Samtale: Kunstprosjektet – en oase fra hverdagslivet og en slagmark mellom følelser (Trondhjems Kunstforening)

Kunstprosjektet i regi av Enhet for rustjenester, Trondheim kommune har sakte men sikkert vokst fram over mange år.

Under pandemien ble billedkunstner og kunstterapeut Solveig Birna Stefansdotittir engasjert til å arrangere kunstterapitimer, og siden Olavsfest i fjor har kunstterapitimene foregått hver tirsdag i kunstforeningens lokaler.

Her har deltakerne i prosjektet vært en del av Bispegatas hverdagsliv og vært skapende selv, med ulike utstllinger rundt seg. De har også møtt kunstnere som har montert opp eller ned egne utstillinger i arbeid.

Møt aktivitetsgruppeleder Grethe Polle og andre fra prosjektet og få et innblikk i hva kunst virkelig betyr for de som deltar i kunstprosjektet. Samtalen ledes av kunsthistoriker Oda Pareliussen Austnes.