Påfyll i Kirkehagen: Håp i helse?

Hvilken plass har håp i helsesektoren? Hvordan kan mennesker i utsatte livssituasjoner være hovedperson i sin egen utvikling, i balansen mellom sammensatte problemstillinger i eget liv og strukturelle utfordringer i offentlige systemer?

Hvordan åpne opp for et håp om at det er mulig å gå videre, og hvordan kan kirke og lokalsamfunn støtte?

Samtalen ledes av Øyvind Andre Haram.

Arrangør: Den norske kirke