Boklansering: PASSIO OLAVI – OLAV DEN HELLIGE OG HANS MIRAKLER

I samarbeid med Museumsforlaget inviterer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider til lansering av boka Passio Olavi. Olav den hellige og hans mirakler lørdag 3. august.

Passio Olavi er en av Norges tre eldste bøker, og består av underholdende mirakelfortellinger med St. Olav som hovedperson. Redaktøren bak tekstsamlinga var den trønderske erkebiskop Øystein som på 1170-tallet ønsket å skape blest om St. Olav og det ferske erkebispesetet Nidaros. Passio Olavi foreligger nå i ny oversettelse fra latin utsmykket av Håkon Gullvågs tapte reisealter.

Originalen og de fleste kopiene av skriftet ble borte under reformasjonen, men noen få steder finnes de stadig i original. Første utgave oversatt til norsk ble utgitt til det store Olavs-jubileet i 1930. Utgaven som lanseres under Olavsfest 2019 inneholder flere mirakler enn 1930-utgaven og er slik den første fullstendige utgivelsen av Olav den helliges mirakelfortellinger.

Passio Olavi er en viktig del av den første norske litteraturen, og gjennom den får vi også et gløtt inn i livene til mange vanlige mennesker som ellers er ukjent for oss. Det er ikke merkelig at disse spennende historiene fra virkeligheten, som ble lest opp i kirkene, ble fortalt videre blant folk og ble grunnlaget for en rik flora av sagn, legender og eventyr som har levd til våre dager. I sagnene kjempet St. Olav mot troll og onde makter, og ingen annen helgen har satt slike spor etter seg i norsk natur og folkeliv. Etter 850 år er historiene om St. Olav stadig god lesning.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) inviterer til boklansering med Øystein Ekroll, arkeolog og forsker ved NDR, som har skrevet bokens innledning. Lanseringen innleder lørdagens Vestfrontmøte som handler om mirakler.

Lørdag kl. 12.15, Vestfronten
Gratis