Rom for refleksjon

«Rom for refleksjon» er samtaler i regi av Den norske kirke, mellom mennesker som i tillit møter hverandre for å utforske, lære, utfordre og dele.

Kirka på Olavsfest har lagt temaene denne uka inntil dagens overskrift på Vestfrontmøtet, og fortsetter der den samtalen sluttet.

Samtalene finner sted i Kirkehagen ved Waisenhuset hver dag klokken 17.00. Alle strømmes direkte på Adressa.no/olavsfest men vi åpner også 100 plasser for publikum. Ønsker du å være tilstede, fyll ut registreringsskjema på denne lenken:

http://ark.pm/5pob8

Program, dag for dag:

Onsdag 29. juli: HVA ER GUD TIL ÆRE, OSS TIL GAVN?

Vi snakker om kirkens språk og makt. Står den som sier «Ære være Gud i det laveste» over noen og ser ned? Hvorfor er kirkens språk så hierarkisk? Hva sier det om Gud, om oss eller om de andre? Hva er Gud til ære oss til gavn?

Deltakere: Solfrid Molland, musiker og samfunnsaktør, Sturla Stålsett, professor i teologi, Alan Akali, student og leder av Ungdomsrådet i Nidaros Bispedømme og Jan Otto Myrseth, Biskop i Tunsberg.
Musikk ved Solfrid Molland.
Samtalen ledes av informasjonssjef Øyvind André Haram.

Jan Otto Myrseth, Alan Akali, Solfrid Molland og Sturla Stålsett.

Torsdag 30. juli: VERDIGHET OG ÆRE

Verdighet og ære – En kamp eller bare være? Er generasjonenes prestasjonsjag en kamp om ære? Hva gir oss verdighet? Hvordan leve med utenforskap og annerledeshet? Og hvordan kjempet Jesus for ære og verdighet?


Deltakere: Selma Mogstad Leraand, ordfører i Ungdommens Bystyre i Trondheim, Leon Bafondoko, sitter i Bystyret og Oppvekstkomiteen i Trondheim, Jarl Bøhler, sykehusprest på Diakonhjemmet sykehus, Oslo og Herborg Finnset, biskop i Nidaros.
Musikk ved Selma Mogstad Leraand.
Samtalen ledes av informasjonssjef Øyvind André Haram.

Jarl Bøhler, Selma Mogstad Leraand, Leon Bafondoko og Herborg Finnset.

Fredag 31. juli: SLIK SKAL DERE BE

Erfaring, mangfold og makt i bønnens språk og verden.
Hva er bønn, hva betyr det for oss å be og hvilke erfaringer sitter vi med? Hvorfor er det viktig å snakke om makt og språkbruk i møte med bønn som tema?


Deltakere: Erik Hillestad, musikkprodusent og leder av Kirkelig Kulturverksted,
Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg og Sheryl Frances Chen, nonne ved Tautra Mariakloster.
Tekster og musikk: Ragnhild M. Gudbrandsen – formidler, sanger og skuespiller ved Den nationale scene i Bergen og Julian Misic – musiker og poet.
Samtalen ledes av domprost Ragnhild Jepsen.

Jan Otto Myrseth, Sheryl Frances Chen, Erik Hillestad og Erhard Hermansen.

Lørdag 1. august: JEG HAR FÅTT ALL MAKT

Vi snakker om tro, makt og maktmisbruk. Med kors på halsen og Bibel i hånd setter mennesker med makt dagsorden. Er dette opportunisme eller ektefølt religionsutøvelse? 


Deltakere: Alf Gjøsund, Religionsredaktør i Vårt Land, Siri Wahl-Olsen, Menighetsrådsmedlem i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet. Journalist og skribent, Olav Fykse Tveit, Preses i Den norske kirke og Vebjørn Horsfjord, Professor.
Tekster og musikk: Ragnhild M. Gudbrandsen – formidler, sanger og skuespiller ved Den nationale scene i Bergen og Julian Misic – musiker og poet.
Samtalen ledes av informasjonssjef Øyvind André Haram. 

Alf Gjøsund, Olav Fykse Tveit, Siri Wahl-Olsen og Vebjørn Horsfjord.

Søndag 2. august: ÆRLIG TALT OM TROEN OG PSYKEN

En samtale om ressurser og belastninger i møtet mellom tro og helse. Når troen tar bolig i oss, påvirker den hele livet til den som tror. Hvordan påvirker tro, mening og livsanskuelse helsen vår, på godt og vondt?


Deltakere: Jon Henrik Wien, Direktør ved Viken senter, en ideell, diakonal stiftelse innen psykisk helse og sjelesorg, Oddfrid Skorpe Tennfjord, psykolog ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) og Marie Farstad, vikarierende kapellan, forfatter, psykoterapeut og førstelektor ved VID.
Tekster og musikk: Ragnhild M. Gudbrandsen – formidler, sanger og skuespiller ved Den nationale scene i Bergen og Julian Misic – musiker og poet.
Samtalen ledes av domprost Ragnhild Jepsen. 

Marie Farstad, Jon Henrik Wien og Oddfrid Skorpe Tennfjord.

Mandag 3. august: VÅR IBOENDE VERDIGHET

Når vi snakker om vår iboende verdighet snakker vi også om respekt og sårbarhet. Om å bli sett, bli bekreftet og avkreftet – som individer og som samfunn. Hvordan henter vi vår verdighet?


Deltakere: Anita Skorgan, en av Norges fremste artister gjennom mange år og Inger Marie Lid, professor VID.
Musikk ved Anita Skorgan.
Samtalen ledes av domprost Ragnhild Jepsen

Anita Skorgan og Inger Marie Lid.