Norges Ungdomskor og Trondheim Sinfonietta

Norges Ungdomskor og Trondheim Sinfonietta urframfører «Messe pour les raicines» i Vår Frue kirke.

Norges Ungdomskor (NUK) er et nasjonalt prosjektkor som samler unge sangere i alderen 16-26 år til korsang av høy internasjonal kvalitet. Sangerne får synge og samarbeide med profesjonelle sangere, kor og orkestre – ved denne anledningen Trondheim Sinfonietta (TSi), et kammerensemble med samtidsmusikk som spesialfelt. Musikerne hentes fra Trondheims profesjonelle musikkmiljø, og utøver ny musikk med hovedvekt på partiturmusikk, men også musikk som bygger på og inneholder improvisasjon. Ensemblet leverer høy kvalitet i dette krysningsfeltet, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Under Olavsfest vil NUK og TSi framføre det nykomponerte verket «Messe pour les raicines» («messe for føtter») av den norsk-finske komponisten og filosofen Rebecka Sofia Ahvenniemi. Verket henter elementer fra filosof Simone Weil sin tenkning, sammen med tanker fra diktsamlingen «Når jeg ser havet slokner lyset» av den norsk-somaliske poeten og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali.

Fremmedgjøring

Weils tenkning kan oppfattes som mørk. Hun peker ifølge Ahvenniemi på fremmedgjøringen i det vestlige samfunnet, men hennes tekster fremmer også en åndelighet.

-Måten hun beskriver det å imøtegå «tomheten» i oss og forkaste egoet, passer dårlig sammen med den blomstrende individualismen og selvhjelpslitteraturen i den vestlige delen av verden. Imidlertid resonnerer kritikken fint med noen av beskrivelsene i Sumaya Jirde Ali sine dikt, sier Rebecka Sofia Ahvenniemi. Komponisten mener samtidig at messen bærer på mye håp.

-Alis dikt setter fingeren på fremmedheter i det selvfølgelige i det norske samfunnet, og fungerer slik som et speil for oss. Simone Weil sin filosofi tilbyr på sin side mange løsninger. Det er bare ikke disse løsningene et samfunn, der også lykke gjøres til noe salgbart, ønsker å imøtekomme, forklarer Ahvenniemi.

Musikken presenteres i hviskende, talende, resiterende og klingende form. Tonespråket peker både bakover i tid til gammel musikk og føyes sammen med instrumentklanger fra samtiden.

Komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi (foto: Monika Kolstad)

Om komponisten:

Rebecka Sofia Ahvenniemi (f. 1982) er utdannet komponist og filosof. Hun har studert i Bergen, Berlin, New York og Helsinki. Hun har en mastergrad i komposisjon fra Griegakademiet, i tillegg har hun doktorert i filosofi ved Universitetet i Helsinki høsten 2021. Krysningspunktene mellom disse fagområdene kommer til uttrykk i hennes musikk, skriftlige arbeid, forskning og undervisning.
Ahvenniemi har også arbeidet med musikk og filosofi fra kulturpolitiske ståsteder: Hun var styremedlem i Komponistforeningen fra 2013 til 2018 og styreleder i konsertserien Avgarde fra 2019 til 2020. I tillegg har hun hatt verv i Kulturrådet siden 2016.
Ahvenniemis musikk har vært fremført nasjonalt og internasjonalt på ulike festivaler og arenaer i Norge, Sverge, Danmark, Finland, Storbritannia, USA og Canada.
I 2022 er Rebecka huskomponist for KODE, Komponisthjemmene i Bergen. I tillegg er hun årets festivalkomponist for Kaustinen Chamber Music Festival.