SKRUK / LOVA – Forvandling

Forvandling er å komme hjem, mener Madagaskars militærkor LOVA og norske SKRUK. Under Olavsfest møtes de i Vår Frue kirke.  

SKRUK skal ikke bare lede den tradisjonsrike allsangen i Borggården 29. juli, dagen etter inntar de også Vår Frue kirke sammen med LOVA, Madagaskars offisielle militærkor. Om du tror det blir stramme geledd og marsjtakt av den grunn, kunne du ikke tatt mer feil.

Koret LOVA er fra Madagaskars vestkyst og ble stiftet av Jean Maksera Revoma for over 20 år siden. Koret består av fjorten menn og to kvinner. Formålet for koret er å «høyne moralen i det gassiske forsvaret» og «å forkynne evangeliet ved hjelp av sang». Lova synger med en helt særegen kraft og rytme. Klangen er massiv, og sangen drives frem i et rytmisk driv akkompagnert av sprudlende humør, dans og trampende militærstøvler. Repertoaret består av tradisjonell kystgassisk vokalmusikk med kristne tekster. 

Det gassiske ordet som ligger nærmest det norske forvandling, er «mampody». Mampody betyr «transformasjon av noe til å bli noe annet». Mampody betyr også «å sende hjem». Gasserne bruker altså det samme ordet for Jesu forvandling av vann til vin som når elevene bli sendt hjem fra skolen etter endt skoledag.  

Forvandling gjennom møte med andre 

Konserten med SKRUK og LOVA dreier seg både tekstmessig og musikalsk om hvordan kirkens budskap kan forvandle oss og sende oss tilbake til det egentlige og opprinnelige. Målsettingen er at konserten ved bruk av forskjellige stilarter, nytt og gammelt, norsk og gassisk, skal føre til forvandling – en forvandling gjennom møtet med andre mennesker. 

SKRUK, Sunnmøre Kristelige Ungdomskor, har siden starten i 1973 vært under ledelse av dirigent Per Oddvar Hildre. Koret teller i dag 50 medlemmer, og selv om snittalderen ikke lenger tilsvarer et typisk ungdomskor, holder musikken og samholdet liv i den ungdommelige gløden hos koristene. De har vært en plogspiss i norsk kormusikk, spesielt gjennom sine samarbeidsprosjekt i inn- og utland.  

Basert på kristne verdier ønsker koret å formidle et budskap om fred og nestekjærlighet, og de legger vekt på å bygge bro mellom mennesker på tvers av religiøse, kulturelle og musikalske ulikheter. Koret har vært med på å skape mange nye musikalske uttrykk gjennom samarbeid med musikere fra blant annet Iran, Tyrkia, Equador, USA, Aserbajdsjan – og Madagaskar.  

Ny musikk 

Det Norske Misjonsselskap (NMS) har gjennom lang tid samarbeidet med LOVA, både på Madagaskar og i Norge. LOVA har vært i Norge flere ganger gjennom forskjellige prosjekter. I 2014 fylte koret sammen med SKRUK Oslo domkirke to ganger. Det er NMS som inviterer og koordinerer dette samarbeidsprosjektet.

Med utgangspunkt i SKRUK og LOVAs repertoar, har Anders Rønningen komponert og arrangert musikk. Jan Terje Christoffersen har bidratt med tekster. Noen av sangene har fått lov å stå uberørt, andre er oversatt og tilrettelagt, og noen har tjent som inspirasjon for helt nytt stoff. Repertoaret for konserten spenner derfor fra urkirkelige salmer, norske religiøse folketoner og vekkelsessanger til tradisjonell gassisk musikk. 

Anders Rønningen er førsteamanuensis i musikkpedagogikk og komponist og musiker, og har i åtte år arbeidet på Madagaskar for Det Norske Misjonsselskap. Han kjenner begge korene fra tidligere samarbeid. Jan Terje Christoffersen begynte som sokneprest i Tønsberg domkirke i 2018 etter at ha vært førstelektor i liturgikk ved MF Vitenskapelig Høyskole. 

En opplevelse av å komme hjem 

Korene ønsker ikke å gi en banal tolkning av musikkartene ved å blande og komponere musikalske tema i forskjellige kulturelle stilarter. I stedet ønsker de å bruke musikalske og evangeliske uttrykk som speiler forvandlingen som skjer når mennesker med ulik bakgrunn møtes.  

De tror at dette kan gi en opplevelse av å komme hjem. Mennesker møter hverandre med et åpent sinn og deler sine erfaringer og sine tro. Det rommer en invitasjon også til publikum. Vi møtes og blir forvandlet. Vi er litt annerledes når vi kommer hjem til vårt eget, og vårt eget er forvandlet gjennom møte med den andre.