Vestfrontmøtet: HÅP FOR DE FREMMEDE

Vestfrontplassen 
Fredag 29. juli 
Gratis 
 

Aldri før har så mange mennesker vært på flukt fra krig og nød. Millioner av fortvilte ukrainere blir tatt imot i Europa, mens tusener drukner i Middelhavet eller stenges inne i Moria-leiren på Lesvos. Allerede før krigen i Ukraina var 82 millioner mennesker på flukt i verden. De få som er så heldige å få oppholdstillatelse i et land, blir en fremmed i det nye landet. Er det håp for de fremmede? 

Nicolas Lunabba  
Virksomhetsansvarlig for organisasjonen Hela Malmö, som arbeider med mennesker som lever i utsatte områder i byen. Han har mottatt flere priser, blant dem: Martin Luther King-prisen i 2022. 

Haddy Njie 
Programleder, forfatter, journalist.  

Isam Bachiri 
Dansk artist, tidligere vokalist i gruppa Outlandish. 

Mahmoud Alizadeh
Tidligere TV-medarbeider i Afghanistan, nå flyktning i Moria-leiren på fjerde året.

Katrin Glatz Brubakk
Barnespykolog og feltarbeider for Leger uten grenser.

Se tema for alle Vestfrontmøtene