Moria – håpets fengsel

De flyktet alle i håp om en bedre fremtid, sikkerhet og et liv uten frykt. Noen fra krig, noen fra tortur, noen fra fattigdom. Hvordan holde håpet levende når Europa sperrer dem inne bak piggtrådgjerder. I telt gjennom vinteren. År etter år. De fleste om bor i Moria i dag har gjort det i tre-fire år. Hva gjør det med håp og drømmer? 

I dette videoprosjektet forteller mennesker i Moria om sine håp da de flyktet og hvilke håp som er igjen etter den lange ventetiden.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger Uten Grenser og Mahmoud Alizadeh fra Afghanistan. Den tidligere TV-medarbeideren har bodd i Moria siden oktober 2019.  

Videoprosjektet vises i Erkebispegårdens kapell fra kl. 11.00 til 13.30. Hver dag under festivalen bortsett fra lørdag 30. juli.

Gratis.