ROM FOR REFLEKSJON: Tillit til Gud?

Er det grunn til å stole på Gud i en verden med så mye lidelse? Her møter du presten som kjente at troen vaklet da han mistet to barn på kort tid, tenåringen fra Trondheim som bestemte seg for å bli nonne og biskopen som ikke orket å be til Gud da hun ble dødssyk.  

Deltagere: 

  • Odd Jarle Eidner, prostiprest i Bodø 
  • Sr.  Ingeborg-Marie Løvenskiold Grüner Kvam, søster i Lunden kloster 
  • Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg 

«Rom for refleksjon» er Den norske kirkes samtaleprogram under Olavsfest, og finner sted i Kirkehagen ved Waisenhuset.