfestdagene har signert en ny hovedsamarbeidsavtale med Sparebank 1 SMN for 2020. Banken har vært med i en årekke og vi ser fram til enda ett år.

Avbildet : Rolf Jarle Brøske, Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn i Sparebank 1 SMN og Petter Myhr, direktør i Olavsfestdagene.

TrøndelagKraft fornyer avtalen som hovedsamarbeidspartner

Olavsfestdagene er avhengig av gode samarbeidspartnere for å skape en best mulig festival. Derfor er vi veldig glade for at TrøndelagKraft går inn i sitt 5. år som hovedsamarbeidspartner i 2020.

På bilde ser dere to fornøyde parter, sponsorsjef i Fjordkraft Stian Madsen og direktør for Olavsfestdagene Petter Myhr.

Eksklusiv Gullvåg-bok

Sikre deg boken som dokumenterer Håkon Gullvågs 12 utstillinger under Olavsfest 2019. En nydelig innbundet bok i begrenset opplag!

Håkon Gullvåg – Metamorfose

Boken som dokumenterer Håkon Gullvågs 12 utstillinger under Olavsfest 2019.

– Eksklusivt opplag: 300 x for salg.

– Innbundet bok, 148 sider.

– 12x fire siders programhefter, innsydd for hånd.

– Foto av Tom A. Kolstad

– Tekster av kurator Daniel Johansen.

Bestill boken her

Vi har gavekort!

Hva er bedre enn å få en kulturopplevelse man kan dele med andre?

Her kan du kjøpe gavekort til Olavsfest:

E-gavekort (norsk tekst)

E-gavekort (engelsk tekst)

Gavekortet kan benyttes til å kjøpe billetter til Olavsfests arrangement, men også andre konserter hos Ticketmaster.

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du tilgang til å kjøpe billetter før alle andre.

Olavsfest vil tilby forsalg på de største konsertene for våre nyhetsbrev-abonnenter.

I tillegg blir du med jevne mellomrom oppdatert på de siste tilskuddene til programmet for 2021 og andre viktige nyheter rundt Olavsfest.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Stefan Sundström med dommedagspreken

Det kan bli harde ord om vår samtid i Vår Frue kirke når Stefan Sundström kommer til Olavsfest 2020.  

«För alla jordens fördömda / Har varje dag vart en domedag / Så länge nån kan bli rik på at tillvärka lik / Och bli styrkt av at nogon är svag.»

Den svenske trubadurens ferske album heter Domedagspredikan, sommeren 2020 kommer han med band til Olavsfest – og han er ikke blid.

Domedagspredikan er en tittel som taler sitt tydelige språk om hvor Sundström mener verden er på vei. Eller rettere sagt, dommedag har vært noe man har måttet leve med lenge – i andre deler av verden. Nå banker den sin krokete finger også på vår dør, til oss velfødde i vesten.

Dagbladet melder at vi hører en «samfunnsrefser i storform», mens den velrennomerte bloggen The Wilhelmsens skriver «Av og til føler man at man sitter med en umiddelbar klassiker i nevene, et album som du bare vet at du må komme tilbake til med jevne mellomrom fram til den siste oljen er tatt opp av jorda, de siste kullrestene er brent opp, og din siste handling over bakken er å ligge i ei kiste mens presten forretter og drar på med triste salmer.»

Vi overlater like godt ordet til Sundström selv:

«Jag fick ett brev av Gud häromdan.
Han är trött. Som fan.
Dricker för mycket och har gått upp i vikt. Nu säjer han att han skiter i det här.

-Nu har jag gjort så gott jag kan. Ni som sitter där och gnäller och klagar över hur världen ser ut, gör det bättre ni då. Jag drar nu. Lycka till jävla idioter.

Skrev han.

Det är ju en slags Domedag dårå.
Men Domedagen har kommit många gånger. Till Palestina.
Till Syrien, Afghanistan och Vietnam.
Den har gått över världen som fyra ryttare rider, och medans proppmätta borgare har suttit och ätit ananas och järpe bakom stängda och lösenordsskyddade Instagramkonton, har den skördat sina offer. Det vore väl konstigt om inte Domedagen en dag också knackade på här?

Gud har bangat ur och det är bara vi som kan göra nåt.
Det är vi som har ansvaret nu.

Under tiden, medans vi begrundar detta, åker jag runt och sprider lite panik i Sveriges köpcenter.
Kan ju bli lite mysigt till och med, det var länge sen jag var ute och spelade mina egna låtar. Jag gillar ju Sabina. Och Jan Banan.

Tror jag ska ha med mej lite grönsaksfröer som jag kan byta med er. Det är viktigt nu, att våra livsmedels DNA-koder sprids på flera händer, om Domedagen skulle knacka på hos mej så har samma slags fröer som går upp i rök hos mej överlevt hos dej.


Men mest ska det bli underhållning.

Ansvaret får vi ta dan efter.»

Dato, klokkeslett og billettpris kommer.
Velkommen!

AMANDA – en popsatelitt

– Nei, jeg vil ikke være en popkomet, kometer går jo bare nedover. Men kanskje en popsatelitt, rundt og rundt, eller hvorfor ikke en poprakett som lander på en popstjerne?

Av Gunnar Gjertsen (tekst) og Mina Eriksen (foto)

Fort har det i alle fall gått for Amanda Tenfjord, en ganske fersk artist fra Tenfjord utenfor Ålesund. På spørsmål til en trofast, fanskare i Vår Frue kirke om hva slags musikk Amanda lager, det vil si før vi hadde hørt henne, svarte de indiepop. Men det kan jo samtidig være alt mellom punk og viser, så det er ikke så lett å bli klok på hva skal få høre om noen minutter, når hun skal spille et sett før det blir åpen mikrofon i kirka. Men et kort intervju inne i sakristiet gjorde oss litt klokere:

– Jeg synger om det som opptar meg til daglig, og dermed spiller humøret mitt inn, hva jeg tenker og hva som skjer med meg eller rundt meg. Jeg er opptatt av å ha det gøy og at folk hører på meg, selv om jeg kanskje høres litt melankolsk ut med min altstemme, forklarer hun.

Amanda Tenfjord skapte god stemning under Åpen mikrofon i Vår Frue kirke fredag kveld. Foto: Mina Eriksen

Gresk som farsmål

Amanda har til nå bare gitt ut én EP og et knippe singler. Dette har hun fått tid til samtidig med legestudiene i Trondheim. Mange har likevel fått sansen for henne, og hun er regnet som en av landets fremste poptalenter. I hele vår har hun varmet opp på turneen til Highasakite. Er det grunnen til at hun bare synger på engelsk når norsk er morsmålet hennes?

– Nei, for farsmålet mitt er gresk! Pappa er greker, det er ikke mulig å synge på verken gresk eller sunnmørsk, begge deler høres helt gresk ut for folk, og dermed blir det engelsk!

Og så står hun plutselig på scenen, ikledd en diger gitar pluss mikrofon, og dermed avslører hun en kraftfull alt, klar og ren. Hun virker litt trist og melankolsk, men det er bare utenpå. I øynene ser hun leken ut, og hun liker seg.

– Det er litt nifst med bare meg og gitaren på scenen, foran så mange folk, ellers har jeg oftest et band med meg.

Stående applaus

«Run» er den første låta som spilles. «I Need Lions», er den andre, og Amanda hevder at den er inspirert av Henrik Ibsen. Så får vi sanger som «Making Madness», «Let Me Think» og flere andre, spilt både på piano og gitar.

Og da Amanda er ferdig, reiser folk seg og klapper begeistret, og dermed blir hun flau. Dette hadde hun ikke ventet! Bare håpet.

– Det var veldig fint å spille i Vår Frue, med publikum så nært, og så mange!

Et møte mellom to store

Hva skjer når en av Norges beste malere møter en av Norges beste journalister på Olavsfest? Kanskje en kvantitativ, men iallfall en kvalitativ, forvandling. Eller metamorfose som det heter på fint.

Av Gunnar Gjertsen (tekst) og Gerd Stiberg (foto)

Kunstneren Håkon Gullvåg, har fått spaltemeter i kilometervis den siste tiden. I den grad malerier måles i spaltemeter. Men hva med en av Norges beste journalister, Harald Stanghelle, best kjent fra Aftenposten og et utall opptredener på riksdekkende radio og fjernsyn de siste tretti år? Han har definitivt fått mange spaltemeter, selv om han bare er halvannen meter høy. Eller litt mer. Han har vært redaktør for praktverket Gullvåg – maleren, den mest omfattende gjennomgangen av Gullvågs etter hvert lange karriere.

Altså måtte vi snakke med mannen.

– Du sitter som på spranget, utbryter vi etter to minutters intervjuarbeid.

Han har veldig dårlig tid, men likevel…

– Ja, det er fordi jeg har så korte bein, sier han på sitt vestlandske tungemål og smiler.

– Det er derfor jeg alltid sitter på stolkanten.

Unge Høyre, indremisjon og avholdssak

Nå er jo ikke intervjuobjekters høyde, bredde og skostørrelse så vanlige ting å kommentere, men vi kunne ikke dy oss. Men det var dette med forvandling, Olavsfests stikkord i 2019. Har Harald Stanghelle forvandlet seg?

-Jeg var medlem av Unge Høyre fra 1969 til 1975, sier han tørt, og dermed har han forklart det meste.

-Og familien på Stanghelle i Vaksdal i Hordaland var mest preget av indremisjon og avholdssak. Vi abonnerte på ukeavisa Folket.

Så begynte avdriften mot venstre, som for svært mange andre unge den gangen. Han kjøpte til og med sin egen lokalavis, men skjønte at framtiden nok lå i de store avisene i hovedstaden. Blant annet Arbeiderbladet, Dagbladet og Aftenposten, hvor han har vært politisk redaktør i tjue år.

-Jeg har alltid vært opptatt av malerier og billedkunst. Jeg kjøpte mitt første som syttenåring, et trykk av Knut Steen. Og i 1995 ble jeg kjent med Håkon Gullvåg, vi ble venner, og vi reiste på far- og datterturer sammen.

-Den fremste norske samtidsmaleren

Stanghelle er etter sigende lykkelig gift med Anne Lieungh, barnebarnet til landsfader Einar Gerhardsen, og hun på sin side stolte nok på sin mann til å slippe datteren deres av gårde sammen med ham og Gullvåg. Og apropos Gullvåg. Er han virkelig så flink som vi tror?

-Ja, Håkon er den fremste vi har av dagens norske samtidsmalere. Han har revitalisert den stivnede portrett- og kirkekunsten, han er ikke fastlåst i stereotyper, og han tør gå egne veier. Bare tenk på kongeportrettene hans!

Mange husker nok den gangen Håkon Gullvågs portrett av Kong Harald havnet på VGs førsteside med terningkast 2 og ble utnevnt til landets styggeste portrett. Men kongen hadde kommentaren klar: «Det er nok dessverre sånn jeg ser ut!»

Men nå var det altså verken kongen eller Gullvåg vi skulle snakke om, det var den lille store mannen fra vestlandet.

Hva liker du selv av billedkunst?

-Selvfølgelig han jeg har skrevet bok sammen med, altså Gullvåg, men det finnes andre fine billedkunstnere i Norge også nå, blant annet Marianne Heske og Nico Widerberg, samt billedhuggeren Nina Sundby.

På åpningsdagen signerte Stanghelle og Gullvåg en stor, tykk og flott bok om Gullvågs kunst, og køen er ganske lang til korte køer å være.

Håkon Gullvåg og Harald Stanghelle signerer boka Gullvåg – maleren under Olavsfests åpningsdag. Foto: Gerd Stiberg/Olavsfest

Laget på et halvt år

-Vi begynte på boka for et halvår siden, men det først de siste to månedene at vi virkelig har fått sving på sakene, sier Stanghelle.

Harald Stanghelle er en spennende fyr, og han krever sin tid av omgivelsene. Og egentlig er vi mer opptatt av andre sider ved hans skriving enn om kunst. For eksempel forrige ukes kommentar i Aftenposten: «Det sutres ikke i Nord-Norge!» Selv er vi født på Sankt Hanshaugen i Oslo, men vi bodde to år i Mehamn i Finnmark for noen få år siden, og Stanghelle drøfter nesten alle de problemene som nordlendingene blir påført av oss søringer.

«Det oser ekte forbannelse og dyp mistillit av et opprør som er til å forstå», skriver Stanghelle, og ramser opp nødropet fra Bugøynes for tretti år siden, dagens arroganse fra Ap og Høyre, nedlegging av diverse studiesteder samt flybasen på Andøya, sammenslåing av fylker, nedlegging av politi- og lensmannskontorer og endelig den famøse kontrakten om ambulanseflygingen.

Dette skulle vi gjerne snakket med Stanghelle om, men vi fikk ikke tid, og dessuten er det fryktelig vrient å intervjue en journalist.

Nesten like vanskelig som å intervjue Kåre Willoch.

Nattverd på dagtid

Nattverd når det måtte passe deg! Velkommen til en enkel nattverdsfeiring under årets Olavsfest, og til og med i erkebiskopens kjøkken fra 1200-tallet!

Nåvel, kanskje ikke kjøkken lenger, for i dag er det et lite, vigslet kapell i Erkebispegården, med Håkon Gullvågs bilder av Jesu nattverd på to vegger, forteller vikarprest i Nidarosdomen, Marie Farstad. 

Av Gunnar Gjertsen (tekst) og Mina Eriksen (foto)

Man kan få alt på drop-in nå for tiden, både nattverd, velsignelse og forbønn. Og det underlige er at prest Farstad får det til å virke så ekte og flott nede i kapellet at journalisten blir revet med og går selv til en spontan nattverd. Uten å føle seg verken dum eller fjollete.

-Her er det nattverd når det måtte passe deg, i alle fall fram til klokka fire på ettermiddagen. Vi inviterer folk inn til både tanker, fellesskap og hvile, før du går oppreist videre, fortsetter prest Farstad.

Blod og legeme

I det lille kapellet på snaue fem-seks meter i hver retning, står to enorme malerier som Håkon Gullvåg har lånt bort. Bildene, på tre ganger tre meter, viser Jesu siste måltid sammen med disiplene på skjærtorsdag. Jesus gir brød til disiplene og sier «dette er mitt legeme», og deretter gir han dem vin med ordene  «dette er mitt blod». Han avslutter med å si at «gjør dette til minne om meg». I Den norske kirke, og de fleste andre kirker, er det den siste setningen som gir nattverden en så viktig plass i troen.

Den protestantiske og lutherske kirke tror ikke at brød og vin forvandles fysisk til Jesu legeme, men at Kristus likevel er til stede i de to elementene.

-Ordet nattverd betyr opprinnelig kveldsmat og er følgelig basert på Jesu siste måltid med disiplene før korsfestelsen. Altså Herrens aftensmåltid. Her er det nattverd på veggene og nattverd i virkeligheten. Og som et symbol på dette henger en svart og sotete Jesus på veggen, det siste som ble reddet ut etter en stor brann her i august 1983, forteller prest Farstad.

Mange har fått nattverd

Det kommer hele tiden folk inn den lave portalen til kapellet, noen bare ser, andre setter seg ned, og atter andre går til nattverd.

-Det har vært svært mange mennesker innom her i dag, og mer enn 25 stykker har fått nattverd. Jeg ber en liten bønn og så sier jeg liturgien fra det siste måltidet, sier hun.

Prest Marie Farstad gir nattverd. Foto: Mina Eriksen/Olavsfest

Onsdag var den første vakta i kapellet til prest Marie Farstad, men når hun fram til folk når de er nødt til å gå til nattverd på sparket?

-Jeg føler at jeg når fram til dem, til en viss grad i alle fall. Og det er i høyeste grad en tilfredsstillende jobb. Jeg gjorde åtte innstiftelser de første to timene, og har hatt kontinuerlig nattverd. En enkel, liten nattverdsliturgi, «fred være med oss».

«Nattverden er vårt møte med Gud og med hverandre. Den åpne hånda som tar i mot den vesle brødbiten, er også vår åpne hånd mot Gud. Og brødet og vinen både er og symboliserer Jesu Kristi nærvær mellom oss. Vi minnes at han døde på korset, og vi tror at han er midt blant oss. Dette er veldig konkret, men samtidig er det et mysterium».

-Vi prøver å holde en kort Gudstjeneste hvert kvarter, men alle kan hele tiden komme og gå som de vil. Sitte ned, tenke, be en bønn og la maleriene til Gullvåg tale til oss. Ta imot brødet og vinen, og gå videre i hverdagen.

Foto: Mina Eriksen/Olavsfest

Om å bygge broer – og rive dem igjen

Ella Marie Hætta Isaksen mottok Brobyggerprisen 2019 på Vestfrontplassen tirsdag 30. juli. Prisen deles ut av Norske kirkeakademier for brobygging mellom forskjellige kulturer, i dette tilfellet mellom samer og nordmenn.

Tekst: Gunnar Gjertsen, Foto: Esben Kamstrup

– Ella Marie har bygd broer av innsikt og forståelse i dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Hun løfter fram samisk språk og kultur mot århundrers undertrykking, sa Kjell Riise, styreleder i Norske kirkeakademier, under utdelingen.

Ella Marie Hætta Isaksen er kjent for det norske folk etter at hun vant Stjernekamp på NRK TV høsten 2018.

– Det er i alle fall en bro som trengs å bygges, og nå bygger de endelig en ny bro over Tana elv. Jeg kommer jo fra Tana, og egentlig er det slik at både samer, kvener og nordmenn sammen burde fått denne prisen. For det er vi som bygger bro sammen. Både fysisk og psykisk. Før brukte man båt, nå er kulturene side om side takket være broen, sier Ella Marie.

Ella Marie er bare 21 år gammel, hun er født i Tana i Finnmark, med norsk far og samisk mor, og er bosatt i Oslo. Det var et genialt trekk av henne å kombinere en fysisk og en psykisk bro da hun mottok brobyggerprisen.

– Vi har fordommer som begrenser livene våre her i landet, det tar lang tid å bygge broer, og det kreves masse mennesker, stål og betong.

Hun slår fast at det fremdeles er mange broer å bygge, blant annet når konservative kristne i Kautokeino kirke den dag i dag forbyr joik i kirken fordi de mener at joik betyr å tilkalle djevelen. Men er Ella Marie, kanskje med en ørliten kulturkollisjon i eget hjem, samisk eller norsk?

– Jeg er hundre prosent begge deler samtidig, svarer hun blidt.

– Var det du som fant på å kombinere brobygging over Tana med brobygging mellom mennesker?

– Nei, dessverre, men jeg sier ikke hvem!

Ella Marie Hætta Isaksen ble tildelt Brobyggerprisen på Vestfronten tirsdag.

Om å rive broer

Det er nesten 40 000 samer i Norge. Det er knapt én prosent av alle i dette landet, men likevel er de splittet i et hav av forskjellige underkulturer: Reindriftssamer, skoltesamer, sjøsamer, lulesamer, sørsamer, nordsamer, umisamer, bygdesamer, østsamer og fjellsamer – for å bare nevne noen.

Samene har også vært splittet etter religiøse skillelinjer, mellom forskjellige kristne retninger og sjamanisme. Og det har ikke alltid vært broer mellom dem. Nå hevdes det til og med fra samehold at enkelte underminerte Fossan bru i Tverrelvdalen i Alta med sprengstoff i 1979, men at ingen torde tenne lunta.

Sikkert er det i alle fall at tre unge samer, blant andre Niillas Somby, ville sprenge anleggsbrua over Altaelva i Øvre Stilla en natt i mars 1982. Dessverre for de tre gikk sprengladningen av i hendene på Somby da han skulle skifte batteri på stoppeklokka som var utløser.

Et voldsomt brak, og Somby lå blodig i snøen før de tre kom seg vekk før politiet dukket opp. Det eneste politiet fant var blodsøl. Somby skadet øyet og en arm, som senere måtte amputeres.

Niillas Somby mislyktes i å sprenge brua, og kom seg ut av landet i forkledning. Han endte opp i dekning blant indianere i Canada. Derfra ble han etter et par år utvist, og stilt for retten i Norge. Han fikk ett års fengsel, men slapp å sone.

Opprøret i Kautokeino i 1852

Pussig nok er Niillas Somby etterkommer etter Mons Somby som ble halshugget i 1854 etter Kautokeinoopprøret to år tidligere. Opprøret var svært dramatisk, for en gruppe samer drepte to menn, pisket flere og tente fyr på hus, men ble overmannen av andre samer. Ytterligere to ble drept i slagsmålet. Og enda to ble altså halshugget. Resten av opprørerne ble dømt til lange fengselsstraffer.

Ansvaret for opprøret ble lagt på religiøs fanatisme, og mest på Lars Levi Læstadius og læstadianerne. Men reindriftsamene hevdet at norsk kolonisering og stenging av grensen mot Finland var den egentlige årsaken.

Resultatet av det som skjedde førte til en sterk økning i fornorskningspolitikken blant samene, og dette skulle de lide under i mer enn hundre år. Lærdommen er at det er lurere å bygge broer enn å sprenge dem i lufta.

Definisjonen på en bro er «byggverk som lager vei over fysiske hindringer.» Eller man kan bygge bro mellom mennesker. For øvrig ble brua over Tanaelva sprengt av tyskerne for å stoppe russerne høsten 1944, bygget opp av nordmennene i 1948, og en ny bro blir altså ferdig til høsten 2019. Altså konstruert av samer, kvener og nordmenn…

Olavsfest med klassiske konserter i verdensklasse

Hver eneste dag under festivalen byr Olavsfest på mektige musikalske opplevelser, konserter som utfordrer og forvandler!

– Musikk kan sive inn i alle sjelens kriker og kroker og derfor føre til forvandling, mener den verdenskjente skotske komponisten James MacMillan (bildet). Han kommer til Olavsfest, som i år har nettopp forvandling som tema, og vi er stolte over å presentere vårt program for klassisk- og kirkemusikk:

Åpningskonsert: A EUROPEAN REQUIEM

James MacMillan dirigerer Trondheim Symfoniorkester på sitt eget verk A European Requiem. Verdensstjernen Annette Dasch er deretter sopransolist på Vier letzte lieder av Richard Strauss. Internasjonale stjerner står i spissen for TSO og et storslått kor, satt sammen av Trondheim vokalensemble, TSO-koret, Utopia & Reality Chamber Choir og Nidaros Domkor.
Nidarosdomen, søndag 28. juli kl. 19
Kjøp billett

Last ned årets festivalavis

Allsang i Borggården med SKRUK 

En av de kjæreste tradisjonene under Olavsfest, er salmekvelden i Borggården. I år legger vi enda større vekt på allsangen. Per Oddvar «Prots» Hildre leder sitt kor gjennom et program skreddersydd for sangglade, med allsangvennlige salmer og andre sanger.
Borggården, mandag 29. juli kl. 20
Kjøp billett

Per Oddvar «Prots» Hildre

Olsok-konserten: Forvandling

Som avrunding av Olsokdøgnet får tonene fra middelalderens Nidaros fargelegge Nidarosdomen. Schola Sanctae Sunnivae, Nidaros Domkor og de tre domkantorene viser også hvordan vår tids kirkemusikk er inspirert av den rike tradisjonen i Nidarosdomen.
Nidarosdomen, mandag 29. juli kl. 22
Gratis inngang

SKRUK/LOVA: Forvandling  

SKRUK beveger seg fra norske salmer og over i mer internasjonalt farvann i dette sprudlende samarbeidet med LOVA, Madagaskars offisielle militærkor. I stedet for marsjtakt kan du imidlertid vente deg et sprell levende musikalsk møte og en oppvisning i kraft og rytme!
Vår Frue kirke, tirsdag 30. juli kl. 18
Kjøp billett

LOVA

Barokk i endring

Knapt noen musikkstil har et slikt spenn og så store indre motsetninger som barokkmusikken. Hvert dalføre hadde sine særegenheter, hver komponist sine spesialiteter. Franskmennene syntes italienernes musikk var pompøs og stiv, mens italienerne fant den franske jålete og uforutsigbar. Ringvekursets lærere lar Italia møte Frankrike til duell!
Hospitalskirka, tirsdag 30. juli kl. 21
Kjøp billett

Ungdomssymfonikerne

100 av Norges mest talentfulle musikkstudenter tolker Stravinskijs dristige musikalske drama Petrusjka, et verk som byr på ekstreme utfordringer. Orkesteret, under ledelse av Johannes Gustavsson, regnes som et av Europas beste i sitt slag. Den verdenskjente svenske cellisten Torleif Thedeen er solist i Dutilleuxs cellokonsert.
Olavshallen, torsdag 1. august kl. 18
Kjøp billett

Ungdomssymfonikerne under ledelse av Johannes Gustavsson

Lisa Moore spiller Philip Glass

Få verk trer mer naturlig inn i Olavsfests tema enn Metamorphosis av selveste Philip Glass. I Nidarosdomen tolkes verket av pianist Lisa Moore, som er blitt kalt «visjonær» av The New Yorker. Moore byr også på Glass’ Mad Rush, samt verk av Pulitzer-prisvinner David Lang.
Nidarosdomen, torsdag 1. august kl. 20
Kjøp billett

Lisa Moore

Orgelkonsert med Paul Griffiths

Paul Griffiths er ikke bare kirkeorganist på topp internasjonalt nivå. Han er også Formel 1-fører og øverste sjef ved verdens største flyplass, Dubai International Airport. Han har selv satt sammen et program med materiale fra den franske romantikken – en periode som revolusjonerte og forvandlet orgelrepertoaret.
Nidarosdomen, fredag 2. august kl. 19
Kjøp billett

Paul Griffiths

Pilegrim i Orgelsko

Pilegrim i Orgelsko er en nasjonal satsing på unge orgeltalenter, et mestermøte der barn i alderen 8 til 18 år møtes på tvers av alder og ferdigheter, veiledet av noen landets fremste organister. Domkirkens fire orgler tas i bruk samtidig, med orgelmusikk slik du ikke har hørt den før!
Nidarosdomen, lørdag 3. august kl. 15
Gratis inngang

Avslutningskonsert: Utopia & Reality Chamber Choir

Utopia & Reality Chamber Choir er et internasjonalt kor etablert i 2011 av de to dirigentene Urša Lah fra Slovenia og Ragnar Rasmussen fra Norge. Koret samler noen av de største sangtalentene fra hele verden, og under Olavsfest synger koret blant annet Duruflés fanstastiske Requiem.
Nidarosdomen, lørdag 3. august kl. 19
Kjøp billett

Utopia & Reality Chamber Choir

Olavsfest byr også på en rekke konserter i andre sjangre, blant andre The Cardigans, The September When, Highasakite, Lind+Nilsen+Fuentes+Holm, Rasmus og Verdens Beste Band, The Unthanks og Motorpsycho. I tillegg tilbyr festivalen både familiearrangement, teater, samtaler og debatter, gudstjenester, kunstutstillinger og marked.

Se komplett program her!