Brobyggerprisen 2021

Norske kirkeakademier har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Under Olavsfest deles Brobyggerprisen ut i Vår Frue kirke, etterfulgt av en panelsamtale.

Vår Frue kirke, torsdag 29. juli kl. 16.00 (gratis):

Sted: Vår Frue Kirke 
Tidspunkt: Torsdag 29. juli kl. 16:00

Arrangementet er gratis

Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Stiftelsens formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og støtte deres pårørende og andre berørte. Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk arbeider med dette på ulike måter. Stiftelsen er et lavterskeltilbud med tjenester rettet mot enkeltpersoner hvor de tilbyr veiledning, samtaler og fellesskap. I tillegg bidrar de til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt, særlig gjennom kurs og foredrag for helse- og utdanningssektoren. For mange ble stiftelsen særlig kjent gjennom dokusåpen Jentene på Toten på NRK i 2009.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er grunnlagt av Marion Arntzen og Harald Sundby. I år er det 25 år siden de startet arbeidet med å bidra til at mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer skal finne sin plass i verden. Transpersoner og mennesker som har utfordringer med sin kjønnsidentitet, eller opplever kjønnsinkongruens, opplever ofte utenforskap og trakassering. Siden stiftelsen startet opp i 1996, har det vært en stor utvikling i hvordan samfunnet forholder seg til spørsmål om kjønnsidentitet.

Etter utdelingen av Brobyggerprisen blir det panelsamtale med:

  • Marion Arntzen, daglig leder for Stensveen ressurssenter – trygg i eget uttrykk. 
  • Stein Ovesen, prost på Toten, som har laget en seremoni i kirken for navnebytte for transpersoner. 
  • Elisabeth Meling, skeivt kristent nettverk
  • Alex Døsvig, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet.

Samtalen ledes av generalsekretæren i Norske kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud Raaum.