Vandregudstjeneste

Gudstjenestene er en sentral del av olsokfeiringen og Olavsfest. Årets tema for Olavsfest, Håp, vil også være en rød tråd gjennom gudstjenestene i Nidaros domkirke gjennom festivalen.  

Olavsvaka og Olsokhøymesse (28. og 29. juli): Olavsfestens viktigste gudstjenester. Den nattlige Olavsvaka som avslutter vandregudstjenesten med pilegrimer fra hele verden, og den storslåtte Olsokhøymessen der vi feirer sammen med generasjonene i nesten tusen år og forenet med kristne over hele verden. 

Det hellige døgnet – våkenatt (natt til 29. juli): Domkirken er åpen for bønn, musikk og øvelser i håp gjennom natten. I år kan vi meditere under den store globusen Gaia i en natt i håp og omsorg for vår verden. Kyiv Chamber Choir synger.   

Det hellige døgnet – laudes, vesper og kompletorium (28. og 29. juli): Vi synger tidebønnene med gregorianske melodier gjennom det hellige døgnet – middelalderens tonespråk som fremdeles åpner våre sanser. Dykk ned i en bønnepuls som bærer omsorgen for verden. 

Høymesse, orgelmeditasjon og familiemesse: Alle våre gudstjenester preges av Olsokfeiringen, og i familiemessen synger vi med Ung kirkesangs korsommerskole og inviterer barn og voksne til en gudstjeneste i bevegelse. 

Kveldsmesse for håp og heling (31. juli)): Her kan du legge fra deg det som tynger, og søke håpet i Guds kjærlighet. Med personlig forbønn og salving søker vi å bli mer hele. Tord Gustavsen spiller. 

Pilegrimsgudstjeneste og pilegrimsmesse: Daglige gudstjenester med pilegrimsmotivet – for mennesker på vandring gjennom livet. Om morgenen er gudstjenesten en morgensang med mulighet for forbønn, og om ettermiddagen feirer vi nattverd. 

Middagsbønn og middagsmesse: Året igjennom holdes disse enkle gudstjenestene midt i mylderet kl. 12.05 på hverdager.  

NYTT I 2022: 

Åpent kirkerom i Kapittelhuset: De fleste dagene vil Kapittelhuset i Nidarosdomen være «Åpent kirkerom for ro og rast». Her kan du møte en kirkelig ansatt å snakke med, og det vil være mulighet for lystenning, samtale, salving, forbønn og kort nattverdsfeiring. For nøyaktige tider, se kirken.no/olavsfest

Hellig rast – nattverd underveis: Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» – et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Tidspunktene kan variere: Se oppslag og kirken.no/olavsfest

GUDSTJENESTEPROGRAM 

Torsdag 28. juli:  
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
17.00 – 1. Vesper 
21.30 – Vandregudstjeneste (Vår Frue kirke) 
23.00 – Olavsvaka 
00.00 – Våkenatt 

Fredag 29. juli 
07.30 – Laudes 
11.00 – Olsokhøymesse 
14.30 – Katolsk messe 
18.00 – 2. Vesper 
21.30 – Kompletorium (Kapittelhuset) 

Lørdag 30. juli 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
13.30 – Orgelmeditasjon 
15.00 – Familiemesse 

Søndag 31. julI 
Etter lunsj – Åpent kirkerom i Kapitellhuset 
11.00 – Høymesse 
18.00 – Kveldsmesse for håp og heling 

Mandag 1. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kaptittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
15.00 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 

Tirsdag 2. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsbønn (Kvinnenes minnekapell) 
15.00 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 

Onsdag 3. august 
Hele dagen – Åpent kirkerom i Kapittelhuset 
09.30 – Pilegrimsgudstjeneste (Kapittelhuset) 
12.05 – Middagsmesse (Johanneskapellet) 
14.00 – Pilegrimsgudstjeneste med Olsokkilden