Ny bok fra Petter Myhr

Olavsfest-direktør Petter Myhr gir ut boka «Rapport fra mellomrommet» – en oppsummering av åtte år med festival men også et kampskrift for en åpnere verden.

I sitt siste år som direktør for Trondheim Internasjonale Olavsfest samler Petter Fiskum Myhr tank­ene fra mellomrommet – stedet der alt det spennende skjer.

«Rapport fra mellomrommet» (Forlaget Historie & Kultur) er blitt en bok som delvis er en oppsum­mering av åtte år med festival, delvis en slags trosbekjennelse, men dypest sett er den et kampskrift for en åpnere kirke, et åpnere kulturliv og et åpnere menneskesinn.

Velkommen til bokslipp på Litteraturhuset/Sellanraa torsdag 7. april kl. 19:30. GRATIS!

Under arrangementet vil Petter Myhr samtale om boken med Ove Gundersen, journalist som har jobbet med gudstjenester, andakter og spørsmål om tro og livssyn i NRK i over 20 år. Gundersen jobber for tiden i Kompass i NRK P2.

Vil bryte ned skillelinjer

Ønsket om å bryte ned ytre og indre skillelinjer – mellom høyt og lavt, mellom smalt og bredt, mellom det som regnes som innenfor og utenfor – har ligget som en rød tråd i Myhrs virke som direktør for en av landets viktigste festivaler. Det ligger også som en rød tråd gjennom «Rapport fra mellomrommet». Det er i disse mellomrommene, mener Myhr, at kampene står. Det er der vi blir utfordret til å ta våre viktige individuelle valg.

Han har derfor en høne å plukke med museums- og portvoktere fra en rekke ulike miljøer, mennes­ker som liker å verne om konformitet og hegemoni, definere kvalitet, rangere kunstuttrykk og heve tersk­ler.

Boka kan kjøpes her

Ikke enten/eller, men både/og

Men blikket vendes også innover. Hvordan kan vi åpne opp for endring i oss selv, hvordan kan vi aksep­tere at vi mennesker ikke bare er forskjellige oss imellom, men at også hver enkelt av oss kan føle og tenke motstridende ting på samme tid? Og at det er greit? At vi ikke alltid er nødt til å velge enten/eller, men godt kan tillate oss å være både/og?

Myhr nærmer seg disse spørsmålene gjennom en samling tekster, i form av personlige essay, aviskro­nikker, debattinnlegg, taler og prekener. Mange basert på det temaordet som har preget hver utgave av Olavsfest under hans ledelse, men likevel samlet i et felles ønske om personlig utvikling og åpenhet.

Boka er samtidig en hyllest til kunstnerne som har bidratt til å fylle Olavsfest med innhold som utfordrer våre fastlåste holdninger og forestillingsmønstre.

Positiv forvirring

«Rapport fra mellomrommet» er blitt ei bok som forklarer hvorfor Olavsfest ikke bare kan, men også MÅ presentere alt fra tradisjonell kirkemusikk til folkefest og ikke minst alt imellom. Hvorfor festi­valen MÅ skape en positiv forvirring som skaper selve mellomrommet, sprekken eller glipen der alt det spen­nende skjer.

Rapport fra mellomrommet

Petter Fiskum Myhr

Historie & Kultur, 2022