Utopia & Reality Chamber Choir avslutter Olavsfest 2019

Velkommen til avslutningskonserten under Olavsfest 2019, med de unge stortalentene i Utopia & Reality Chamber Choir!

Korets filosofi oppsummeres i navnet: Utopi og realitet – to i utgangspunktet totalt forskjellige ideer – men gjennom kreativ aktivitet, og gjennom menneskets iboende trang til forvandling, kan det utenkelige blir virkelig.

Er det realistisk eller utopisk å få unge talenter fra ulike sangtradisjoner til å synge avansert samtidsmusikk, på høyt kunstnerisk nivå – på bare få dager? Er det utopisk eller realistisk å forvente at disse unge ambassadørene for sine land kan lære sine politikere å investere i kultur, for å gjøre verden bedre?

Under konserten deltar også organist Paul Griffiths. I tillegg til å være organist på høyt internasjonalt nivå, er han til daglig øverste sjef for Dubai International Airport, en av verdens aller største flyplasser.


PROGRAM: 
Messiaen: Les Enfants de Dieu 
Sandström: Credo
Duruflé: Requiem 
MacMillan: Miserere 

Utopia & Reality Chamber Choir er et internasjonalt kor etablert i 2011 av de to dirigentene Urša Lah fra Slovenia og Ragnar Rasmussen fra Norge. Koret samler noen av de største sangtalentene fra mange ulike land. Korets mål er å prestere på et høyt kunstnerisk nivå, og samtidig oppmuntre sangerne til å reflektere over kunstens rolle i dagens samfunn. Korprosjektet ønsker også å utvikle unge sangere gjennom å legge vekt på individets rolle i en gruppe. Oppmuntret av sine medsangere, er tanken at den enkelte sanger skal utvikle sin sangkapasitet, men også utvikle en toleranse overfor andre nasjoner gjennom en kjennskap til ulike kulturers sangtradisjoner.

Koret har jevnlige samlinger og intensive øvingsperioder, som regel i forbindelse med festivaler. Dirigentene øver med sangerne både individuelt og som kor, om nødvendig med moderne hjelpemidler som Skype og FaceTime.

Koret har hatt vellykkede opptredener på internasjonale festivaler, blant annet i Kina, Italia, Hellas, Russland, Slovenia og Norge. Koret er engasjert som festivalartist under City of Derry International Choral Festival I Nord-Irland, og under International Choral Festival i Hong Kong.

Avslutningskonsert
Nidarosdomen
Lørdag 3. august kl. 19:00
Billettpris: Fra 275,- til 390,-