Vestfrontmøtet: HÅP FOR FRAMTIDEN

Vestfrontplassen 

Onsdag 3. august 
Gratis 
  

En kartlegging av 70 000 nordmenns livskvalitet viser at lykkenivået til unge voksne har falt markert de siste årene. For første gang på mange tiår tenker mange unge at framtiden kommer til å bli dårligere enn fortiden. Pandemi, krig, klima og miljø – utfordringene står i kø, og vi har forferdelig kort tid på å løse dem. Er det håp for framtiden? 

Dag O. Hessen  
Professor i biologi, forfatter.  

Gina Gylver
Klimaaktivist.

Odd Nordstoga
Artist

Fraser T. Smith 
Musikkprodusent, mannen bak Future Utopia (Vår Frue kirke 2. august), Storbritannia.  


Se tema for alle Vestfrontmøtene